Home

Dan of als

Twijfelwoorden | dan of als. Wat is het verschil tussen 'dan' en 'als'? Als je twee dingen A en B vergelijkt en je wilt het verschil beschrijven, gebruik je vaak de vergrotende trap of bijvoorbeeld 'anders' om het verschil te beschrijven. A is groter (mooier, kleiner, witter, harder, enthousiaster, beter, anders) dan B: Kees zingt mooier dan Wim. Kees is nog groter dan een reus In gesproken taal wordt vaak als gebruikt in plaats van dan. Hoewel groter als door velen niet meer wordt afgekeurd, is groter dan nog steeds verzorgder, zeker in geschreven taal. ongelijkheid: dan. gelijkheid: als. Hij is ouder dan ik. Ze is veel energieker dan ik. Het is minder erg dan het lijkt Voor veel mensen is het verwarrend wanneer dan of als moet worden gebruikt. Deze woorden lijken veel op elkaar, maar worden gebruikt in verschillende contexten. Vaak is het de vraag of het 'groter dan of groter als' is. Daarnaast zijn andere combinaties met dan en als vaak ook lastig, bijvoorbeeld 'dan mij of dan ik'. Groter dan of groter als ezelsbrug voor de Als-Dan regel. Eerst als en DAN dan. Uitleg. Als iets het 1 overtreft is het altijd DAN en niet ALS. Bijv: Ik ben beter jij. Dat overtreft, dus is het DAN. Ik ben net zo goed jij. Dat is niet overtreffend, dus is het ALS. Ik ben groter jij Wanneer gebruik je 'als' en wanneer gebruik je 'dan'? Je gebruikt 'als' wanneer twee of meer zaken gelijk zijn aan elkaar: Petra is net zo groot als Linda. (de lengte van Petra en Linda zijn gelijk aan elkaar) Het is vandaag net zo warm als gisteren. (de temperatuur van vandaag is hetzelfde als die van gisteren) Mijn broer tennist net zo goed als de wereldkampioen.

Anders dan mijn moeder hou ik wel erg van wijntjes. Katten zijn andere dieren dan tijgers; Mijn vriendje denkt dat hij beter kan dansen dan ik; Die nieuwe cd is beter dan die oude. Als. Het woord 'als' gebruik je als je een vergelijking maakt. Er is een trucje als je het verschil tussen 'als' en 'dan' beter wilt begrijpen Honden zijn veel leuker als katten. Honden zijn veel leuker dan katten. Er is hier sprake van een verschil bij een vergelijking, en in dat geval gebruiken we dan. Als gebruik je wanneer de twee delen die je vergelijkt hetzelfde zijn: Honden zijn net zo leuk als katten. Als je niet zeker weet welk persoonlijk voornaamwoord je achter 'als' of 'dan' moet zetten, maak de Antwoord. Correct is: De vraag was driemaal zo groot als het aanbod. Toelichting. Volgens de regels komt er na een vergrotende trap. dan (groter dan, liever dan).. Dan duidt erop dat we bij een vergelijking een ongelijkheid vaststellen. Voorbeelden: (1) De vraag was groter dan het aanbod. (2) Dat was meer dan waarop ik had gerekend.. Vaak wordt hier als gebruikt in plaats van dan, zeker in de. EN - =ALS(EN(iets is waar, iets anders is waar), waarde indien waar, waarde indien onwaar) OF - =ALS(OF(iets is waar, iets anders is waar), waarde indien waar, waarde indien onwaar) NIET - =ALS(NIET(iets is waar), waarde indien waar, waarde indien onwaar) Voorbeelde

Glasgordijnen – Modecoupon, dé stoffenwinkel met meer dan

Beter spellen - dan of als

Als het cijfer in A1 kleiner dan 4 is, geef dan Slecht weer. Als de waarde van A1 tussen de 4 en 8 is, geef dan Onvoldoende weer. Als de waarde van A1 tussen de 8 en 12 ligt, geef dan OK weer. Als de waarde A1 tussen de 12 en 16 is, geef dan Goed weer. Als geen van de waarden overeenkomt, geef dan Heel Goed Spelling: dan of als? Weet jij wanneer je in een zin dan en als gebruikt? Bekijk de video en beantwoord de vragen! Start quiz ©2021 NTR Quizzen. In verzorgde schrijftaal is als de aan te bevelen vorm na de woorden hetzelfde, dezelfde, even, (net) zo, evenveel en (net) zoveel.Dan gebruiken we na een vergrotende trap (zoals groter, jonger, beter, liever) en na anders en combinaties met ander(e).. De combinaties met als drukken een gelijkheid uit, die met dan een ongelijkheid.Dan wordt ook gebruikt na niets en niemand als het woord anders.

