Home

Jaarplanning wizwijs

Breng leren tot leven met Zwijsen Al meer dan 170 jaar ontwikkelen we bij Zwijsen met veel plezier lesmethodes en leermiddelen voor het basisonderwijs en voorschool. Met als doel jou te helpen het beste uit ieder kind te halen. We nemen je werk uit handen bij tijdrovende zaken als planning Estafette editie 3 staat voor volledig voortgezet leesonderwijs. De methode biedt aantrekkelijke en afwisselende materialen waardoor zowel leerlingen als leerkrachten er met plezier mee werken

Bij verschillende methodes zijn jaarplanningen gemaakt voor het komende schooljaar. Voor elke regio is een aparte planning beschikbaar. Jaarplanningen schooljaar 2019-2020. Rekenen Jaarplanning De wereld in getallen 4 Jaarplanning De wereld in getallen 5 Jaarplanning Pluspunt Onthoud mijn gebruikersnaam op deze computer Ik ben mijn gebruikersnaam of wachtwoord vergeten

Basispoort De Zaken van Zwijsen Estafette 2 Estafette 3 Leerkrachtmodule Licentieregie Pennenstreken Schatkist 2 Schatkist 3 Taal in beeld / Spelling in beeld 2 Veilig leren lezen 2e maanversie Veilig leren lezen kim-versie Werkuur Wizwijs Hiervoor zijn jaarplanningen ontwikkeld die per domein (Wereld) aangeven wat wanneer behandeld kan worden. Wanneer je zonder lesmethode (in scenario 4 of 5) werkt, heb je de vrijheid om de leerstof naar eigen inzicht in te plannen. Zo kun je een planning maken die past bij jouw visie, ervaringen en de behoeftes van jouw leerlingen Estafette editie 3 biedt technisch lezen, begrijpend lezen én studerend lezen in samenhang aan voor groep 4 t/m 8. Tot op heden werden technisch lezen en begrijpend lezen gezien als twee verschillende vakgebieden. Bij de lesmethode Estafette editie 3 stappen we hiervan af Getal & Ruimte Junior gebruikt een heldere gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke en altijd werkende strategieën Leerlijn rekenen Versie 28-01-2012 Groep Domein Onderwerp Concrete doelen 10 inuten e k Hoera, Eigen leeftijd weten.! eind van groep 2 de leerdoelen hebben behaald

Lesmethodes - Uitgeverij Zwijse

Estafette - Materiaal en software - Uitgeverij Zwijse

Welkom bij Basispoort. Dit is de inlogpagina voor leerkrachten. Basispoortinlog voor leerlingen thuis: https://thuis.basispoort.nl/ Problemen met inloggen? Algemene. Welkom op de Zwijsen Inlog Portal. Via deze portal kunt u (normaal gesproken) inloggen op uitgaven van 'Uitgeverij Zwijsen BV'. Op deze website zelf kunt u niet inloggen Methoden met planningen en doelen in leerlingtaal die leerkrachten kunnen importeren in Klasseplan om op hun weektaak te zetten Helpdesk software voor scholen. Hier vind je de veelgestelde vragen over het gebruik van de software van Zwijsen. Voor administratieve of technische vragen kan je een mail sturen aan software@zwijsen.nl of bellen met 013 - 583 88 88. Toets vervolgens 1 in het keuzemenu De herfstvakantie start dit schooljaar op maandag 19 oktober 2020 en duurt één week. Maandag 26 oktober worden alle leerlingen weer op school verwacht

Jaarplanningen per methode - Malmber

 1. Jaarplanning Als onderdeel van de informatiefolder kunt U hier nogmaals de jaarplanning bekijken. Download . Schoolplan Het schoolplan 2019-2023 is het document waarin vermeld staat welke doelen De Horst in de komende jaren wil realiseren en hoe we dit willen realiseren. Download
 2. Doelenboekjes Geef je leerlingen meer eigenaarschap door ze hun eigen voortgang bij te laten houden. Laat je leerlingen hun eigen voortgang bijhouden in de nieuwe doelenboekjes. Hiermee heb je direct een persoonlijk rapport. De boekjes kun je eenvoudig als pdf downloaden. Je kunt er ook voor kieze
 3. Routeboekjes Wizwijs. De Generaal van den Boschschool heeft ook routeboekjes uitgewerkt voor groep 5, 6,7 en 8. Groep 4 is 'onder constructie'. De school werkt naast Wizwijs met Rekentijgers (en Logische Breinbrekers), hiervoor is ruimte in de laatste kolom. Omdat leerlingen hier op hun eigen niveau in werken kan deze per leerling worden ingepland
 4. SLO Kerndoelanalyse Wizwijs 4 2. In welke kerninhouden worden de kerndoelen in de methode uitgewerkt? Toelichting Om aan te kunnen geven op welke wijze methoden de kerndoelen concretiseren is door SLO een nadere uitwerking van de kerndoelen in kerninhouden (indicatoren en specificaties) gemaakt

