Home

Voorbeeld casus GGZ

Werkstuk Verpleegplan ggz casus rob - cijfer 8 verpleegplan GGZ casus Rob. Universiteit / hogeschool. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vak. GGZ (GGZ) Geüpload door. An St. Academisch jaar. 2013/201 Mevrouw C. (1961) werd op eigen verzoek door de huisarts verwezen naar GGZ-KetNet. Ten tijde van de intake leed zij aan een ernstige bipolaire depressie. Ze had last van suïcidale gedachten die zich aan haar opdrongen, maar geen suïcideplannen. Ik wil de behandeling hier in ieder geval een kans geven, zo zei ze Casus 3 Gegevens: Mevrouw van Dort is de dochter van een oudere mevrouw die sinds drie maanden in ons verpleeghuis woont. Ze is 33 jaar en haar moeder is 65 jaar oud. Mevrouw is vroegtijdig dement geworden. Ze herkent haar dochter niet meer en doet onaardig tegen haar als ze op bezoek komt. Mevrouw van Dort heeft het daar niet gemakkelijk mee Bekijk de casus Wandelen met Tiny op cce.nl. Mevrouw Glas, samen komen we verder. De 72-jarige mevrouw Glas heeft veel meegemaakt in haar leven. Haar zoon is overleden, een scheiding, relaties waarin ze seksueel is misbruikt. Vanwege suïcidepogingen wordt ze meerdere malen opgenomen binnen de GGZ

Probleemgedrag van een cliënt doorbreken kan erg lastig zijn. Wanneer de situatie is vastgelopen is het fijn om nieuwe invalshoeken te hebben. Bijvoorbeeld door te zien hoe anderen hiermee omgingen. Op de website Leren van Casussen van het CCE vind je meer dan 50 verschillende casussen Een eigen casus. Ben je zorgprofessional en heb je een casus die je zelf wil vormgeven volgens de aanpak van 'Leren van Casussen'? Dan kun je gebruik maken van de video-instructies die we hebben opgenomen. Neem voor meer informatie contact op met Peter Koedoot, projectleider expertisemanagement bij CCE Casus 1. Het gezin bestaat uit Kees, Emily en drie kinderen: Jesse(11), David(8) en Floris(6). Het gezin is aangemeld door Bureau Jeugdzorg vanwege o.a. het drukke gedrag van David, dat zowel thuis als op school voor grote problemen zorgt Voor het oriënterende vak GGZ moet er een verpleegplan geschreven worden. Hierbij worden diverse casuistieken onder de studenten verdeeld. Een hiervan is de casus van Douwe. In het verslag worden er door middel van disfunctionele signs & symptoms PESDIEs opgesteld

Casuïstiek: Casus verslaving en persoonlijkheidsproblematiek met begeleiding vanuit Ondersteuning en Herstel. 1. PTSS behandeld met EMDR. Een man van 57 jaar wordt door de huisarts aangemeld wegens vermoedens van PTSS. Een aantal jaar geleden was hij een naaste verloren bij een auto-ongeluk 4. Casus: Schouderfractuur, PTSS en depressieve episodes, in combinatie met alcoholgebruik. In deze casus wordt een patiënt met een combinatie van somatische problematiek met PTSS, depressiviteit en middelengebruik besproken. De patiënt zit na een operatie aan een schouderfractuur thuis, heeft last van somberheid, slapeloosheid en herbelevingen Van Der Bas: 'Bij deze casus kan Veilig Thuis meedenken. Dat wordt vaak enorm op prijs gesteld. De huisarts kan ons bellen voor een advies of om zijn plan van aanpak te toetsen. Centrale vraag voor ons is de veiligheid van het gezinssysteem. Daarover willen we eerst meer weten POH-ggz; Voorbeeld 9 Huisarts / POH-ggz. Een 29-jarige alleenwonende man vraagt de huisarts om een gehoortest, komt verward over en zegt dat hij stemmen hoort. Deze geven opdracht om zichzelf wat aan te doen. Passerende automobilisten praten over hem en vinden ook dat hij er niet meer moet zijn Praktijkgerichte bijscholing voor verpleegkundigen over ziektebeelden, medicatie, klinisch redeneren, comorbiditeit etc. Lees over onderwerpen uit jouw verpleegkundige praktijk in het mooie vakblad en maak de online toets. Elk jaar 40 nieuwe onderwerpen. Maakt leren leuk