Dan en als worden vaak door elkaar gebruikt. Maar ze hebben een verschillende betekenis. Dan gebruik je om een verschil aan te geven, als gebruik je in een vergelijking met 'zo' of 'even': Grietje is even blond als Hans, maar Hans is langer dan Grietje. Sneller, hoger, sterker: dat zijn allemaal voorbeelden van de vergrotende trap Is het groter dan of groter als?. Het is groter dan. • De klas is groter dan vorig jaar. Groter als komt ook vaak voor, zeker in spreektaal, maar het is eigenlijk niet goed.. Hoe kun je zelf bedenken of het groter als of groter dan is? 1. Is het een zin met een vergrotende trap zoals groter, beter, kleiner, meer of zwaarder?. Dan is het dan. • Ik ben groter dan jij De functie ALS geeft een bepaalde waarde als resultaat als de opgegeven voorwaarde WAAR is en een andere waarde als deze ONWAAR is. Binnen een functie ALS kunt u nog eens 64 aanvullende ALS-functies gebruiken. Excel bevat andere functies waarmee u gegevens op basis van een voorwaarde kunt analyseren, zoals de werkbladfunctie AANTAL.ALS of AANTALLEN.ALS ja als je het op die manier leest kan het idd ook 'als' zijn, alhoewel ik denk dat je dan beter 'zoals' kunt gebruiken. maar -volgens mij- zou er dan in de zin een komma moeten staan tussen 'anders' en 'als', of een uitroepteken zoals in je voorbeeld. dus of: De trein rijdt anders dan gebruikelijk. of: De trein rijdt anders, als gebruikelijk Oefening: als of dan beginner 1. Nederlands is niet moeilijk, gewoon even oefenen. jufmelis.n

als / dan - Vlaamse overheid - Vlaandere

 1. 'Ik ben groter dan jij' is juist: we kunnen deze zin zien als een verkorting van 'Ik ben groter dan jij bent.' Als de persoon (of zaak) waarmee een vergelijking wordt gemaakt het onderwerp van de zin is, komt na dan een persoonlijk voornaamwoord in de onderwerpsvorm. In een 'verlengde' zin blijkt het persoonlijk voornaamwoord zelf ook onderwerp te zijn
 2. ister vindt dat er te veel geweld op TV is, dat hij dan maatregelen moet nemen. Ik vind, dat wanneer de overheid niets tegen de files doet, dat dan het bedrijfsleven de problemen moet aanpakken
 3. Dan wordt ook gebruikt na: 'anders', 'andere' en 'ander. (Dit is een 'andere' regel dan ik gehoord heb) 'Als' wordt gebruikt na een zgn. stellende trap. 'Als' wordt gebruikt om een vergelijking aan te geven: even groot als, net zo oud als, zo dik als en de woorden die al in de bovenstaande tekst worden genoemd
 4. 'Als ik' zeg je in een zin als: 'Als ik de lotto win, dan...' Correct is: hij is groter dan ik. De voegwoorden van vergelijking als (na de stellende trap) en dan (na de vergrotende trap) staan in veel gevallen voor een zelfstandig naamwoord of een persoonlijk voornaamwoord (zo dom als een ezel, het hemd is nader dan de rok)

Dan of als: wanneer gebruik je het? Educatie en School: Taa

Het argument dat als alleen geschikt zou zijn voor het uitdrukken van gelijkheid en dat dan dus nodig is om ongelijkheid te kunnen uitdrukken, is al sinds de zeventiende eeuw het enige argument waarmee men taalkundig tracht te onderbouwen waarom dan beter zou zijn dan als in comparatieven.. Dat argument is echter niet steekhoudend. Als we de zin Jan is beter dan Willem vergelijken met de zin. Test: dan/als. Probeer ook maar eens de volgende zinnen af te maken. De antwoorden staan hieronder in oranje letters. Succes! Jullie waren eerder op zijn verjaardag dan/als wij/ons. Mijn hond rent veel harder dan/als ik/mij. Wij zijn lang niet zo goed dan/als zij/hen/hun. Ik kende hem eerder dan/als jij/jou. Hij gaf het haar liever dan/als jij/jou