Ontdek alle producten voor didactiek - primair onderwijs op Heutink.nl ! Compleet assortiment Direct uit voorraad leverbaar 100+ jaar ervarin Download de Gratis Oefenbladen rekenen groep 3 (PDF) en de checklist. 140.000+ ouders gingen je voor. Maak er nu ook gebruik van Welkom op de website van basisschool de Meer! De Meer is een school waar een fijne sfeer is tussen kinderen, ouders en leerkrachten. Dagelijks werken wij aan kindgericht onderwijs wizwijs.nl Met Wizwijs ontwikkelen kinderen zich tot slimme rekenaars Wizwijs is een praktische uitdagende én veilige rekenmethode waarmee kinderen goed leren rekenen D 6 Wizwijs (Nieuw Zwijsen) De methode is ontwikkeld volgens de nieuwe fundamentele en streefdoelen met rekenen (Over de drempels, Expertgroep Doorlopende en Taal en Rekenen). Groep 1-8. De methode richt zich op twee vormen van gecijferdheid: functionele gecijferdheid als basis voor praktische rekenvaardigheid en creatief handelen en schoolse gecijferdheid als basis om verder te kunnen leren

Wizwijs garandeert betere Cito-scores en een hoger eindresultaat. Bij Zwijsen waren we hiervan al overtuigd, de praktijk toont het nu ook aan. wizwijs.nl. Cito-toets bewijst het: betere rekenresultaten met Wizwijs! - Wizwijs - Zwijsen jaarplanning van de school. Huiswerk In groep 6/7a krijgen de leerlingen, in principe, elke week huiswerk. In groep 6, één keer in de week, in groep 7, twee keer in de week. Het kan zijn dat er in weken extra huiswerk komt, omdat ze moeten oefenen voor andere toetsen, opdrachten, enz. De vormen van huiswerk die wij hanteren zijn 12 Jaarplanning Taal Rekenen Schrijfmethode Woordenschat NT2- en leerlingen met een arrangement KIK-kaarten Verbeter-onderwerpen en te nemen acties Oriëntatie op en aanschaf van nieuwe taalmethode Rekenen: Borgen van de rekenmethode Wizwijs voor de groepen 3 t/m 8. Inzetten van coöperatieve werkvormen Voor de groepen 1 en 2 gecijferd. Leerlijnen en tussendoelen rekenen voor de groepen 1 en 2 in de basisschool - DNO Onderwijsadvies maart 2010 Leerlijn en tussendoelen rekenen groep 1 en 2 basisonderwijs nieuwe methode voor rekenen aangeschaft (Wizwijs) voor de groepen 3 t/m 8 waardoor de resultaten omhoog zijn gegaan. Na een aantal weinig succesvolle pogingen om de achterblijvende resultaten voor spelling te verhogen met behulp van aanvullende acties en materialen, is in 2013 de methode Taaljournaal vervangen door een nieuwe methode (Taal Actief)

Vraag dan de uitgebreide brochure of het ter inzagepakket aan op zwijsen.nl/wizwijs. U kunt voor vragen ook contact opnemen met Zwijsen klantenservice: klantenservice@zwijsen.nl of bel 013-583 88 88 23-sep-2020 - Bekijk het bord '(Klas) Klassenmanagement' van Maaike de Roo, dat wordt gevolgd door 36560 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, school, onderwijsactiviteiten Wizwijs, de rekenmethode, is inmiddels ingevoerd t/m groep 6. Elk jaar komt hier een jaargroep bij. De jaarplanning wordt aan de hand van stukken verkregen vanuit de cursus aangescherpt en aangevuld. Plannen schooljaar 2015-2016 Een speerpunt komend jaar blijft de ouderbetrokkenheid Operationele Jaarplanning School met de Bijbel. Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4 . Nadere informatie . Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Inloggen - Uitgeverij Zwijse