Werkstuk Verpleegplan ggz casus rob - cijfer 8 - StudeerSne

De casus van Mevrouw C

Structuur is belangrijk in intervisiebijeenkomsten. De eerste stap is: afspreken wie zijn casus inbrengt. Een veel gemaakte fout is dat de casus het gesprekonderwerp is en niet het handelen van de persoon die de casus inbrengt Casus Sam. Moeder van Sam: Al vrij snel na de geboorte van Sam, had ik het gevoel dat er iets niet klopte. Ik kon mijn vinger er alleen niet op leggen. Ik uitte mijn zorgen bij het consultatiebureau en de reguliere kinderopvang. Ieder kind ontwikkelt zich anders. kreeg ik te horen en daarmee was het klaar 6 4. Richtlijn voor casusbeschrijving Diagnostiek 4.1 Vormvereisten • Maximaal 5000 woorden per casus (exclusief voorblad, bijlagen, literatuurlijst) • De bijlagen hebben een maximale omvang van 2500 woorde Voorbeeld casus Auto-ongeluk na een avondje stappen Hoofdpersoon in de casus is de 21 jarige Jeroen Jansen. Jeroen werkt in het bouwbedrijf van zijn vader. Hij is op zaterdagavond gaan stappen met zijn vrienden. Op de terugweg is hij met zijn auto frontaal tegen een boom gereden Voor de regio's zijn handvatten ontwikkeld voor betere samenwerking en regievoering bij complexe casussen. Dit 'bouwpakket' is één van de opbrengsten van het onderzoek dat Arteria Consulting in opdracht van de stuurgroep wachttijden GGZ deed naar de casusaanpak bij complexe casuïstiek. Het bouwpakket is per regio flexibel en op maat te gebruiken: er bestaat namelijk geen blauwdruk.

Voorbeelden grensoverschrijdend gedrag. Aan de hand van 28 voorbeelden uit de praktijk (ook wel casussen genoemd) Bij latere casussen laten we dit open, zodat je zelf met de casus kunt werken. Dit doe je door bijvoorbeeld samen met je team een inschatting te maken van de ernst Casus Chris (2) Zorgmachtiging via GGZ 6 Verstrekking Historie Wvggz en Wbopz (bedoeld als voorbeeld voor gebruik in de proefimplementatie zorgmachtiging via de GGZ, Wvggz) 9 Dit is een testdocument in het kader van de oefensessies en de proefimplementatie Wvggz. De uiteindelijke vorm en lay-out van het document n Voorbeelden casussen. 2020. Op 11 februari dient een Consulent Inkomen een aanvraag in voor een 32-jarige meneer, van niet Nederlandse afkomst. Hij heeft geen werk en geen uitkering en heeft al eerder een poging gedaan om een uitkering aan te vragen Deze casussen nemen je mee in het leven van vier verschillende mensen. Je zult ontdekken wat de problemen zijn waar deze mensen mee te maken krijgen. Gaandeweg ga je leren wat jouw taken als verzorgende zijn in hun leven. De eerste casus gaat over Mw. Thijssen. Zij is chronisch ziek. In deze casus komen de volgende onderwerpen aan bod Voorbeeld casus Bij een GGZ instelling hebben we voor meer dan duizend gebruikers een volledige BI-suite neergezet. Iedere nacht leest het systeem gegevens in, uit onder andere User EPD, QuestManager, Profit Insite en Aysist. 's Morgens is de stuurinformatie direct beschikbaar voor directie, management en teams - het staat op hun dashboards