Ezelsbruggetje voor de ALS-Dan rege

Dan heeft ook nog de betekenis in de toekomst, vervolgens : hij gaat eerst naar huis en dan komt hij naar ons toe als heeft ook de betekenis van een voegwoord, deze laatste betekenis vind je op de pagina Als, wanneer of indien. Dan . Dan wordt gebruikt na een vergrotende trap Als gebruik je altijd als bij een vergelijking de twee partijen van hetzelfde niveau zijn. Bijvoorbeeld: Zij is even groot als hij! Dan gebruik je bij twee zaken die niet gelijk aan elkaar zijn Voeg deze dan snel toe. Je ziet jouw eigen ezelsbruggetje samen met je favorieten terug in je persoonlijke overzicht (profiel). Het verschil tussen als en dan kun je onthouden aan de hand van het verschil tussen de vergelijkende trap en de verkleinende of vergrotende trap Verleidingen: ALS-DAN plan maken Naam: Er zijn nogal wat ongezonde snacks: een Mars of Snickers, een zakje M&M's, een zakje Dorito's, een blikje cola, koekjes, chocolade, winegums, een box popcorn, een frikandel o

Als ik het vertel aan mijn partner of therapeut, dan zal de dader mij iets verschrikkelijks aandoen. De huidige angst kan in precies dezelfde (fysieke) toestand aanwe-zig zijn als jaren geleden, toen het misbruik plaatsvond. Dit fenomeen noemen we ook wel frozen in time, en is goed beschreven in het boek The Body Remembers: Th Hier kan je alle uitleg uit groter dan even groot als naslaan.. Is het groter dan ik of groter als mij? Leer alles over groter dan even groot als. Wil je alles leren over groter dan even groot als?Ga dan naar de leermodule van groter dan even groot als en leer alles stap voor stap met veel oefeningen Als we deze door kopiëren in het hele kolom krijgen per regel het resultaat . Geneste ALS() functies. De ALS functie kan genest worden. Je kunt dan meerdere ALS functies gebruiken zodat je kunt testen op meerdere condities en meer mogelijke resultaten. Elke ALS functie dient zorgvuldig te worden genest zodat de logica correct is

Nederlands » Als of dan

 1. Als bezoekers of ouderen verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid hebben, stel het bezoek dan uit. Als het bezoek buiten kan, dan is dat beter dan binnen. Adviezen speciaal voor kinderen en jongeren. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen
 2. der fiscale druk bij lagere winsten en is goedkoper in oprichting en onderhoud. Een bv is aantrekkelijker bij hogere winsten,.
 3. dan als werknemer. Of omdat ze als zzp'er hun werk makkelijker kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen. Naast deze grote groep zzp'ers zijn er ook veel zzp'ers die er niet zelf voor hebben gekozen. Ze werkten voorheen in loondienst en dat vonden ze prima
 4. Als-dan plannen Het instrument dat ik je wil voorleggen noem ik een als-dan plan en heeft altijd de vorm: Als (situatie X), dan doe ik (gedrag Y). Dit instrument is gebaseerd op het idee dat al ben je nog zo gemotiveerd om bijvoorbeeld meer te gaan bewegen, zonder een slim plan om dat te bereiken wordt het lastig
Voor leerlingen - Geologisch Museum Hofland

Als de besmettingscijfers blijven dalen, dan komt er een einde aan de avondklok op 10 februari. Dat zeggen bronnen in Den Haag. De einddatum was al voorzien bij het instellen van de maatregel. Als je koopt heb je dan wel de kosten koper, deels kan je die weer aftrekken en daarna kun je die 1500 euro en jou 300 euro Onderhoud, dus 1200 euro gebruiken om de hypotheek (versneld) af te lossen. Ik zeg niet dat je klakkeloos moet kopen, wel kijken wat je koopt en zeker niet overbieden omdat het je 'droomhuis' is, die kan dan als je 'm veel te duur hebt gekocht ook een nachtmerrie. Tusschen deze twee voegwoorden van vergelijking bestond oorspronkelijk dit verschil, dat alleen dan gebruikt werd na den vergrootenden trap en na anders, ander, nergens, nooit, niets en niemand.Er zijn echter goede schrijvers, die dezen regel niet volgen, evenmin als de beschaafde spreektaal zulks doet, die bijna uitsluitend als gebruikt Als er kinderen bij u wonen, check dan elke dag of zij klachten krijgen. Als u klachten krijgt, mag u niet naar buiten. Neem dan per telefoon contact op met de GGD. Als dat nodig is, wordt u. In combinatie met 'dan' en 'als' Bovenstaande voorbeelden zijn vaak dubbele struikelblokken. Je moet kiezen tussen 'dan' en 'als' en je moet de juiste persoonlijke voornaamwoorden kiezen. Het gaat vaak om vergelijkingen (net als, meer dan) en dan staat in het tweede deel niet meer de volledige zin herhaald