 1. Gynzy Kids Login - education puzzles, games, tools & trainin
 2. Behandelde lesstof: Kayra: -gewerkt uit het boek Pennenstreken. Geoefend met de letter N. -gewerkt uit het boek Wizwijs blz.4 Sudenaz: -gewerkt uit het boek Taaltrapeze blz. 2 tm 5 Huiswerk voor volgende week: geen huiswer
 3. Langzamerhand wordt het werken met Wizwijs afgebouwd en zullen instructies meer worden afgestemd op de lessen van Snappet. In tegenstelling tot wat in de jaarplanning vermeld staat is groep 5 aanstaande vrijdag al om 12.15 uur vrij. Dus geen continurooster, de kinderen hoeven geen lunchpakket mee te nemen. 4 oktober
 4. Alles Telt is een rekenmethode van uitgeverij ThiemeMeulenhoff voor groep 1 t/m 8, jaar van uitgave is 2009. Alles Telt heeft aandacht voor de rekenvaardigheid waarbij de nadruk op het oefenen, memoriseren en automatiseren ligt
 5. Schoolplan 2020 - 2024 4 1. DE SCHOOL EN ZIJN OMGEVING 1.1. Wie zijn wij? Basisschool De Vonder is de enige school in het dorp Ven-Zelderheide. Het dorp ligt in he
 6. Operationele Jaarplanning School met de Bijbel. Onze basisschool is onderdeel van Stichting Kindwijs. Piramide 1 t/m 8 Wizwijs Nederlandse taal 1/2:Piramide 4 t/m 8 Taal Actief 4 . Nadere informatie . 2012-2013 Project Initiatie Document
 7. Pagina 1 van circa 459.000.000 resultaten voor groep 5 - 0.052 sec

25-nov-2017 - Bekijk het bord Studieadviseur van Daan Oudbier op Pinterest. Bekijk meer ideeën over studietips, studievaardigheden, studie technieken Een praktische methode met de zekerheid van goede leerresultaten. Taal actief besteedt in het basisprogramma veel aandacht aan woordenschat

Klantenservice - Uitgeverij Zwijse

zoals onder andere de jaarplanning, inzet perso-neel en vakanties. Mocht u na lezing van deze schoolgids nog vra-gen hebben neem dan gerust contact op met de directie van de school. Tilburg, augustus 2020 Peter Smolders Directeur SBO Tilburg Marloes Bongers en Inge Cools Adjunct-directeuren en aanspreekpunt voor de locatie Behandelde lesstof: Raouda heeft vandaag uit bijwerkboek 5a gewerkt, hiervan heeft ze blz. 9 t/m 13 gemaakt. Samen hebben we blz. 2 t/m 8 nagekeken en verbeterd. Na de pauze hebben we geoefend met keersommen. Aleyna heeft vandaag uit Wereld in getallen bijwerkboek 5a gewerkt, hiervan heeft ze blz. 10 t/m 15 gemaakt. Samen hebben [ In dit boek worden de algemene uitgangspunten, de leerlijn, de materialen, de modellen en de manier van observeren, remediëren en evalueren in zWISo beschreven. U vindt er als leerkracht ook de. 22-mrt-2019 - Bekijk het bord 'leren' van zwanny de gier, dat wordt gevolgd door 180 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over onderwijs, sociale vaardigheden, studievaardigheden Het schrift in Handschrift is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit Nijmegen. Dit licht hellende, verbonden schrift is motorisch makkelijk uitvoerbaar en voorkomt vermoeidheid en schriftverval. Handschrift biedt een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Voor elke groep is er een duidelijke jaarplanning voor 36 weken lesstof

Planningen voor het leren in de Werelden - Gynzy Nieuw

 1. 5-jul-2020 - Bekijk het bord Klaslokaal|Classroom van Juf Carola op Pinterest. Bekijk meer ideeën over klaslokaal, kleuterklas, onderwijs
 2. Ook is de methode Wizwijs voor groep 3 aangepast aan onze doelgroep kinderen. Het HTE model was pilot in groep 5 en in de praktijkgroep. verbeteren door een aantal verbeteracties door te voeren waarbij de plan-do-check-act cyclus sterker geborgd is in de jaarplanning
 3. Belangrijke data en zaken (zoals ouderavonden, vrije dagen, etc.) staan op de jaarplanning van de school. Inmiddels hebben jullie ook een planning gekregen met daarin specifiek alle belangrijke data van groep 7 en 8. Zeker bij groep 8 zijn er veel meer data die belangrijk zijn, 10.15 uur volgens de methode Wizwijs
 4. Antwoorden. Rekenrijk Groep 4 - Vinden.nl www.vinden.nl. 3] Software groep 6 [Rekenrijk 3] Software groep 7 [Rekenrijk 3] Rekenrijk 3e editie Handleiding 4A groep 4 www.onderwijsmagazijn.nl.Rekenrijk is een methode van Noordhoff.Groep 4 - jufbijtje.nl www.jufbijtje.nl. Voor Taalverhaal.nu Spelling heb ik de doelkaarten voor groep 4 gemaakt. Ik hoop snel Taalverhaal.nu Taal hieraan toe te voegen

