Home

Loden leidingen Amsterdam

Vervangen loden waterleidingen - Gemeente Amsterdam

Een loden leiding maakt een dof geluid als u er tegenaan tikt. In dit filmpje ziet u hoe u loden leidingen herkent. Gedeelde waterleiding. Veel woningen in Amsterdam hebben een gedeelde waterleiding. Dit heet een stijgleiding. Daardoor is niet altijd uit te sluiten dat er lood in uw drinkwater zit, ook als u in uw eigen woning geen loden leiding ziet Omdat lood ongezond is adviseert de GGD loden leidingen te vervangen. In Amsterdam-Amstelland zijn er geen loden aansluitleidingen meer, Waternet en PWN hebben deze allemaal laten vervangen. Er zijn nog wel woningen met loden binnenleidingen. Het vervangen van deze leidingen is de verantwoordelijkheid van de huiseigenaar Ook nieuwe kranen of leidingen kunnen tijdelijk lood afgeven. In een aantal oude woningen in Amsterdam is te veel lood in het drinkwater gevonden. Dat komt door oude loden waterleidingen in de huizen. Het gaat onder andere om de wijken Tuindorp Nieuwendam en Tuindorp Buiksloot in Amsterdam-Noord

Loden waterleidingen - GGD Amsterdam

Jamal Belkasmi - PvdA Amsterdam-Noord

Amsterdam wil een verbod op loden leidingen. Als de huisbaas ze niet wil weghalen, moet je nu nog naar de rechter, ondervonden twee jonge ouders in de Plancius­buurt Loden toevoerleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen (bouwjaar vóór 1945) in Amsterdam-Noord veel gebruikt. Deze leidingen liggen onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. Een toevoerleiding wordt gedeeld met de buren. Ook kunnen er nog loden toevoerleidingen liggen in de Gentiaan, Van der Pek, Latherusbuurt en Floradorp

Veilig drinkwater tot aan de voordeur

Loden leidingen Waterne

GGD Amsterdam wil met dit gezondheidsportaal inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn informeren over ziekte en gezondheid en de werkzaamheden van de dienst. Bereid flesvoeding met flessenwater als u loden leidingen in huis heeft In het najaar van 2019 ontstond in de tuindorpen van Amsterdam-Noord grote bezorgdheid over oude loden drinkwaterleidingen die verstopt liggen onder de woningen Wanneer er loden leidingen worden gevonden zorgt de corporatie voor de verwijdering, belooft Stadgenoot. Elders in Amsterdam-Noord staat van honderden woningen in de tuindorpen al vast dat er. Want loden leidingen zijn geen exclusief Amsterdams probleem: in het hele land zijn er volgens de Gezondheidsraad zo'n 100.000 tot 200.000 woningen met een te hoog percentage lood in het drinkwater

Meest gestelde vragen over gezondheid en loden

 1. Amsterdam betaalt 500 watertesten om loden leidingen aan te pakken. 250 voor huurders van particuliere eigenaren, 250 voor eigenaar-bewoner
 2. Eind 2019 bleek dat in maximaal 200.000 woningen in Nederland nog loden leidingen zitten. Soms is het loodgehalte in het drinkwater te hoog. In enkele gevallen werd tot negen keer de wettelijk toegestane hoeveelheid van 10 microgram per liter drinkwater gemeten. Een loden leiding maakt een dof geluid als je erop tikt met een stuk metaa
 3. Verder wil Amsterdam dat de wet wordt aangepast zodat woningverkopers het moeten melden als een woning loden leidingen heeft of zelfs dat ze de leidingen moeten vervangen. Dat is nu niet verplicht
 4. Brief Gemeente Amsterdam. In mei hebben veel huiseigenaren een brief ontvangen van de Gemeente Amsterdam. Deze ging over het wel of niet aanwezig zijn van loden leidingen. En de uitleg over de gevaren. Volgens de brief speelt dit alleen bij woningen van voor 1960. Na 1960 werd in nieuwbouw geen lood gebruikt

Ymere vervangt de loden leidingen zo snel als praktisch mogelijk. Doordat het in bepaalde wijken in Amsterdam-Noord gaat om een groot aantal woningen, duurt het project daar langer. Ymere begrijp de impact van de werkzaamheden en zorgen die spelen over de aanwezigheid van loden leidingen Restanten van loden waterleidingen komen in heel Nederland voor. Loden leidingen werden vroeger vaker gebruikt voor de aanleg van waterleidingen. Loden waterleidingen worden volgens wettelijke voorschriften sinds 1960 niet meer in huizen ingebouwd