Als cel A1 groter is dan 2, geef dan de tekst Boven Twee weer; Anders als cel A1 kleiner is dan nul, geef dan de tekst Onder Nul weer; Anders (als aan beide voorwaarden niet is voldaan) geef dan de tekst Nul tot Twee weer; Je kunt hiermee formules maken met zoveel =ALS functies erin als je wilt Als je deze code zou uitvoeren, dan zal je De variable getal is inderdaad groter dan 12! op je scherm zien. 48 is groter dan 12 en daarom wordt de tekst naar het scherm geprint. Stel dat het if statement niet zou kloppen, dan wordt de tekst niet naar het scherm geprint Als de km stand groter is dan moet de waarde-als-waar zijn: Afspraak maken!. Is de km stand kleiner dan moet de waarde-als-onwaar zijn: Ok. =ALS(B2>C2;Afspraak maken!;Ok) Kopieer deze formule en selecteer cel D4. Zet je cursor in de formulebalk en rechtsklik voor de optie plakken of gebruik de sneltoetscombinatie CTRL + V

Spelling: Het verschil tussen als en dan - Spelling & Z

 1. PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen wil haar partij na de verkiezingen liever als fractievoorzitter in de Tweede Kamer leiden, dan als vicepremier in een nieuw kabinet-Rutte. Dat heeft ze gezegd in.
 2. Dan kunt u dit vragen aan ons. Als dit niet mag, dan leggen wij u uit waarom niet. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen bij het vinden van een advocaat. Gratis tolk Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie of de officier van justitie dan om een tolk. Regelen wij een tolk voor u, bijvoorbeeld bij de aangifte of het verhoor
 3. Als er files zijn, dan kan ik niet op tijd bij je zijn. - I won't be able to join you on time if there are any traffic jams, 3) daarna, vervolgens - after that, following. Eerst gaat John naar binnen en dan Peter. - First John goes inside, and then Peter. wat dan nog? - - 4) <vaak zonder.
 4. NL: dan hier dan daar DE: bald hier bald da NL: (niemand, niets) dan DE: als NL: (groter) dan ik DE: als ich NL: (hij schrijft) anders dan ik DE: anders als ich NL: wie anders dan hij DE: wer sonst als er NL: (als staatsman was hij groter) dan als dichter DE: denn als Dichter NL: meer dan ooit DE: mehr denn je NL: (ik wil niet beslissen of hij.
 5. Trek een rechtopstaand streepje (hier rood) langs het haakje, als je een k van het teken < kan maken (bijvoorbeeld |<) dan is het kleiner dan, de ander > is groter dan. Nog een paar ezelsbruggetjes voor < kleiner dan / groter dan > < > De muil van een krokodil. De krokodil wil steeds de prooi die het grootste is
 6. Dan moet u dit mogelijk doen als goede werknemer. Het gaat er dan om of het redelijk is wat de werkgever van u vraagt. Wat redelijk is, is voor iedereen anders. Doet u tijdelijk ander werk? Maak daar dan goede afspraken over en schrijf deze op. Werkgever weigert betaling vakantiegeld tijdens coronacrisis
 7. Als de huurovereenkomst na twee jaar wordt gecontinueerd, dan gelden de wettelijke bepalingen als vermeld in deze afdeling zonder meer (artikel 7:301 lid 2 BW). Deze regeling is onder meer van toepassing als de verhuurder niet bereid is om voor een langere periode te verhuren, of wanneer de verhuurder eerst een proefperiode wil overeenkomen om te zien of de huurder hem bevalt