Casussen probleemgedrag Kennisplein Zorg voor Bete

 1. Bijlage 1 Voorbeelden casussen Behorend bij collegevoorstel extra inzet GKB voor sociale teams gemeente Tynaarlo, d.d. 18 september 2018 Voorbeelden - De inwoner is klant bij de GKB. Er moeten schulden worden uitgezocht en gezien de schuldenlast is dit erg veel werk. De medewerker van de GKB is door het sociaal team meegevraagd op huisbezoek
 2. Casus oefenen Hieronder wordt een verpleegkundige casus uitgewerkt. De casus gaat over het volgende: tijdens je werkdienst hoor je uit een patiëntenkamer een schreeuw komen. Je snelt ernaartoe en ziet de patiënt naast het bed op de grond liggen. Stap 1: Oriëntatie op de situatie Het doel van deze stap is om het overzicht te zien
 3. De casus van mevrouw Jenniskens speelt zich af in de setting van een verpleegtehuis en de zorgcategorie is somatiek. De casus is opgebouwd uit twee verschillende delen. Bij ieder deel horen verschillende opdrachten
 4. Voorbeeld casus: mevrouw Stevens. was burnout. Mevrouw Stevens heeft een directiefunctie in een bedrijf waar reorganisaties en dreigende ontslagen de sfeer en de werkdruk negatief beïnvloeden. Terwijl anderen de boot verlaten, blijft zij haar firma trouw. Ze is volhardend, ziet haar werk nog steeds als een uitdaging
 5. Praktisch voorbeeld gebruik SBARR Voor het communiceren over een casus tussen de zorgverleners, zorgt de starter ervoor dat hij/zij goed voorbereid het gesprek in gaat. Zorg dus als verpleegkundige dat je de nodige patiëntengegevens bij de hand hebt (naam en geboortedatum van de patiënt, laatst gemeten vitale functies , gebruikte medicatie, eventueel laboratoriumwaarden)
 6. Ontdek de kracht van Plan Do Check Act met uitgewerkte voorbeelden, kom tot versneld leren. Elke dag een beetje beter met de PDCA cyclus & PDCA methode

Leer van deze 50 casussen over probleemgedrag

Casus Madelon. De 14-jarige Madelon komt in het kielzog van haar moeder de spreekkamer binnen. Het meisje kijkt stuurs en wijst naar haar moeder als de huisarts vraagt waarvoor ze komt. (VIE-)diëtist inschakelen en een POH-GGZ die ondersteunende gesprekken heeft met de patiënt Voorbeeld casussen van SUN-bureaus in het land. ID-kaart. Na een periode van detentie is dhr. K. dakloos. Mw. S. (74) is wegens een verkeerde diagnose een periode onterecht opgenomen in een gesloten GGZ-kliniek. Zij heeft de huur van haar huis moeten opzeggen en de inboedel is weggedaan Zorgleefplanwijzer.nl Postbus 8212 3503 RE UTRECHT. Een initiatief van: Meest gedownloa Verplichte opgaven Verlenen van zorg AGZ/GGZ/JGZ niveau 2, Casus vitale functies en neurotrauma en verpleegkundige interventies op de spoedeisende hulp. Universiteit / hogeschool. Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Vak. Verlenen van zorg 2 AGZ (AGZ2) Geüpload door. Brian Gilein. Academisch jaar. 2013/201 Casus Onduidelijke diagnostische gegevens: gevolgen en beperkingen 3.2 Uitgewerkte voorbeelden 22 ggz. De jongen blijft wel voor de jongste kinderen zorgen. Hij geeft ze de fles en verschoont de luiers. Er.

