Home

Comminutieve fractuur

Botbreuk (Botfractuur) - Aandoeningen Gezondheidsplein

phalanx fractuur kenmerken ☛spiraalfractuur: kans op rotatieafwijkingen ☛schuine fractuur: verkorting ☛dwarse fractuur: deviatie mn dorsaal/palmair ☛comminutieve fracturen: standsafwijkingen mn verkorting ☛avulsiefracturen: ☛intra-articulair ☛± peesletsel, volair plaat letsel en/of collateraal band letse Greenstick fractuur (=twijgbreuk): incomplete fractuur waarbij een buiging van het bot plaatsvindt (cortexonderbreking aan één zijde) Deze fracturen worden m.n. gezien bij de distale radius en ulna (fig. 4) Torus fractuur (=buckle fractuur): incomplete fractuur waarbij een 'buckle' (vertaling: gesp) van de cortex ontstaat

Botbreuk - Wikipedi

 1. Een breuk van het hielbeen (de calcaneus) ontstaat door een val of sprong van hoogte met een landing op de hiel. Dikwijls is de breuk zodanig ernstig dat lopen en staan op het aangedane been niet meer mogelijk is
 2. utief fractuur van de distale falanx en ontstaat meestal t.g.v. een crush letsel (bijv. vinger tussen de deur). Tuft fracturen zijn geassocieerd met subungale hematomen (= hematoom onder het nagelbed). Daarnaast moet je bedacht zijn op eventueel letsel aan de flexor/extensor pezen. ♦ Figuur 15
 3. fracturen in drie types en hun verdere onderverdeling in drie groepen en hun subgroepen. Daarbij wordt geclassificeerd op toenemende mate van ernst, de complexiteit van de fractuur, de moeilijkheden inherent aan hun behandeling, en hun prognose

Colles fractuur Deze botbreuk werd in 1814 voor het eerst beschreven door Abraham Colles en wordt ook wel de Pouteau-Colles fractuur genoemd. Het betreft een fractuur van het einde van het spaakbeen (distale radius) waarbij het laatste gedeelte richting de handrug is verplaatst (dorsaal) Proximale phalanx fracturen kennen een hoog risico op bewegingsbeperking van de vinger na fractuurgenezing. ‣ Spiraal fracturen, comminutieve fracturen, fracturen met rotatiefout, meer dan 25º angulatie, meer dan 2 mm. translatie of inzakking en fracturen met begeleidend weke delen letsel dienen geopereerd te worden Een pols fractuur wordt vaak met gips behandeld, met name als de stand van de breuk mooi is en de breuk stabiel. Gemiddeld gaat de pols 4 weken in het gips. Operatieve behandeling. Bij instabiele breuken of een slechte stand van het gewrichtsoppervlakte wordt een operatie geadviseerd Hierop werd een comminutieve fractuur van het os hamatum gezien met dorsale dislocatie van een botfragment. Ook was er sprake van een comminutieve fractuur van de basis van metacarpale IV met ventrale dislocatie van enkele botfragmenten (figuur 2). Gezien de dislocatie en comminutie van de fracturen kozen wij voor repositie en interne fixatie Behandeling: onbloedige repositie, bij comminutieve fracturen is een operatie geïndiceerd. Fixatie gebeurt met K-draden of eventueel met een (gecanuleerde) schroefosteosynthese.Tarsometatarsale luxaties (zie paragraaf 25.7) worden ingedeeld volgens Lisfranc. De lijn van Lisfranc is de gewrichtslijn gevormd door de tarsometatarsale gewrichten

fractuur van de radius C2 comminutieve fractuur van de radiusschacht, evt. met type A of B fractuur van de ulna C3 comminutieve fractuur van beide botten (antebrachii fractuur Polikliniek Fracturen lees meer open de extra opties van dit blok. print pagina; sluit sluit de extra opties van dit blok. Oorzaken Botten kunnen breken door verschillende oorzaken: een kracht van buitenaf, een verzwakt bot, of overbelasting of verkeerd belasten van uw botten. lees meer. print pagina deel pagina. Oorzaken. Bij neiging luxatie van humeruskop opereren met minimale osteosynthese. (De grens ligt over het algemeen bij 5 - 10 mm dislocatie van de fractuur en bij 20-30% aangedaan articulaire oppervlak) Fossa articularis fracturen (typen II-V) moeten geopereerd als de dislocatie van fragmenten meer dan 5-10 mm. (step-off) is. Achterste benadering Simpele, niet-comminutieve fracturen van het olecranon kunnen, biomechanisch gezien, worden vergeleken met een Chevron-osteotomie van het olecranon. Beide worden frequent gefixeerd met twee bicorticaal geplaatste Kirschner-draden en een cerclagedraad (de klassieke {\textquoteleft}zuggurtung{\textquoteright} of trekgording)