Als of dan? - TAALwinke

 1. Als de testuitslag (opnieuw) negatief is (er wordt géén coronavirus aangetoond), dan kan de thuisquarantaine worden gestopt. Vermijd dan nog wel het contact met kwetsbare personen tot en met 10 dagen na het contact met uw besmettelijke huisgenoot. Werkt u in de zorg, overleg dan met uw werkgever of en wanneer u weer mag werken
 2. En voor een verkoopprijs die groter is dan of of gelijk aan de inkopprijs maak je voor B3 een nieuwe regel waarbij je instelt: =B3>=B2 , waarbij je dan de kleur groen instelt. Als je beide regels voor B3 hebt ingesteld, dan de opmaak van B3 naar de andere cellen van rij 3 kopiëren. 17 augustus 2016 aangepast door alph
 3. Als u geen of te weinig parkeergeld betaalt, dan krijgt u een parkeerbon (naheffingsaanslag parkeerbelasting). Kijk hier hoe u die betaalt of hoe u bezwaar maakt als u het niet eens bent met de parkeerbon
 4. der bijtelling: in 2021 maar 12% voor auto's onder de 40.000 euro
 5. Wat nu? Als u ziek bent, kan het moeilijk zijn om weer te gaan werken op een manier die bij uw gezondheid past. Dan is hij er samen met u verantwoordelijk voor dat u zo snel mogelijk weer kunt werken. Dit kan in uw oude functie zijn, of in een andere functie. Dan kunnen wij u helpen om passend werk te vinden. In deze brochure staat hoe dat gaat
 6. Als de waarde in een bepaalde cel van een spreadsheet aan dit criterium ( dat wil zeggen , het is dan of gelijk is aan het criterium ) , wordt de formule berekent een TRUE value . Als de waarde groter is dan het criterium de formule berekent FALSE . Instructies
 7. der belasting verschuldigd, waardoor wij misschien

Dan / als (driemaal zo groot -) - Taaladvies

 1. Verder vraag ik me nu eigenlijk af dat als ik nu als datum 20-11-2006 pak en de ander 21-11-2006, wat hij dan nu doet. Ik krijg als ik die query invoer igg een resultaat. Maar dat resultaat is wel het zelfde met zowel de < en > als de <= en >= operator. @Frank: Damn, ben je me weer te snel af :)
 2. Alle advertenties van Dan op Marktplaats. Bekijk het aanbod van Dan en vind producten en diensten tegen aantrekkelijke prijzen
 3. En: Als je dat doet, geef je niet-donors die een orgaan nodig hebben de facto de doodstraf. Vind je nou werkelijk dat de keuze om geen donor te zijn erger is dan de misdaden van Robert M. en.
 4. Of als het gaat om beroepsniveau: een mannelijke dokter krijgt nou eenmaal meer centen dan een verpleegster. Vergelijk je alle Nederlandse vrouwen en mannen, dus zonder rekening te houden met zaken als werkervaring en type werk, dan is de kloof veel groter: het bruto-uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven is 19 procent lager en bij de overheid 8 procent
 5. der grondstoffen en energie nodig voor een plastic wegwerpbekertje dan voor een stenen mok of kopje. Maar een mok gaat duizenden keren mee. Als je de milieu-impact van de productie verdeelt over alle drankjes die je met een kopje neemt, dan blijkt de impact per drankje ongeveer even hoog te zijn, ongeacht het materiaal
Krijg £30 per uur betaald om &#39;Fortnite&#39; te spelen

ALS gebruiken met EN-, OF- en NIET-functies - Office

Als je wilt stellen dat cultuur daar een rol in speelt dan kun je dus de andere kant daarvan er ook in mee nemen. Lang niet alle mannen zijn ambitieus of geobsedeerd door inkomen of status. De Nederlandse situatie met ons absurde schoolsysteem zorgt er voor dat het vrijwel niet met andere landen valt te vergelijken Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de week | gelderlander.n Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws via de snelste en leukste nieuwssite van Nederland, 24 uur per dag en 7 dagen in de wee Als-Dan: Taal, hoofdstuk 3 Meerkeuze-oefening . Deze oefening kun je vaker maken. Uit 25 zinnen worden er steeds 10 geselecteerd. Er is steeds slechts één antwoord goed. Toon alle vragen <= => Herman heeft een grotere kamer.... ? dan ik ? als ik ? dan mij ? als mij; Ons. Nee hoor, langer dan is goed, langer als ook geaccepteerd wegens historisch verdedigbaar, even lang als is goed, maar even lang dan is keihard fout wegens hypercorrectie. Dan sta ik als gecorrigeerd.--Afknel Grenen [I thought my razor was dull, then I heard his speech. G. Marx] rob 2008-01-31 23:16:01 UTC. Permalink