Loden toevoerleidingen zijn destijds bij de bouw van oudere woningen (bouwjaar vóór 1945) in Amsterdam-Noord veel gebruikt. Deze leidingen liggen onder vloer en er kan nog water doorheen stromen. De ligging van de waterleiding onder de vloer kan per huis of huizenblok verschillen Nieuws Loden leidingen? Deze bewoners betalen 60 procent minder huur Twee huisgenoten in de Rivierenbuurt hoeven nog maar 40 procent van hun huur te betalen, omdat hun leidingwater te veel lood bevat Zulke leidingen zitten soms nog in oudere huizen. Is je huis na 1960 gebouwd? Dan zitten er geen loden leidingen, en ook de leidingen buiten je huis zijn meestal niet meer van lood. Lood is een zwaar metaal dat milieuproblemen kan geven. Maar uit loden leidingen komt (via het drinkwater) maar heel weinig lood in het milieu terecht Twee huurders in Amsterdam-Zuid haalden in januari hun gelijk bij de rechter. Dat onder het woonblok loden leidingen lagen, stond niet ter discussie. Die zijn weggehaald Twijfelt u of alle loden leidingen zijn vervangen, dan kunt u het water zelf testen via bijvoorbeeld loodinwatertesten.nl. Aanpak bij woningcorporaties in Amsterdam. De corporaties in Amsterdam inventariseren de aanwezigheid van loden leidingen in hun woningen en zijn daar volgens planning op 1 september 2020 mee klaar

Video: Loden leidingen Amsterdam - Hoe kun je lood in water

Toch nog loden water-leidingen in sommige huizen. Er zijn er in Nederland nog ongeveer 200.000 huizen die misschien loden leidingen hebben, dit zijn woningen van voor 1960. Ook in huizen van Ymere kunnen nog loden leidingen zitten. Ymere werkt er aan om deze allemaal op te sporen en te vervangen Sinds 1960 mogen geen loden leidingen meer worden gebruikt. In het Amsterdamse hoofdnet zijn alle loden leidingen vervangen, maar in sommige oude huizen komen loden buizen nog altijd voor. In Amsterdam-Noord zit het probleem in de toevoerleidingen onder de woonblokken. Ook in Amsterdam-Oost zijn er zorgen 200.000 woningen hebben nog loden leidingen. In de loop van de jaren zijn al veel leidingen vervangen, maar lang niet overal. Dat zegt Fred Woudenberg van de GGD Amsterdam en tevens commissievoorzitter van de Gezondheidsraad nog in 2019 tijdens een interview met AT5.Naar schatting zijn er nog honderd- tot tweehonderdduizend woningen in Nederland waarbij de loden leidingen nog niet zijn vervangen

Loden leidingen; Amsterdam-Noord: aanpak en planning ; Werkvolgorde Tuindorp Nieuwendam. Hier onder vindt u de werkvolgorde voor het vervangen van de loden waterleidingen in Tuindorp Nieuwendam. Omdat we bij veel woningen werkzaamheden uitvoeren, werken we met twee aannemers in deze wijk Loden waterleidingen: In Nederland zijn er tussen de 100.000 en 200.000 woningen die nog loden leidingen hebben. Net zoals in enkele wijken in Amsterdam-Noord. Daar heerst grote onrust sinds. Loden leidingen? Deze bewoners betalen 60 procent minder huur. Nieuws Twee huisgenoten in de Rivierenbuurt hoeven nog maar 40 procent van hun huur te betalen, omdat hun leidingwater te veel lood.

In oktober 2019 maakte de GGD Amsterdam bekend dat er duizenden Amsterdamse woningen met oude loden waterleidingen zijn. Dit leidde tot veel onrust, omdat deze leidingen een te hoog loodgehalte in. Zeker 2600 corporatiewoningen in de tuindorpen van Amsterdam-Noord en 600 woningen in de rest van de stad moeten nog van loden drinkwaterleidingen worden ontdaan Daar zitten ook loden leidingen. Tot slot is ook een afname in het vertrouwen in betrokken instanties, zoals het drinkwaterbedrijf, de gemeente en de woningbouwcoöperatie, zichtbaar. Zo geven 41% en 60% van de respondenten aan dat hun vertrouwen in respectievelijk Waternet en de gemeente Amsterdam (sterk) is afgenomen, tegenover 7% en 6% waarbij het vertrouwen is toegenomen