hc fractuurleer een fractuur is een wond van bot, verstoring van de natuurlijke samenhang van het botweefsel. bij een fractuur is vaak ook weke delen letsel van. Aanmelden Registreren; Verbergen. Hc fractuurleer - Hoorcollege over soorten fracturen Hoorcollege over fracturen Een fractuur is het ontbreken van continuïteit van het botweefsel (zie paragraaf 3.1).De verschillende fractuurtypen zijn (zie paragraaf 3.2) Fractuur ramus inferior links doorlopend in het acetabulum links, fractuur ramus superior en inferior rechts, comminutieve fractuur sacrum rechts Stabiele fractuur L1 en L2 Geen intra-abdominaal letsel. Trauma-opvang Trauma-opvang Behandeling patiënt Behandeling Trauma-opvang patiënt theorie Behandeling bekkenfracture Comminutieve fractuur. Fractuur waarbij meer dan 1/3 gedislokeerd is. 4. Fractuur met dislocatie van het ellebooggewricht. Oorzaak Vaak indirect trauma door valgus/pronatie stress bij een geabduceerde arm. De radiuskopfractuur wordt meestal veroorzaakt door een val op de arm in extensie (strekking). Symptomen.

Dit resulteert meestal in een fractuur van de distale metafyse van de radius welke dan naar dorsaal disloceert en anguleert. Dit type fractuur wordt ook wel de Colles fractuur genoemd en komt in 89% van alle polsfracturen voor. Een ander fractuurtype is de Smith's fractuur Plaatosteosynthese (bij instabiele comminutieve fractuur) Therapie in functie van de classificatie: Type IA en IB: 1 week spalk dan beginnen met oefenen Type IIA: operatie volgens het tension band principe of met een trekschroef. Type IIB en patient is jonger dan 60 jaar: fixeren met 3.5 mm. DCP plaat Bennett fractuur schuine # door gewrichtsoppervlak MCP-I met dislocatie MC-I naar proximaal en dorsaal Rolando fractuur comminutieve intra-articulaire # basis MC-I. T- of Y-configuratie Skiduim ruptuur ulnair collateraal ligament. MCP-I gewricht is instabiel indien hoek bij stress > 30º. Vergelijk met de gezonde zijd Operatief: Bij niet-comminutieve fracturen met >1/3 gewrichtsvlak beschadiging en/of >1mm dislocatie: oefenftabiele osteosynthese met resorbeerbaar schroefje. Bij zeer comminutieve fracturen zonder reconstructie moegelijkheden: radiuskop extripatie. Eventueel gecombineerd met prothese. Deze ingreep liever niet bij patienten onder de 50 jaar

Pols fractuur - traumaprotocol

Verbrijzeld been: herstel en genezing Een verbrijzeld been is vaak een complexe botbreuk, omdat er meer dan drie botfragmenten aanwezig zijn. Vaak is de oorzaak te vinden in een val of een klap, bijvoorbeeld door het sporten of een verkeersongeval ernstige comminutieve fracturen (conservatief of fixateur externe). cave: kost-wat-kost herstellen van de hoek van Bohler middels operatie is achterhaald. Behandelin Een comminutieve fractuur en ook een dislocatie van botstukken verhoogt de kans op restklachten. Verkorting van de clavicula bleek geen risicofactor voor restklachten te zijn. Tegen de gangbare verwachting in komen onvolledig herstel en restklachten veelvuldig voor na conservatief behandelde claviculafracturen - Type III Comminutieve fractuur, niet reconstrueerbaar 10. Radiuskopjes fractuur Conservatief •Type 1 - Therapie: drukverband gedurende 5-7 dagen. - (Bij (te) veel pijn 1-2 w gipsspalk). - Actief oefenen na 1 week. •Complicaties: - Verminderde extensie elleboogsgewricht - Beperking pronatie en supinatie van d