Leren van Casussen CCE (Centrum voor Consultatie en

Verzorgende IG Leonie van der Sluijs, werkzaam in de thuiszorg, stuurde ons enkele casussen. Prachtige voorbeelden om met je collega's over te praten: hoe zouden jullie het doen? Ook in het verpleeghuis kun je met je collega's praten over wie waarvoor verantwoordelijk is. Hoe kijken jullie tegen de casus van Wobbe van der Veen aan PES-methode toegepast op casus Shazida maakt zich druk over haar problemen. Kan ze nog dingen doen die ze vroeger deed? Hierdoor slaapt ze slecht en blijven de problemen in haar hoofd malen. Ze voelt zich ellendig en zit niet lekker in haar vel. Aan de hand van de PES-methode worden de problemen van Shazida uitgewerkt. P - Machtelooshei Voorlichting of cursus geven in de GGZ? Samen Sterk zonder Stigma helpt je op weg! Lees hier alle info over voorlichting in de GGZ

Casus Esmee Mulder. De huisarts noemt hierbij als voorbeeld haar neiging tot alles-of-nietsgedrag en haar schaamte. Ze legt uit dat er een SOLK-poli is in de regio waar mensen met dergelijke chronische, Deze poli is binnen een GGZ-instelling, maar dat wil niet zeggen dat de klachten tussen de oren zitten of psychisch zijn Casussen. Om welke ethische dilemma's gaat het? Kerff noemt het voorbeeld van een sociaal werker die bij een gezin komt met schulden en merkt dat er met uitkeringen gefraudeerd wordt. 'Je hebt een vertrouwensband met de cliënt. Ga je het dan melden of niet? Of een ouder of partner van de cliënt die om inzage in het dossier vraagt

Casussen / Casussen en interviews

Klik hier voor een voorbeeld prijslijst. Factuur. De NZA stelt zeer uitgebreide eisen waaraan de factuur moet voldoen. Klik hier voor deze eisen in de Basis GGZ (vraag 59 in het document) en hier voor de eisen in de gespecialiseerde GGZ (paragraaf 3.4). Vektis heeft voorbeelden gepubliceerd van facturen voor de Basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ Richtlijnen casusbeschrijving (behoort bij het boek 'Ondernemen in Welzijn', uitgeverij www.Eburon.nl) - Een casus moet er geloofwaardig en realistisch uitzien. - Gebruik een doelmatige en fundamentele structuur voor het schrijven (zie boven). o Begin met de algemene vragen. o Presenteer de specifieke situatie. o Sluit af met de volledige weergave van de specifieke vraagstukken en.

Voorbeeld verpleegplan ggz han - GGZ - Stuvi

De voorbeelden zijn afkomstig van scripties die prijzen hebben gewonnen en zijn ingedeeld op basis van het opleidingsniveau. Iedere opleiding heeft haar eigen regels. Voordat je de voorbeelden van scripties gaat bekijken is het goed om te weten dat iedere opleiding weer andere regels stelt aan de vorm van de scriptie Een goed voorbeeld is de herstelwerkgroep. het komt regelmatig voor in de GGz en leidt ertoe dat cliënten afhankelijk worden van hulp en zich minderwaardig voelen. In de casus aan het begin van dit hoofdstuk werkt de behandelaar volgens kenmerken van herstelondersteunende zorg In de GGZ doet CCE al ruim tien jaar consultaties voor professionals die te maken hebben met ernstig probleemgedrag. Met onze adviezen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de behoeften die leven bij professionals, cliënten en andere betrokkenen. Steeds meer GGZ-instellingen weten CCE te vinden Een voorbeeld is de zoektocht naar de dader van de moord op Els Borst. Casus waaknacht Als verpleegkundige werk ik 24-uursdiensten bij een ernstig zieke mevrouw [] 2 oktober 2014. Casus - Een vreemd luchtje aan een 'professioneel toilet. Casus POH-GGZ: Consultatiesucces g 03/05/2016. Twee weken geleden kwam er een jongere van twintig op gesprek. Er lag nog geen dossier vanuit haar oude huisarts. Qua probleemomschrijving nogal een vaag, globaal verhaal. Al snel bleek dat zij al veel had meegemaakt in haar leven

GGZ WNB heeft daarom sinds medio 2017 de maandelijkse aanlevering naar de benchmark stopgezet. Dit blijft voortbestaan totdat het een en ander qua privacy en inhoud verbeterd is. Landelijk wordt momenteel bekeken wat hiervoor de beste oplossing is, die voldoet aan privacy wetgeving Voorbeeld casus: een patiënte met hidradenitis die net begonnen is met Humira belt op donderdag middag dat ze sinds dinsdag ochtend griep heeft, echte griep met hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn, en hoesten. Zij vraagt of ze Tamiflu moet starten. 2. Definieer de vraag. Moeten.

Mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben, kunnen sinds 1 januari 2021 toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz) als zij voldoen aan de Wlz-toegangscriteria. U vindt hier informatie voor cliënten en professionals over deze verandering in de langdurige zorg Voorbeelden: gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding, motivatie, empowerment, gebruik van ICT en sociale media. 3. Samenwerking. Het ontwikkelen van competenties op het gebied van samenwerking met patiënten, cliënten of bewoners, zorgverleners en zorginstellingen Organisatie. Zilveren Kruis Zorgkantoor is vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) aangewezen als uitvoerder in 11 van de 32 zorgkantoorregio's. Wij zijn voor Zilveren Kruis Zorgkantoor op zoek naar een casebehandelaar complexe casuïstiek die samen met zorgaanbieders en andere stakeholders een zinvolle bijdrage wil leveren aan de zorg voor de meest kwetsbare cliënten

Voorbeelden casussen Wel of niet geschikt voor geschiktheidsonderzoek. Hieronder vind je voorbeelden van kandidaten die wel of niet in aanmerking zijn gekomen voor dit traject. Hiermee kun je jouw situatie inschatten. Kandidaten voor geschiktheidsonderzoek basisonderwij Casus 6, Meldcode huiselijk geweld. Purple is een meisje van 9. Ze heeft een matig verstandelijke beperking. Voor een groot deel woont ze nog thuis. Wel gaat ze vijf dagdelen per week zelfstandig naar een dagbestedingsgroep. Hier organiseren ze veel activiteiten Goede voorbeelden; Kennis; Zoekveld. Zoeken . Jeugd GGZ, MWD, jeugdgezondheidszorg, jeugdbescherming, kinderfysiotherapie, interne begeleiders, logopedie, psychologen, tandartsen, kinderopvang en cases over In deze casus beschrijft een maatschappelijk werker hoe ze een jonge begeleidt die vanwege zijn homoseksuele contacten weggestuurd.

Casuïstiek - Arkin BasisGG

Limburgse aanpak: ervaringsdeskundigen helpen cliënten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) legt alle voorschriften waaraan een factuur voor de basis ggz aan moet voldoen, vast in Nadere regels. U kunt deze vinden op de website van de NZa, onder het onderwerp 'beleid en regels'. Klik hier voor de Nadere regel 2016. Een voorbeeld van een factuur is te vinden op de website van Vektis Ik ben op zoek naar uitdagende casussen voor de herhaling / competentietesten van EHBO'ers. Elk jaar moeten binnen onze vereniging 120 EHBO'ers op herhaling komen en daarom is (enkele jaren geleden) gekozen voor competentietesten. Met twee casussen (waarvan één in ieder geval reanimatie bevat) worden beoordeeld of de EHBO'er competent is Casus Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ): Een GGZ-instelling zat met een serieus probleem doordat huisartsen hun patiënten geregeld doorverwezen naar concurrenten. Zie het voorbeeld aan de rechterkant van dit scherm (patiëntkaart vormt het voorblad van een verpleegplan) Ehealth inzetten in GGZ: voorbeelden en cases . Online zorg voor het GGZ? Het is juist belangrijk jouw patiënten face-to-face te zien! Ja en nee. Door meer online te begeleiden, houd je tijd over voor de momenten die offline moeten. En stimuleer je zelfredzaamheid. Lees verder en ontdek hoe.