Estafette - Uitgeverij Zwijse

1.1. Onze school in het kort. De Willem Alexanderschool is een school voor speciaal basisonderwijs die een fijne plek biedt aan kinderen voor wie het leren of het functioneren in een reguliere basisschool moeilijk is.. Ieder kind heeft recht op zo'n plek. Met aandacht, goede en deskundige begeleiding én een warme band met de ouders, bloeien zij op en wordt de basis gelegd voor de rest van. aangeschafte methodes laten zien en ervaren: Wizwijs, voor rekenen in groep 1/2, Veilig Leren Lezen (nieuwste, verbeterde versie) in groep 3 en Staal, methode voor taal Aan het einde van de avond wordt tevens de jaarplanning, een klassenlijst en brief voor extra gegevens uitgedeeld Afronding van de implementatie van de nieuwe rekenmethode, Wizwijs. Daarbij valt te denken aan een maandelijks overleg om de voortgang van de methode te bespreken. Agendapunten hiervoor zijn: samenwerkend leren, diagnostische gesprekken en herhalingstoetsen. Aanschaf en beheer van materialen die bij de nieuwe methode aangeschaft dienen te worden Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online

Noordhoff Getal & Ruimte Junior voor basisonderwij

 1. Waarom kiezen voor zWISo? zWISo is de wiskundemethode van Uitgeverij Zwijsen BE voor leerjaar 1 tot 6. Met zWISo zet je een stap verder in je wiskundeonderwijs. Kwaliteit en aantrekkelijkheid.
 2. Naast 'Schatkist' werken we ook een keer in de week met de rekenmethode 'Wizwijs'. Boefie de rekenrups doet tijdens de rekenlessen graag met ons mee. De spreektijden en spreekavonden staan vermeld op de jaarplanning. Natuurlijk kunt u ons tussendoor altijd aanspreken met uw vragen of als er iets niet duidelijk is
 3. versie (groep 3) en Staal (groep 4-8); bij het Rekenonderwijs gebruiken we Wizwijs (groep 3-8). Voor de overige vakken verwijzen wij naar de eerder vermelde schoolgids of het in de bijlage opgenomen overzicht van methodes per vakgebied. Hier is tevens de planning met betrekking tot vervanging van methodes te zien. Taal-leesonderwij
 4. Per stuk leverbaar bij Schoolboekenthuis.nl: Wereld in getallen 4 - 6a rekenboek (isbn 9789034546845

Basisschool De Bonte Pael Jaarplan - jaarverslag 2016 - 2017 JAARPLAN 2016 - 2017 JAARVERSLAG 2016 - 2017 Schoolnaam Basisschool De Bonte Pael Schoolnaam Basisschool De Bonte Pael Datum 27-06 2016 Inleiding In ons jaarplan geven we aan: 1 Bekijk wat Carmen Seijdel (cseijdel) heeft ontdekt op Pinterest, 's werelds grootste verzameling ideeën

Veilig leren lezen - jufbijtje

Het rekenonderwijs wordt gegeven vanuit 'Wizwijs'. Computerprogramma's en allerhande rekenmateriaal worden als verduidelijking, De activiteiten op school worden door de ouderraad en het team georganiseerd volgens een jaarplanning. 4.6 Vrijwillige ouderbijdrage Jaarverslag 2010-2011. OBS Het Toverkruid 2012-2013 Dalkruid 23 5721 RR Asten 0493-697439 toverspreuk@toverkruid.nl www.toverkruid.n Pagina 1 van circa 458.000.000 resultaten voor groep 4 - 0.053 sec Transcript Schoolgids deel B Openbare basisschool de Kubus Hoornbladstraat 35 7601 SZ Almelo 0546 455040 [email protected][email protected Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

Bekijk 379 reviews en ervaringen van klanten van Penninkhofmode.n Toetssite veilig leren lezen. Met de Toetssite Veilig leren lezen kun je de leesontwikkeling van je leerlingen nauwkeurig volgen en evalueren. Je ziet meteen waar zich knelpunten in de leesontwikkeling voordoen De jaarplanning is een hulpmiddel, waarmee je kunt zien welke lessen op welke dagen gegeven kunnen worden gedurende het jaar. Wiskunde B oefentoetsen en proefwerken PTA voor het vak: Wiskunde Niveau: Basis. Docent: Diversen Methode: Getal en Ruimte. Leerjaar: 3 Periode 1 Jaarplanning Wizwijs Y. Rekenen extra Y. Wizwijs extra materiaal groep 8 Y. Wizwijs jaargroephandleidingen Y.