- Comminutieve verplaatste fractuur - Intra-articulaire fractuur - Open fractuur. Prioriteit traumatologie Grootste prioriteit is uiteraard het in leven houden van de patiënt Hoogopgeleide urgentieartsen, spoedgevallen verpleegkundigen minimaal comminutieve fracturen zonder segmentaal botverlies van de tweede en vijfde straal. > Cave rotatiestabiliteit. > GEEN osteosynthese met uitstekende K-draden i.v.m. grote kans op complicaties. ‣ Schroef of cerclage osteosynthese heeft de voorkeur bij spiraal-, lange oblique fracturen met grote fragmenten bij vooral de 3e en 4e straal Het basisprincipe van deze classificatie is de verdeling van alle fracturen in drie types en hun verdere onderverdeling in drie groepen en hun subgroepen. Daarbij wordt geclassificeerd op toenemende mate van ernst, de complexiteit van de fractuur, de moeilijkheden inherent aan hun behandeling, en hun prognose Bennett fractuur: niet-comminutieve intra-articulaire luxatiefractuur van de basis van MC-I met het losse fragment aan de ulnaire zijde 1A: fragment >5mm; 1B: fragment <5mm; 2. Rolando fractuur: comminutieve, intra-articulaire fractuur (T-Y) van de basis van MC-I 2A. fractuur van de elleboog en de onderarm; gebroken heup; Symptomen botbreuken Iemand die een bot breekt, voelt of hoort soms dat het bot knapt. comminutieve breuken. Hierbij is het bot verbrijzeld of in verschillende delen gebroken. slechte immobilisatie

Diagnostiek Onderarmfractuur kind - Richtlijn

Bij ongeveer 20% van de fracturen van de onderarm is sprake van een fractuur van het olecranon. Simpele, niet-comminutieve fracturen van het olecranon kunnen, biomechanisch gezien, worden vergeleken met een Chevron-osteotomie van het olecranon. Beide worden frequent gefixeerd met twee bicorticaal geplaatste Kirschner-draden en een cerclagedraad (de klassieke 'zuggurtung' of trekgording) Exclusiecriteria: patiënten jonger dan 18 jaar of ouder dan 70 jaar, open fracturen, grote rotatie-afwijking van de aangedane vinger beoordeeld door een arts, comminutieve fractuur, intra-articulaire fractuur, geassocieerd peesletsel, polytrauma of ander significant letsel bij presentatie, fractuur angulatie groter dan 70 graden, letsel ouder dan 1 week bij presentatie Is het daadwerkelijk een 'stabiele fractuur', zijn er complicaties of andere klachten (veel pijn bijvoorbeeld, andere breuken etc.) die het revalidatieproces doen vertragen? Als hij een korset heeft mag hij onderbegeleiding van fysio al snel proberen te zitten (20 minuten max.) en lopen. In de meeste gevallen, dus misschien niet bij uw vriend! van een subcapitale humerus fractuur (breuk onder de kop van de bovenarm). Lees deze folder goed door en volg de aanwijzingen precies op. Uw genezingsproces kan hiervan afhankelijk zijn. Wat is een subcapitale humerus fractuur U hebt een breuk in de kop van de bovenarm. Dit wordt een subcapitale humerus fractuur genoemd Als het bot in stukken breekt, spreken artsen van een complete fractuur. Een enkelvoudige fractuur is een complete fractuur die het bot in twee stukken breekt. Dit kan een dwarsbreuk zijn (hierbij loopt de breuk dwars door het bot), een schuine breuk (de breuk loopt in een hoek), of een spiraalbreuk (een spiraalvormig gedraaide breuk)

De midclaviculaire fractuur Nederlands Tijdschrift voor

Fracturen van de proximale vingerphalangen - Richtlijn

Comminutieve fractuur en/of segmentele botdefecten. o Graad 3a: Uitgebreide weke delen schade maar bedekking bot nog wel mogelijk. o Graad 3b: Uitgebreide weke delen schade en contaminatie met periostale stripping en blootliggend bot. o Graad 3c: Open fractuur met vaatletsel dat operatieve behandeling behoeft Heupfractuur Collum femoris fractuur. Bij een heupfractuur is de heup gebroken. Meestal ontstaat het letsel door een val waarna steunname op het aangedane been zo goed als onmogelijk is. De breuk wordt operatief behandeld. Heupfracturen komen zeer frequent voor