Als er in de tekst van cel A1 het woordje 'mail' of 'post' voorkomt, zou er in cel A2 de tekst 'Catering' moeten staan. Indien de tekst 'mail' of post' niet voorkomt, moet cel A2 blanco blijven. Lijkt vrij simpel, maar doordat er gezocht moet worden op een deeltje van de tekst is dit het niet Als u in een woning woont die u (gedeeltelijk) gebruikt om uw overig werk uit te voeren en die u als zakelijk beschouwt, dan hoort het woningforfait ook bij uw inkomsten uit overig werk. Het woningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van uw woning

Als of dan? Door deze tips vergeet je het nooit meer! (Video

Een ontroerend, verrassend en indringend verhaal over hoe Mieke omgaat met de gevolgen van een dwarslaesie. Doorspekt met tranen, pijnen, humor, angsten en twijfels, waar doorzettingsvermogen, innerlijke kracht en vastberadenheid op het juiste moment de overhand krijgen. Het leven als uitdaging. Pak me dan als je kan.. Als een werknemer meer dan 35% arbeidsongeschikt is, dan gelden de volgende regelingen: Gedeeltelijk arbeidsgeschikt - Als de werknemer tussen de 20% en 65% van zijn oude loon kan verdienen, is hij gedeeltelijk arbeidsgeschikt. Hij kan dan nog gedeeltelijk werken. De WGA-uitkering die hij dan krijgt, is een aanvulling op zijn loon

Regels voor het gebruik van als of dan - NIO

Als je veel ruis of een andere vorm van achtergrondgeluid hoort als je met andere mensen telefoneert, dan is er een kans dat de ruis afkomstig is door de interferentie veroorzaakt door een tap. Dit is op zich niet de meest betrouwbare aanwijzing, want een echo, ruis of klikkende geluiden kunnen ook worden veroorzaakt door willekeurige interferentie of een slechte verbinding vergelijkbare argumenten gelden ook als je alcohol met nog enkele andere drugs vergelijkt, zoals bijvoorbeeld cannabis of lsd. De wetenschappelijke conclusie is dan ook dat alcohol een harddrug is die er niet om liegt. En de vraag waarom minder schadelijke drugs verboden zijn is hierdoor des te prangender Als ik het ga uitbouwen en klaar is voor het voorspellen van wedstrijden, dan hou ik jullie op de hoogte , mocht het ooit zo ver komen woensdag 8 maart 2017 15:42 Acties

Ergens in de combinatie van kleiner dan en som.als gaat er dus iets mis. Ik heb al wat geprobeerd met extra haakjes, maar ik kom er niet uit. Kan iemand mij vertellen waar dit aan ligt en hoe ik het op kan lossen? Groetjes, Wampie. LibreOffice 5.2 op Windows 10. Wampie Beukie Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft. - Dit repeterende lied vanuit Taizé is een prachtig lied wat hoort bij de donkere advents- én kerstperiode. Jezus is het lichtend vuur dat nooit meer dooft, dat nooit meer dooft Dan wel komt overeen met zeker wel en toch wel. Daarom wordt dan wel ook in de volgende zinnen niet aan elkaar geschreven: Het is prima als je vanavond niet langskomt, maar stuur je me dan wel even dat verhaal van je op. Als je geen groenten en geen aardappelen lust, wat lust je dan wel? Alice heeft dan wel gitaarles gehad, maar spelen doet ze. Doe dan auditie voor de opleiding Dans! Je wordt opgeleid tot breed inzetbare danser, choreograaf en workshopdocent. Na je opleiding kun je aan de slag bij (internationale) dansproducties, festivals, commerciële events en musicals. Als danser of choreograaf ben je meestal eigen baas

Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u de AOW-leeftijd bereikt, bent u niet meer verzekerd. U verliest 5 uur of meer van uw werk per week. En u heeft geen recht meer op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week Rijmwoordenboek DANS 334 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op DANS. Wat rijmt er op DANS Moonen: 'Alleen als er sprake is van een gemengde praktijk-arbeidsovereenkomst. Dan heb je deels werknemersrechten. Stel je voor dat je in opleiding bent om timmerman te worden, en je volgt daarvoor een beroepsopleiding waarbij je 15 uur studeert en 25 uur werkt. Dan heb je doorgaans voor die 25 uur een arbeidsovereenkomst Als uw WW-uitkering overgaat in een Ziektewet-uitkering zijn dit de belangrijkste wijzigingen:. De Ziektewet-uitkering is meestal netto iets hoger omdat wij meteen het vakantiegeld betalen. Bij een WW-uitkering reserveren wij dit en betalen wij dit in mei Als de brandstofcel op zich dus een rendement zou halen van 100%, dan nog is het totale rendement maar 25%, en lager dan bij benzine of diesel. Het rendement van 43% zorgt voor een totaal.