Mijn Malmber

Groep 7 - Wizwijs Extra materiaal Y Inlog leerkrachtmodules Zwijsen Y Jaarplanning Taal en Spelling in Beeld Collega's kunnen hun jaarplanning beter maken en uitvoeren. Rapporten op de juiste manier in Parnassys zetten. Beter inzicht in de methode Wizwijs zodat iedere leerkracht van de Bolster op de juiste manier met de methode werkt. Werkwijzer Wizwijs compleet en vastgesteld We bieden de pdfs aan van de blokken waarin de leerlingen volgens de jaarplanning nu aan het werk zijn.Dit geldt voor de volgende methodes: Getal & Ruimte Junior, Taal op maat en Spelling op maat, Stepping Stones Junior, Flits, Wijzer! Geschiedenis, Wijzer! Aardrijkskunde, Wijzer! Natuur & Techniek, Wijzer! Verkeer en Ambrasoft. Groep 3 t/m 8 Het is de bedoeling dat de methode toetsen m.u.v. VLL en Wizwijs in Parnassys worden gezet sinds schooljaar 2012-2013. Alle genoemde toetsen zijn opgenomen in de toets kalender / jaarplanning in de klassenmap. De leerling- en groepsbesprekingen zijn opgenomen in de jaarplanning Dus in de middag heb ik me geworpen op een jaarplanning van de leermomenten, inclusief de inplanning van de vakanties, bijzondere feestdagen en fleksieweken. Zie bijgaand resultaat! Marianne en Adriennen zijn nog bezig met de definitieve bewerking van de kopij - toevoegen van icoontjes voor het beoordelen van het eigen werk en de evaluatiepagina van het routeboekje moeten morgen ook uitgeprint.

Video: Leerlijne

Kerndoelen - SL

Gynzy Rekenen. Opbouw van de leerlijnen De leerstof is opgebouwd uit drie lagen. De eerste laag bestaat uit de domeinen (Werelden). Er zijn negen Werelden, namelijk: 'getalbegrip', 'optellen en aftrekken', 'verme-nigvuldigen en delen', 'breuken, procenten en Gynzy Rekenen In 2009 is Gynzy gestart met het aanbieden van digibordsoftware Peptalk Het is een uur of 7 locale tijd, en er staat ons een drukke dag te wachten. Niet helemaal zeker over mijn peptalk van vanavond ben ik vroeg opgestaan om een korte presentatie in elkaar te zetten In februari 2010 zijn wij, Marike Verschoor en Anneke Noteboom twee weken te gast geweest van het Centre for Multigrade Education in Wellington, Zuid Afrika

WizWijs Interactive Magazine - Uitgeverij Zwijsen B

 • Verschil maatschappelijke opvang en beschermd wonen.
 • Netflix films 2020.
 • Psychiatrie Duffel bezoekuren.
 • Paragliden Ardennen.
 • Lapsang thee.
 • Wandbekleding pallethout.
 • Geleidbaarheid onthard water.
 • Set up iPhone from old phone.
 • Opleiding zadelmaker België.
 • Orange wifi verbonden geen internet.
 • Kat met kittens krols.
 • Kan niet reageren op berichten Facebook.
 • Hoe open je een Samsung S7.
 • Hikikomori Documentary.
 • Flatrack afmetingen.
 • Ziekte perenboom zwarte bladeren.
 • 50 plus mode 2019.
 • Docenten Quintus Assen.
 • Methylfenol 6 letters.
 • Leah Park.
 • Silverback Protein.
 • Landelijke Meldkamer Samenwerking adres.
 • Papestraat 29 Den Haag.
 • Find My Boyfriend Locator download.
 • Quick drive in.
 • Academie voor Beeldende Kunsten Den Haag.
 • Verboden namen Duitsland.
 • Met wilde dolfijnen zwemmen.
 • Chicken skin Vertaling.
 • Concentratie muziek ADHD.
 • Tommy Hilfiger sale Outlet.
 • GANT jas Dames.
 • BTS K pop.
 • Onnauwkeurig Engels.
 • Patricia Paay familie.
 • Loopbaanadviseur vacature.
 • Denemarken Jutland kaart.
 • Levensbeschouwing godsdienst.
 • Loden leidingen Amsterdam.
 • Zucchini pasta Jumbo.
 • Amsterdam Hostel Leidseplein.