Simpele, niet-comminutieve fracturen van het olecranon kunnen, biomechanisch gezien, worden vergeleken met een Chevron-osteotomie van het olecranon. Beide worden frequent gefixeerd met twee bicorticaal geplaatste Kirschner-draden en een cerclagedraad (de klassieke {\textquoteleft}zuggurtung{\textquoteright} of trekgording) fractuur waarbij de nabijgelegen huid intacts is. gecompliceerde/open breuk. fractuur met huidpenetratie van een fractuurfragment. Comminutieve fractuur. Figuur 1: Op de opname van de wervelkolom is een een comminutieve fractuur van corpus L1 met wigvormige afplatting te zien, met circa 50% hoogteverlies aan de anterieure zijde. Op een CT-scan was te zien dat naast L1 ook Th 12 was gebroken. De fractuur van L1 leek instabiel te zijn, er was sprake van verplaatsing richting het spinaalkanaal De fractuur brengt veel pijn en stress met zich mee voor deze oude mensen. Langdurige bedrust brengt grotere risico's met zich mee (decubitus, trombose, infecties, delier). Daarom wordt meestal een operatie verricht die snelle mobilisatie mogelijk maakt en wordt tevens een fysiotherapeut ingeschakeld Spiraal fracturen ontstaan als de voet blijft staan, en de rest van het lichaam door draait. Dit resulteert in een grote draaiende kracht waardoor de fractuur ontstaat. Dit soort breuk brengt veel pijn met zich mee. Dit soort breuk wordt behandelt doormiddel van een chirurgische ingreep

Fractuurleer - Startpuntradiologie

 1. Afbeelding 5: subtrochantere fractuur. Vóór de operatie valt niet goed in te schatten hoe lang de totale herstelperiode gaat duren en hoe goed u herstelt. Dit is mede afhankelijk van uw leeftijd en conditie. Een grote groep patiënten met een heupfractuur herstelt goed,.
 2. utieve (verbrijzeling) fractuur van de fibula (kuitbeen) boven de syndesmose van de enkel. De com
 3. utieve fractuur tot halverwege het olectranon: Zuggertung Bij de rest: plaatosteosynthese. Nabehandeling: Bij oefenstabiele osteosynthese: 1 dag drukverband, direct onbelast oefenen, onbelast laten gedurende 6 weken Bij niet oefenstabiele osteosynthese: 6 weken gips in 90° flexie, middenstand. Hierna belast oefene
 4. utiefB1 partieel articulaire fractuur, splijting, éénvoudigB2 partieel articulaire fractuur, splijting + impressieB3 partieel articulaire fractuur, com
 5. Verborgen fracturen kunnen 3 tot 5 dagen na de verwonding op botscans worden ontdekt. Als het vermoeden bestaat van een pathologische fractuur kan met een botscan worden gezocht naar problemen in andere botten. Die hoeven op dat moment nog geen symptomen te hebben gegeven. Osteoporose (botontkalking) geeft frequent wervelbreuken en gebroken heupen
 6. Antebrachii-fractuur Een antebrachii-fractuur (letterlijk: onderarmbreuk) is een botbreuk in de onderarm. Beide botten in de onderarm, de spaakbeen en de ellepijp zijn bij een antebrachii-fractuur gebroken. ==Behandeling== Bij kinderen vindt meestal een conservatieve behandeling plaats; repositie (het terugbrengen van de botstukken in de originele positie, veelal onde..
 7. utieve fractuur niet mogelijk is en d at het opheffen van het subtalaire gewricht, een primaire arthrodese, de beste optie is. 8 Belangrijk in de behandeling is de tijdsplanning van de operatie