Welke grote steden zijn er in Noord-Amerika | Noord

Groter als / dan - Taaladvies

Mensen snoepen gemiddeld 190 kilocalorieën per dag minder wanneer zij hun slechte snackgewoontes veranderen volgens een als-dan-plan. Dit blijkt uit het promotieonderzoek van Aukje Verhoeven aan de Universiteit Utrecht in samenwerking met het Voedingscentrum Waarom kiezen we eerder voor fastfood dan groente of fruit? Energie is makkelijk De belangrijkste reden dat we zo van fastfood houden, is dat het veel energie bevat. Energie uit voedsel is de brandstof die ons lichaam nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Het geeft dan ook een goed gevoel als je je energiebehoefte vervult De Stichting Als & Dan wil een positieve bijdrage leveren aan de positie van (ongeneeslijk) zieken, stervenden en ouderen in onze samenleving. Belangrijke doelen zijn: • het bespreekbaar maken van de dood, of het stimuleren van die bespreekbaarheid, in zowel de samenleving als in de gezondheidszorg

Als je geen auto hebt, kies dan een winkel die op loop- of fietsafstand ligt, of vraag of één van je ouders of een oudere broer of zus je zo nu en dan kan brengen. Als je een auto hebt of met het openbaar vervoer gaat, vergeet dan niet om de benzine- of andere vervoerskosten in rekening te brengen als je berekent hoe veel je zult verdienen Als een land 'op slot' gaat vanwege het coronavirus dan mogen zowel vliegtuigen als reizigers het land niet in. De reis kan dan niet worden uitgevoerd door de luchtvaartmaatschappij en reisorganisatie. Als reiziger kun je dan kosteloos annuleren. Of de reis wordt geannuleerd en je krijgt geld terug. Inreisverbod reiziger Als u winst maakt, heeft u een bron van inkomsten. Dan ziet de Belastingdienst u waarschijnlijk als ondernemer voor de inkomstenbelasting. U betaalt dan belasting over de winst uit uw onderneming. U moet zelf aangifte inkomstenbelasting doen. Daarnaast ontvangt u een aanslag voor de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet Normaal vermogensbeheer wordt als beleggingsactiviteit beschouwd en valt daardoor onder de heffing van box 3. Meer dan normaal vermogensbeheer daarentegen is een activiteit die in box 1 als resultaat uit overige werkzaamheid of zelfs als winst uit onderneming wordt belast

Dit zijn de plekken waar je het meeste kans maakt om het

dan als - Taaluile

ALS EN functie Een aantal weken geleden kreeg ik de vraag van Peter Van Dam, hoe je de waarde van een cel overbrengt naar een andere cel, indien er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ik gaf hem een oplossing door de ALS-functie te herhalen in de formule, maar eigenlijk is het meer voor de hand liggend dat je hiervoor de ALS EN functies voor gebruiken Als het rendement dan tegenvalt, kunt u dit in de B.V. verrekenen met de winst. Blijkt later het rendement mee te vallen of dat u verwacht dat de waarde zal stijgen, dan kan de B.V. de woning tegen een zo laag mogelijke (maar wél zakelijke) prijs verkopen aan privé, waar de waardestijging dan onbelast is Er zijn minder grondstoffen en energie nodig voor een plastic wegwerpbekertje dan voor een stenen mok of kopje. Maar een mok gaat duizenden keren mee. Als je de milieu-impact van de productie verdeelt over alle drankjes die je met een kopje neemt, dan blijkt de impact per drankje ongeveer even hoog te zijn, ongeacht het materiaal