Nieuwe kaarten tonen aantal baby's en kinderen in oude

Amsterdam vindt dat de landelijke regels hieromtrent moeten worden aangepast, zodat een eigenaar toch kan worden verplicht loden leidingen te vervangen. Daarover is de gemeente in gesprek met de. Loden leidingen in uw huis. In huizen van vóór 1960 kunnen nog loden waterleidingen zitten. Lees hier alles over loden leidingen. Lees meer U krijgt drinkwater van Waternet als u in Amsterdam woont. Of in Amstelveen, Diemen, Heemstede, Muiden, Muiderberg of Ouder-Amstel Bij één school zijn er waarschijnlijk loden leidingen aanwezig en bij de andere scholen wordt dit nog nader onderzocht. De gemeente Amsterdam meldde dat ze loden leidingen in gemeentepanden gaat vervangen. Momenteel inventariseert de hoofdstad ook alle panden in gemeentelijk bezit van vóór 1960. Gevonden loden leidingen worden meteen vervangen

In duizenden tot misschien wel meer dan tienduizend woningen in Amsterdam zitten nog oude loden waterleidingen, waardoor het drinkwater in die woningen vervuild kan raken. Dat zegt de GGD Amsterdam Uit een enquête van de NOS waaraan 217 van de 355 gemeenten in Nederland meededen, blijkt dat 165 gemeenten niet weten of er nog loden leidingen aanwezig zijn in gebouwen. Bijna 100 gemeenten. Het grootste deel van de waterleidingen zit onder de vloer of in de muur. Controleer daarom als eerste bij de watermeter of er nog loden leidingen zitten in of naar jouw huis. Een loden leiding herken je aan kleur (de leiding is dan donkerblauw of grijs van kleur) én aan het doffe geluid als je er met een lepel er tegenaan tikt Recent kwam in Amsterdam Noord aan het licht dat onder een complex woningen uit de jaren '20 nog een loden toevoerleiding zit. Bij oude panden is het daarom goed om te controleren of niet nog ergens een stuk loden leiding zit. Kijk in keuken en WC, de toevoerleiding naar de woning en de aansluiting beneden

Kennisnetwerk in Amsterdam. De gemeente Amsterdam, Waternet, de woningcorporaties en de GGD werken nauw samen bij het onderzoek naar en verwijderen van de restanten van loden leidingen en vormen een lerend netwerk in Amsterdam, waarin we ervaring opbouwen en uitwisselen. Op deze manier worden we steeds effectiever in de aanpak Om bewoners te informeren heeft Ymere een aantal informatiebijeenkomsten georganiseerd, geeft ze een speciale digitale nieuwsbrief uit en heeft ze een deel op hun website geopend waar mensen informatie kunnen krijgen over de loden leidingen (Kijk op Onderzoek loden waterleidingen in Amsterdam-Noord) Huis in Amsterdam-Noord waar er loden waterleidingen liggen. Foto Simon Lenskens De tien Nederlandse drinkwaterbedrijven gaan het drinkwaternet controleren op loden leidingen,. Recent gaf Huurders Ymere Amsterdam (HYA) een uitgebreid (ongevraagd) geschreven advies aan corporatie Ymere over loden leidingen. In een reactie hierop laat Ymere weten dat ze het niet eens is Loden leidingen / Nieuw Loden leidingen kunnen worden opgespoord door visuele inspectie, en als er dan nog twijfel is kan een watermonster worden genomen (meer informatie hoe u loden leidingen kan herkennen en het water kan laten testen vind u hier). Daarvoor is met diverse partijen een monsternamestrategie afgesproken

’Continuïteit bouwbedrijven in gevaar door stikstof

Advies loden leidingen Maar er is nog een groep huurders waarvoor we geen optimaal resultaat hebben bereikt, zegt Weppner. Het gaat om een groep mensen met loden leidingen die wel een loodoverschrijding hebben gemeten, maar niet volgens de metingen van Ymere. Het is belangrijk om te melden dat Stichting !Woon deze mensen kan helpen met. In 1960 werd het in Nederland verboden om loden waterleidingen te plaatsen. Het probleem speelt dus alleen bij woningen van 50 jaar en ouder. In Nederland staan naar schatting nog 100.000 tot 200.000 woningen die nog voorzien zijn van loden leidingen. Het vervangen van de leidingen is overigens niet verplicht