Calcaneusfractuur - Erasmus M

U heeft een gebroken bovenarm (humerusfractuur). In deze folder vindt u informatie over de behandelingsmogelijkheden en de gang van zaken rond een eventuele operatie. Voor deze operatie wordt u twee dagen opgenomen in het ziekenhuis Bladeren; Studiedocumenten Samenvattingen, collegeaantekeningen en uitwerkingen.; Studiehulp Tutoren die bijles, scriptiehulp en vertaalwerk aanbieden.; Oefenvragen Gebruik oefenvragen om te testen of je de leerstof kent. Gebruik oefenvragen om te testen of je de leerstof kent Primaire behandeling met de externe ilizarov-fixateur kan geïndiceerd zijn bij extremiteitsfracturen met wekedelenschade en/of botverlies. Het circulaire frame is stevig, maar laat microbewegingen van de fractuurspleet toe. Bovendien blijven periost, endostale vascularisatie en omringende weke delen relatief gespaard. Daarnaast kan de fixateur een compressie- of distractiekracht op de. osteosynthese met Zuggurtung (bij een simpele dwarse fractuur) , plaatosteosynthese (altijd bij comminutieve fracturen) intramedullaire schroef (minder gangbaar) De voorkeur neigt naar plaatosteosynthese vanwege significant minder kans op het operatief verwijderen hiervan t.o.v. de zuggurtung Comminutieve fractuur Bij deze fractuur is het bot in meerdere ongelijke stukken gebroken. Deze botbreuk kan ernstig zijn doordat de kans op beschadiging van omliggend weefsel erg groot is. Dit is vaak een gecompliceerde breuk. Comminutieve fracturen ontstaan veelal door grote krachtinwerking op een relatief groot gebied. Pathologische fractuur

Startpuntradiologie

X-Hand - Startpuntradiologie

Gebroken pols - Diagnostiek en behandeling Mens en

Patella fractuur - gebroken knieschijf. Inleiding. Deze folder geeft u algemene informatie over de behandeling van een gebroken knieschijf, de zogenaamde 'patella' breuk. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven. De knieschijf. De knieschijf is een onderdeel van het strekmechanisme van de knie Als er geen sprake is van een impressie of dislocatie van het plateau. Eventueel kortdurend gips voor pijnbestrijding. Onbelast 4-6 weken (afhankelijk van de fractuur), daarna belasten op geleide van de pijn met behulp van de fysiotherapeut. Soms helpt een brace. - Operati Een gebroken pols betreft meestal een breuk / fractuur van het spaakbeen en/of van de ellepijp. De belangrijkste polsfracturen zijn de 'Collesfractuur', de 'Smithfractuur' en de (al dan niet omgekeerde) 'Bartonfractuur'. Ook intra-articulaire polsfracturen, 'chauffeursfracturen' en comminutieve polsbreuken komen voor

OCON - Aandoening: Pols fractuur

Rolando fractuur comminutieve intra-articulaire # basis MC-I. T- of Y-configuratie Skiduim ruptuur ulnair collateraal ligament. MCP-I gewricht is instabiel indien hoek bij stress > 30. Vergelijk met gezonde zijde Luxaties DIP/PIP gewricht cave letsel volaire plaat en/of collaterale ligamenten (oo Deze fracturen worden meestal operatief behandeld. Daarnaast is operatieve behandeling geïndiceerd voor alle instabiele fracturen, ongeacht de locatie. Complicaties De twee meest voorkomende problemen na een scaphoïdfractuur zijn een abnormale flexiestand in een genezen fractuur en een non-union • comminutieve fracturen: relatieve stabiliteit (nagel - overbruggende plaat) • simpele fracturen: absolute stabiliteit door interfragmentaire compressie • gesloten anatomisch reduceerbaar: intramedullaire fixatie met compressie • gesloten niet anatomisch reduceerbaar: open reductie en absoluut stabiele fixati