Casuïstiek: patiëntvoorbeelden - Punt

Voorbeelden casussen. Aanvraag voor inrichtingskosten een 43 jarige, alleenstaande vrouw voor woninginrichting. Voordat ze een eigen woning kreeg heeft zij op straat geleefd en daarna begeleid gewoond bij Leger des Heils. Mevrouw heeft een PW uitkering en schulden. Hiervoor is zij aangemeld bij de schulddienstverlening van betr. gemeente Voorbeelden casussen. Schuld huur. Na een jarenlang lopende echtscheidingsprocedure is de echtscheiding definitief geworden en is de WWB-uitkering naar mw. A. overgemaakt. Omdat mw. A. een roodstand op haar eigen bankrekening had, werd besloten de uitkering over te laten maken op de rekening van haar dochter Voorbeelden van casussen: Casussen die echt zijn, maar onherkenbaar gemaakt (fictieve namen) 1. Burnout : mevrouw Stevens. Mevrouw Stevens heeft een directiefunctie in een bedrijf waar reorganisaties en dreigende ontslagen de sfeer en de werkdruk negatief beïnvloeden Invulinstructie EI (RETOURINFORMATIE) Declaratie Basis en Gespecialiseerde GGZ GZ321-GZ322 versie 1.0, 19-11-2013 / uitgave 13, 2-1-201910 / 91 2.2 Invulinstructies algemeen In deze paragraaf volgen voorbeelden van het vullen van mandatory, conditionele en optionele velden. Het teken geeft in de volgende voorbeelden een spatie weer

2 casussen besproken - Kindermishandeling samen aanpakke

De directeur van GGZ Nederland reageert: We begrijpen heel goed dat dit mensen boos maakt. De protestactie van de suïcidale Charlotte Bouwman (26) legt de problemen bij de ggz pijnlijk bloot Beroepsuitoefening contractvrije psychologen Identiteit Alle psychologen die op deze website staan vermeld, werken in de GGZ. Zowel basis GGZ (BGGZ) als gespecialiseerde GGZ (GGGZ/SGGZ) psychologen, NIP Psychologen of psychiaters (GGGZ). Zij vangen mensen op uit alle leeftijdscategorieën. Sommigen richten zich op kinderen en jongeren en hun leefwereld (systeem) Levensboeken in de GGZ Levensboeken zijn na de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een verstande-lijke beperking nu ook in de psychiatrie ontdekt. Eva Ouwehand beschrijft hoe het zover is gekomen en ze vertelt over het werken met levensboeken in de chronische psychiatrie Voorbeeld vragen intake gesprek psycholoog Groningen. Een psycholoog stelt een aantal vragen bij de intake om een beeld van jou te krijgen. De vragen helpen je ook om alles op een rijtje te zetten. Het is handig deze vragen voor jezelf in te vullen en eventueel mee te nemen naar een gesprek

Casus - Zoeken - Nurse Academy GGZ

Antwoord. Ja. In de oorspronkelijke taal, het Latijn, blijft casus ('geval' of 'naamval') in het meervoud onveranderd. In het Nederlands is bij dit leenwoord naast de meervoudsvorm casus ook de vernederlandste vorm casussen in gebruik gekomen.. Toelichting. Het Latijnse woord casus behoort tot een groep zelfstandige naamwoorden. die in het meervoud onveranderd blijven casus 'jenny' In deze casus maak je kennis met Jenny. Vervolgens krijg je vier reacties van hulpverleners te zien. Wat doen deze reacties met haar? Bekijk de pdf met de casus. Nog 2 casussen in de e-learning. In de e-learningmodule Destigmatiserend werken komen nog twee casussen aan bod 26 GZ -PSYCHOLOGIE 5 Q JULI 2015 In dit artikel wordt het KOP-model besproken. Aanleiding is het verschijnen van Handboek KOP-model: kortdurende psychologische interventies voor de basis GGZ onder redactie van Paul Rijnders en Els Heene nals zijn een voorbeeld: zij gaan terug op centrale waarden, zoals weldoen, respect voor auto-nomie van patiënten of deskundigheid en op grond daarvan zijn voorschriften en gedragsregels afgeleid, waarop sancties staan zodra ze overschreden worden. Ethiek kan in die zin be-6 HANDREIKING ETHISCHE DILEMMA'S IN DE GGZ VOOR ASIELZOEKER