Antwoorden op vragen over loden leidingen - GGD Amsterdam

In oktober 2019 werd door GGD Amsterdam bekendgemaakt dat er in Amsterdam duizenden woningen zijn met oude loden waterleidingen Loden leidingen in huis? Laat ze vervangen! Woont u in een huis dat gebouwd is voor 1960? Misschien heeft uw huis dan nog loden waterleidingen. Looddeeltjes kunnen via leidingen in uw drinkwater terechtkomen. Te veel lood kan uw gezondheid schaden. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze soms ook zitten AMSTERDAM - De Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen) wil dat er een verbod komt op alle loden leidingen in de stad. Het toepassen van loden leidingen in nieuwbouw is al sinds 1960. Bekijk de resultaten onderzoek loden leidingen tot en met 15 juni 2020 (pdf, 42 kB) Lees het onderzoek naar concentratie loden leidingen in scholen (t/m 11 maart 2020) (pdf, 140 kB) Meer informatie en vragen over loden leidingen. Voor meer informatie over loden leidingen kunt u de website van GGD bezoeken

Loden leidingen in huis? Laat ze vervangen! Woont u in een huis gebouwd voor 1960? Misschien heeft uw huis dan nog loden waterleidingen. Looddeeltjes kunnen via deze oude leidingen in uw drinkwater terechtkomen en dat is niet goed voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk om loden leidingen te vervangen, hoe verborgen ze soms ook zitten Loden waterleidingen mogen volgens de wet sinds 1960 niet meer in huizen worden ingebouwd. De Alliantie heeft de meeste loden waterleidingen uit oudere woningen al vervangen door leidingen van koper of kunststof. Bijvoorbeeld bij onderhoud, renovatie of na een lekkage. Toch kunnen er nog (resten van) oude leidingen liggen Onderwerp: Loden leidingen in Amsterdam, stand van zaken februari 2020 . Geachte leden van de raad . Er wordt hard gewerkt aan de aanpak van loden leidingen in Amsterdam. Veel mensen zijn bezorgd over lood in drinkwater en het college maakt zich er hard voor dat al het drinkwater in deze sta Loden leidingen verwijderen? Verhuurders voorzien 'complicaties' Particuliere verhuurders in Amsterdam hebben nog geruime tijd nodig om overal de loden drinkwaterleidingen weg te halen

Brief van Ymere op 28 oktober 2019 naar Huurders Ymere Amsterdam. 'Hierbij een korte update van de stand van zaken rond de loden leidingen. Inmiddels hebben we ruim 2.000 bewoners in Amsterdam Noord geïnformeerd over het mogelijk, of juist niet aanwezig zijn van loden waterleidingen in het blok waar zij wonen Amsterdam De gemeente Amsterdam controleert momenteel al op loden leidingen. Scholen die in oude panden zitten, hebben van de gemeente het advies gekregen om voorlopig enkel flessenwater te.. Loden leidingen. Veel VvE's hebben onlangs van de Gemeente Amsterdam een brief ontvangen inzake de mogelijke aanwezigheid van loden leidingen in het pand en de gezondheidseffecten hiervan. Het gebruik van loden leidingen is sinds 1960 verboden, dus als uw appartement van na 1960 is, heeft u zo goed als zeker geen loden leidingen

Lood in drinkwater Oost: ‘Een kort geding winnen we op

Talk of the Town / Amsterdam: Al in 2016 werden in het woonblok oude loden leidingen aangetroffen die zeer kwetsbaar zijn, aldus Vrij, die citeert uit een mail van de bewonerscommissie Na Amsterdam zijn nu ook Rotterdam en Utrecht wakker geworden: het stadsbestuur gaat scholen, crèches en gemeentelijk vastgoed laten testen op loden leidingen, zo werd vorige week bekend Duizenden woningen in Amsterdam hebben nog oude loden waterleidingen waardoor het drinkwater in die woningen vervuild kan raken, meldt de GGD Amsterdam woensdag. Afgelopen weekend werd in woningen. In de meeste huizen die gebouwd zijn voor 1945 werd lood gebruikt voor de leidingen. Maar ook in huizen met bouwjaar 1945 tot 1960 worden nog wel eens loden leidingen aangetroffen. De woningeigenaar - dat wil zeggen u zelf of de verhuurder - is verantwoordelijk voor het vervangen van de loden waterleidingen in huis vanaf de watermeter De laatste tijd is er veel onrust ontstaan over loden waterleidingen die overal in Zuid nog aanwezig zijn. Lood is een zwaar metaal, niet zo best voor de volksgezondheid. Sinds 1960 mag geen lood meer gebruikt worden voor waterleidingen. Toch zijn ze helaas niet overal vervangen. Onder de..