Een intra-articulaire fractuur is een botbreuk die gaat helemaal in een gezamenlijke plaats van te stoppen kort van het gewricht, die een extra-articulaire fractuur wordt genoemd. De pols is bijzonder gevoelig voor intra-articulaire fracturen, hoewel ze kunnen optreden bij andere gewrichten ook Als buitenaf inwerkend geweld een fractuur veroorzaakt in een gezond bot noemen we dat eentraumatische fractuur. - Direct geweld: ter plaatse inwerkend geweld kan leiden tot een fractuur ter plaatse - Indirect geweld: het aangrijpingspunt van het trauma en de plaats van de fractuur verschillen - Spierweefsel: spierkrampen kunnen de oorzaak zijn van fracturen en luxaties Pilonfractuur PIP: comminutieve intra-articulaire fractuur van het proximale deel van. de middenphalanx, met depressie van het centrale gewrichtsoppervlak en. verplaatsing van de rest van de middenphalanx. Instabiel: operatieve behandeling. Dwarse en/of beetje scheve fractuur van de proximale phalanx kan met K-draad. Fractuur proximale phalanx dui

comminutieve fractuur 7. complete fractuur 4. compressiefractuur 6. dwarse fractuur 6. enkelvoudige fractuur. extra-articulaire fractuur. fractuur met letsel van omringende structuren en/of organen. fractuur van multipele botten 2. fractuurconfiguratie 38. fractuurstand 4. gecompliceerde fractuur 22 Publicatie 'Tijdelijke, overbruggende mediale plaat bij een comminutieve middenvoet fractuur' C. Peeters, A.S. Homan, J.H.Hegeman, A. Peters. Tijdelijke, overbruggende mediale plaat bij een comminutieve middenvoet fractuur. Nederlands tijdschrift voor Heelkunde - jaargang 28 - nummer 1 - januari 2019 manueel reduceren van gesloten comminutieve fractuur van elleboog met tractie. manueel reduceren van gesloten trans-scafoïd-perilunatum-luxatiefractuur. manuele reductie van gecompliceerde fractuur van mandibula 1. manuele reductie van gecompliceerde fractuur van os hyoideum fracturen en zijn begeleidende letsels wordt beschreven in deel II. Ook de relati e van radiuskopfracturen met osteoporose wordt in dit deel onderzocht. .12 Comminutieve radiuskopfracturen (Mason type III) worden chirurgisch behandeld met ORIF of een radiuskopporthese. 13 ORI

Fractuur van een os hamatum en een os metacarpale

 1. Een fractuur kan ook ontstaan door overbelasting of verkeerd belasten van de botten, bijvoorbeeld bij het lopen van lange afstandsmarsen. Naast de verschillende breuklijnen bij fracturen, is er ook nog verschil tussen gesloten en open fracturen. Gesloten fractuur Bij een gesloten fractuur zijn de huid en het omliggende weefsel intact gebleven
 2. utieve fractuur: 2-3-4-part? IA? -verplaatsing en richting -botdefecten -botkwaliteit CT- beeldvor
 3. utieve fractuur van de tuberositas tibiae, Watson-Jones type Ib (fig. 1)
 4. Onderzoekers hebben een 3d-printer ingezet om botten te printen. Het kunstmatige beenmateriaal kan worden gebruikt voor chirurgische ingrepen of in de tandheelkunde. Bovendien kan het gebruikt.
 5. utieve fracturen of fracturen waarbij fragmentatie aanwezig is worden ook gezien, maar voornamelijk in Os metatarsale ΙV.11, 13. Wanneer de eerder genoemde axiale compressiekrachten tot een fractuur leiden, ontstaat meestal een spiraalvormige fractuur.26

van behandeling van gedisloceerde en comminutieve midschacht claviculafracturen wordt besproken in hoofdstuk 4. Deze studie is gebaseerd op de vragenlijsten besproken in hoofdstuk 2. Deze fracturen worden standaard geopereerd vanwege het hoge percentage aan non-union (>20%) Enerzijds de fracturen ten gevolge van grote externe krachten, bijvoorbeeld door een ongeval, die op het bot uitgeoefend worden en waartegen het bot niet bestand is. Dit is een acute fractuur. Daarnaast bestaan ook fracturen die chronisch van aard zijn en veroorzaakt worden door herhaalde belasting van het desbetreffende bot. Deze stressfracturen komen vaak voor bij sporters Juist dit zeer comminutieve karakter van de fractuur maakt een anatomische reconstructie buitengewoon ingewikkeld. [] Het is mijns inziens niet reëel om enkel en uitsluitend de postoperatieve foto c.q. toestand als uitgangssituatie te nemen en de comminutie van de fractuur volledig buiten beschouwing te laten