Psychische stoornissen zijn er in alle soorten en maten en hebben vaak grote invloed op het dagelijkse leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk een normaal leven te leiden, contacten te onderhouden, naar school te gaan of te werken Verdiepend kwaliteitsonderzoek ggz; Voorbeelden uit de praktijk - Het LSR (current) Voorbeelden uit de praktijk. Verdiepend klantbelevingsonderzoek. Zorgverzekeraar CZ wil graag meer zicht krijgen in hoe cliënten de behandeling bij een ggz-aanbieder ervaren. CZ krijgt momenteel wel feedbackinformatie over effectiviteit,. Hoe schrijf ik een case report? Een case report (ook wel een case study genoemd) is letterlijk vertaald een casus beschrijving. Deze worden vaak geschreven door artsen of studenten die de gezondheidszorg ingaan, bijvoorbeeld geneeskunde of fysiotherapie studenten Een casus is een min of meer gedetailleerde beschrijving van een situatie, gebeurtenis of probleem in een bepaalde context. De casemethode is een werkvorm waarbij studenten individueel en/of in groep een casus analyseren en brainstormen over behandelingen of beslissingen. In een aansluitende casediscussie confronteren de studenten elkaar met hun visie en trachten door overle

Ethische casussen - Vakvereniging CNV Zorg & Welzij

Casus 2: Woedeuitbarsting en geld voor drugs - Huisverbod

Contact. GGZ Friesland vindt het belangrijk om uw vragen zo goed en zo snel mogelijk te beantwoorden. U kunt mailen naar info@ggzfriesland.nl of naar onze contactpagina gaan Hieronder een voorbeeld van een casus die door de Soresdienst begeleidt wordt: Mevrouw B werkt als schoonmaakster. Door een recente medische fout kan ze nog maar moeilijk lopen. Daardoor kan ze minder werken en bouwt ze schulden op. Thuis ontvangt ze mantelzorg, maar ze heeft ook aanpassingen nodig in haar huis POH's-GGZ werken in het HIS (huisartseninformatiesysteem) met de S.O.E.P. regels. De SOEP-systematiek is een hulpmiddel om structuur aan te brengen in een deelcontact. De letters geven aan wat er in de verschillende regels, vaak als vrije tekst, moet worden vastgelegd Essay Gedeelde besluitvorming in de ggz: het adviesgesprek in de jeugd-ggz als voorbeeld. G.M.A. Westermann, J.M.G. Maurer. achtergrond In de westerse geneeskunde heeft binnen het domein van de arts-patiëntcommunicatie en -bejegening een paradigmaverschuiving plaatsgevonden van een paternalistisch perspectief naar gedeelde besluitvorming. doel Samenvattend de achtergrond, de ontwikkelingen en.

Begeleiden van patiënten met een ernstige psychische

Vertaling handvat naar de praktijk - een voorbeeld reclassering en gemeenten en private partijen zoals GGZ-instellingen voor de aanpak van keten-overstijgende problematiek. Persoonsgerichte aanpak (PGA), het Justitieel Casus Overleg (JCO) en de Top-X-aanpak Voor het opleidingsonderdeel stage lopen studenten 26 weken stage, gespreid over twee periodes op dezelfde stageplaats: augustus- september en februari - april. Aanvullend volgen ze integratiecolleges, voeren ze online discussies (studenten moeten 3 x per week een constructieve bijdrage leveren) en schrijven ze zelf een casus uit. Hierbij leren studenten om kennis m.b.t Casus tips tijdens een Sollicitatiegesprek. Af en toe leggen bedrijven een zogeheten casus voor aan de kandidaten. Deze casus schetst een probleem die zich in het bedrijf kan voordoen. U zal in de rol treden van de positie waarnaar u solliciteert. Op uw eigen manier zal u met het probleem om gaan en het gaan oplossen GGZ- en VVT-instellingen kunnen lid van het NKOP. Leden krijgen korting op trainingen op het gebied van ouderenpsychiatrie en kunnen gratis deelnemen aan bijeenkomsten. Daarnaast hebben leden invloed op toekomstige kennisontwikkeling. Word lid van het NKOP. Meer informatie Supervisie is een belangrijk onderdeel van het opleidingstraject dat (kinder- en jeugd)psychologen volgen na hun universitaire opleiding. De kwaliteit van psychologen is immers breder dan scholing en ervaring. Het gaat ook om het 'groeien' in het vak, het vormen van een beroepsidentiteit en het leren professioneel en autonoom te handelen