Oefening als of dan? * - CambiumNe

Vakantiehuizen in Denemarken, Noorwegen, Zweden en Duitsland. Bij DanCenter heeft u een ruime keuze aan vakantiewoningen. Zo hebben we maar liefst 6.000 verschillende huizen in Denemarken en daarnaast ook nog eens een groot aanbod in Zweden, Noorwegen en Duitsland Als je bedrijf onder een cao valt, vind je in de loontabel (in het cao-boekje) de afspraken over je loon. Als jij weet in welke schaal je functie is ingedeeld, kun je direct de bijbehorende loonschaal opzoeken. Ook kun je zien of salaris doorgroeit, als je meer ervaring hebt (functiejaren), of als een goede beoordeling krijgt Veel mensen staan onnodig lang rood en betalen hoge debetrentes als gevolg. Bij Knab kun je nooit langer dan een maand rood staan. Bovendien kun je nooit meer rood staan dan het saldo op je andere betaalrekeningen. Dan weet je zeker dat je niet voor verrassingen komt te staan

uitleg: als of dan - jufmelis

Meer dan in de frituur dus. Kortom: de airfryer biedt voordelen, maar vooral praktische voordelen zoals minder stank en geen gezeur met vet vervangen E.d. Is de Airfryer gezonder dan de frituur? Conclusie: de airfryer is NIET gezonder dan de frituur. Dat komt doordat er AGE's ontstaan, meer dan bij de frituur met veel vet ALS-formules in Excel it n 6 In ons voorbeeld willen we van het cijfer in de kolom ernaast weten of het voldoende is of onvoldoende. We gaan daarom testen of het cijfer kleiner is dan 5,5 Dan moet je dus (€ 190.000 - € 180.000 =) € 10.000 aan eigen geld inleggen om deze woning te kopen. Hoeveel eigen geld heb je dan nodig? Als de geldverstrekker kijkt naar de woningwaarde en je daar maar 100% van krijgt als hypotheek, dan begrijp je dat je zomaar flink wat eigen geld moet inleggen als de koopsom hoger is dan de woningwaarde Als( <Voorwaarde>, <dan>, <anders> ) Geeft een kopie van het object dan wanneer de voorwaarde als resulaat true geeft, en een copie van het object dan wanneer het resultaat false is. Beide objecten moeten van hetzelfde type zijn Vakantiekring, maar dan anders Hoe ik begin. Als ik alle kinderen heb begroet bij de deur, laat ik iedereen in de kring zitten. Ik begin de vakantiekring meestal met de coöperatieve werkvorm 'Sta op als'. Lees ook:KAARTJES COÖPERATIEVE WERKVORMEN. Sta op als. Dit werkt als volgt. Alle kinderen blijven op hun stoel zitten

Als je ondernemer voor de btw bent, ontvangt je na inschrijving bij de KvK een btw-identificatienummer. Je krijgt dan meestal elk kwartaal een verzoek om btw aangifte te doen. Soms geen btw aangifte. Maar zelfs als iemand ondernemer voor de btw is, hoeft hij misschien geen btw te betalen. Bijvoorbeeld als het te betalen bedrag aan btw gering is Dan mag de ander nog maximaal 6 maanden in de woning blijven. De achterblijvende partner kan de verhuurder vragen om het huurcontract over te nemen. De verhuurder mag dat weigeren, bijvoorbeeld als je te weinig verdient of niet kunt bewijzen dat je ook op dat adres woonde

Architectuurstroming Postmodernisme | Architectuur
 • Welke MAC foundation past bij mij.
 • Quick drive in.
 • Silicon Valley serie Netflix.
 • Le castle camping.
 • Brief schrijven aan je kind.
 • BMW R100 Wikipedia.
 • Tacker Action.
 • Bange katten tam maken.
 • Bestanden terughalen na systeemherstel.
 • PlayerUnknown's Battlegrounds.
 • Sportieve activiteiten Warschau.
 • Spanningshoofdpijn massage.
 • Tosa Inu Fokkers België.
 • Sneeuwuil baby.
 • Wat is dierentaal.
 • Chicago Fire VTM.
 • SamSam Videoland.
 • Bekkenbodem oefeningen.
 • TVA Frankrijk.
 • La Meuse Standard.
 • Stichting Winterevenementen Duiven.
 • Snaarhoogte akoestische gitaar.
 • Jeep kinderauto.
 • Ervaringen schapendoes.
 • Wake up app.
 • Diamanten armband dames.
 • Aix en Provence Tripadvisor.
 • Vaccinium vitis idaea 'Koralle.
 • Best lyrics.
 • Diploma zwemmen de Fluit.
 • Kuperus bedden online.
 • Snapseed.
 • Pringles 40 gram aanbieding.
 • Cetorhinus maximus.
 • Partytent Hubo.
 • Kenmerken Jumbo.
 • Plattegrond Hellendoornse Berg.
 • Fotostudio materiaal kopen.
 • Gerstekorrel sudocreme.
 • Rooibosthee migraine.
 • Onthaal ZOL Genk.