multifragmentaire fracturen, revisie moeilijk indien noodzakelijk. Condylplaat: Wordt gebruikt bij comminutieve fracturen in verschillende vlakken of indien minder bot in de condyl. Nadeel: minder mechanische stabiliteit, neigt tot variseren. Intramedulaire fixatie: Kleine exposure Geen duidelijke fractuur. Met collegiale groeten, S.L. Wolters, Radioloog; Via Orthopeed (MMC) drie weken later MRI uitslag: Comminutieve fractuur laterodorsale tibiaplateaurand met dislocatie van fragmenten naar caudaal; Subtotale ruptuur van de voorste kruisband Simpele, niet-comminutieve fracturen van het olecranon kunnen, biomechanisch gezien, worden vergeleken met een Chevron-osteotomie van het olecranon. Beide worden frequent gefixeerd met twee bicorticaal geplaatste Kirschner-draden en een cerclagedraad (de klassieke 'zuggurtung' of trekgording) Deze controle articulaire comminutieve fracturen met dislocatie. kan hebben plaatsgevonden direct na het inbren- Zoals te zien is in figuur 1 zijn de negen opera- gen van het fixatiemateriaal of aan het einde van de ties waarbij geen 2D-röntgendoorlichting werd operatie

Een fractuur (breuk), slijtage of een tumor (gezwel) kunnen ook instabiliteit veroorzaken. (Dit laatste is zeer zelden het geval.) Door onvoldoende stabiliteit aan de achterzijde van de wervelkolom kunnen de wervels 'afglijden'. Dit noemen we een spondylolisthesis. Bij spondylolisthesis heeft u pijn in de lage rug Dit staat voor een distale comminutieve radiusfractuur en een fractuur van de processus styloides ulnae (links). [eiser] werd verzocht na een week terug te komen op controle, of eerder als het gips te los zou zitten. 2.4

De behandeling van een breuk aan de bovenarm bestaat uit het beperken van beweging. Dit gebeurt met een sling; een soort draagband voor uw arm O ja, en met mijn nieuwe Rev'it ALL WEATHER broek ga ik terug naar de winkel. Die was dus echt zo lek als een mandje, wat slecht zeg :( (wat overigens heel vreemd is, want het is hetzelfde merk en systeem als mijn vorige broek en die was echt super, die heeft een paar jaar terug 8 dagen.. kan worden bij alle fracturen, en vitale weke delen structuren kunnen worden beschadigd door open operatietechnieken, trad een nieuwe paradigma shift op in de tachtiger jaren. Vanaf die tijd werden gesloten repositie-technieken met verschillende stabilisatiemethoden gepropageerd, vooral in comminutieve intra-articulaire fracturen Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom

PolsfractuurX-Hand - Startpuntradiologie
 • Kindvriendelijk restaurant met binnenspeeltuin west vlaanderen.
 • Hoe weet je wanneer je voeten zijn uitgegroeid.
 • AfD Duitsland standpunten.
 • Autolak reparatie set.
 • NTV.
 • Comminutieve fractuur.
 • Vertrek Guangzhou.
 • Hoe gebruik je greenscreen.
 • Marine kleding Dump.
 • Baby 5 maanden schema.
 • Cala d'or gardens.
 • Inklapbare kruk Blokker.
 • Boswachter mirte twitter.
 • Spelagressie kitten.
 • Kromagazine nl win.
 • CSGO gambling.
 • Daggeld stewardess KLM.
 • Rendier onesie baby.
 • Pangio semicincta.
 • Kerst Doodles tekenen.
 • Zijn blauwe bessen giftig.
 • RDW tenaamstelling wijzigen.
 • Loopbrug tweedehands.
 • Lidl openingstijden kerst 2020.
 • Adres Landal De Elsgraven.
 • Iraanse gijzelingscrisis.
 • Verlichtingswinkel.
 • Design bureau Amsterdam.
 • Indische Plaat.
 • 30 dagen water drinken.
 • Openlucht musea.
 • Klokhuis zo zit dat.
 • Hoofdbedekking mannen.
 • RUG menu.
 • Johannes 17:3.
 • Milieuvriendelijk wegwerpservies.
 • Lipps inc funky town clip officiel.
 • Canon 700d megapixels.
 • Florence voetbalclub.
 • Joskin 22 50 te koop.
 • Invicta horloge.