hier - De Praktische GGZ

Drie loopbaanadviestrajecten als voorbeeld. In 2006 bood Carrièretijger in samenwerking met enkele professionele loopbaanadviseurs drie gratis loopbaanadviestrajecten aan. De winnaars van de actie Win een gratis loopbaanadvies hebben elk drie gesprekken gevoerd met hun adviseur Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaagde zorg. Omdat dit boek zich richt op de praktijk van de zorg, dus op het beslissen en handelen van zorgverleners en zorgvragers, begrijpen we de zorgpraktijk zowel van bovenaf, vanuit de theorie, als van onderaf, vanuit de praktijk toekomst GGZ wordt met ingang van 2014 de GGZ anders ingericht. Naast gespeci-aliseerde GGZ is er generalistische basis GGZ en GGZ in de huisartsvoorziening. De herindeling van de GGZ heeft gevolgen voor de uitvoering van het preventieaanbod van de GGZ en verslavingszorg. Wij deden een verkennend onderzoek om deze gevolgen i Hersenletsel is letsel in je hersenen waardoor je vaak minder goed kunt functioneren in je leven. Dit heeft veel invloed op jezelf en je omgeving. Lees mee

GGZ Drenthe voert een Hepatitis B beleid. Dit kan betekenen dat je gevaccineerd moet worden tegen Hepatitis B. Indien nodig verzorgt GGZ Drenthe de vaccinatie. Samen werken we aan rookvrije werk- en behandelplekken. GGZ Drenthe respecteert de privacy van sollicitanten

studylibnlVoorbeeldbrief aan Ondernemingsraad SW-bedrijf
 • Cindy Lauper 80s.
 • Is Thor on Hulu.
 • J line kerst.
 • San Sebastián restaurant Michelin.
 • TURFVAERT scorecard.
 • Kruidvat Scheerapparaat dames.
 • San Sebastián restaurant Michelin.
 • Sergio IJssel FC Kip.
 • Putty kopen.
 • Gescapetool.
 • Verkort traject Secundair onderwijs.
 • Kristal reiniger.
 • F1 car price.
 • Nederland onder 17 WK.
 • Streepvormige uitslag.
 • Clioquinol.
 • Toyota Prius 7.
 • Voordeeluitjes Zwarte Woud.
 • Laag testosteron vermoeidheid.
 • LIMIET 11 letters.
 • Caravan sloperij Groningen.
 • Wahoo ELEMNT BOLT manual pdf.
 • Mepal Take a Break.
 • Stacaravan met jaarplaats te koop.
 • Grijsfilter Fujifilm.
 • Toyota Corolla Sport.
 • Zand Nieuw Vennep.
 • Review AirPods Max.
 • Illuminatie vertaling.
 • Welke toepassing van stroming wordt toegepast bij de Golfstroom.
 • VIB online shop.
 • Word art.
 • Chicago Fire VTM.
 • Kerststam recept.
 • Inscannen A3.
 • Vliegende schotel Speelgoed.
 • Bekkenbodem oefeningen.
 • Questionnaire satisfaction client.
 • Hotel motel Holiday Inn.
 • Dennenappel planten.
 • Krachttraining boek pdf.