Inventarisatie Amsterdamse huizen met loden leidingen

Vesteda liet de afgelopen zes maanden ruim 200 Amsterdamse huurwoningen onderzoeken op aanwezigheid van loden leidingen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Normec, in samenwerking met bouwbedrijf Hilhorst. Woning-voor-woning werden huurders benaderd om een watermonster af te kunnen nemen. In vrijwel alle monsters werd minder dan 1 microgram lood.. De GGD in Amsterdam stelde in oktober vast dat veel leidingen in Noord nog oude loden waterleidingen hebben, waardoor het drinkwater in die woningen vervuild kan raken. Een te grote hoeveelheid. De Gezondheidsraad adviseert daarom nu alle resterende loden leidingen in oude woningen te saneren. Naar schatting zijn er nog tussen de 100.000 en 200.000 huizen met loden leidingen In Amsterdam zijn naar schatting duizenden woningen en andere gebouwen van vóór 1960 met loden leidingen. Uit de studie is gebleken dat vooral baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen risico. Er is veel aandacht voor de loden drinkwaterleidingen en de kwaliteit van het kraanwater. We verwijderden de meeste loden waterleidingen al in de jaren 80. Maar er kunnen restanten van oude waterleidingen voorkomen. Als we restanten van loden waterleidingen vinden, informeren we zo snel mogelijk eerst de bewoners. Waar het technisch kan, verwijderen we de restanten van loden waterleidingen direct

Loden leidingen? Deze bewoners betalen 60 procent minder huur Twee huisgenoten in de Rivierenbuurt hoeven nog maar 40 procent van hun huur te betalen, omdat hun leidingwater te veel lood bevat Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. Datum 20 januari 2020 . Behandeld door Ineke Harder, regisseur loden leidingen Amsterdam, i.harder@amsterdam.nl . Onderwerp Loden leidingen in Amsterdam, stand van zaken januari2020 . Geachte leden van de raad, Veel Amsterdammers maken zich zorgen over lood in drinkwater Maximaal 200.000 woningen in Nederland hebben nog loden waterleidingen waardoor het drinkwater uit de kraan vervuild kan raken. Een teveel aan lood in het lichaam is niet goed voor de.

Naar de rechter om loden leidingen: 'Onze huisbaas vond

Meest gestelde vragen en antwoorden over loden waterleidinge

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht verwijderen de loden waterleidingen uit de gebouwen die zij beheren. Lood kan de gezondheid schaden van kinderen tot 7 jaar, zegt de Gezondheidsraad Daarom zijn vanaf 1960 geen loden leidingen meer gelegd. De drinkwaterbedrijven hebben hun loden waterleidingen buitenshuis tussen 1995 en 2002 bijna allemaal vervangen. Voor leidingen in huis is de huiseigenaar zelf verantwoordelijk. Woont u in een huis dat vóór 1960 is gebouwd? Dan is het mogelijk dat uw kraanwater uit loden waterleidingen.

Lood in de leefomgeving - GGD Amsterdam

Gemeenteraad: onderzoek schade van loden leidingen bij

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil dat de loden waterleidingen die nog in gebruik zijn, zo snel mogelijk worden vervangen. De gemeente pakt als eerste leidingen in eigen panden aan. De prioriteit gaat uit naar gebouwen waar jonge kinderen verblijven Loden leidingen en drinkwaterkwaliteit. Woont u in een woning van voor 1960? Dan kunnen in uw huis oude loden waterleidingen liggen. Via deze leidingen kunnen kleine deeltjes lood in uw drinkwater terechtkomen. Dit kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Denkt u dat u loden leidingen hebt? Lees dan verder bij loden leidingen in huis Amsterdam wil af van alle loden waterleidingen In Amsterdam-Noord heerst veel onrust over de loden leidingen. Een paar keer per dag komen bewoners met hun pakken en flessen naar een pomp aan het.

Weer meer loden leidingen ontdekt: ook in Zuid en Centrum

AMSTERDAM - Bewoners van de Kramatweg in Amsterdam Oost zijn het zat: al tijden kampen zij met problemen met onder andere loden leidingen, maar verhuurmakelaar Rappange doet niets Ymere is inmiddels begonnen met het opsporen van de loden leidingen. Soorten waterleiding. Loden waterleidingen worden niet meer gebruikt sinds 1960. In huizen gebouwd voor die periode, vooral vóór 1945, kwamen ze vaak voor. ''We hebben al heel veel loden waterleidingen in onze huurwoningen vervangen, maar nog niet allemaal Er komen vragen binnen bij Huurgenoot en bij WOON over mensen die hebben gezien dat in hun woningen nog waterleidingen van lood in gebruik zijn. Zij hebben wel een melding gedaan bij Stadgenoot, maar metingen zijn tijdens de lockdown door Stadgenoot niet uitgevoerd. Loden waterleidingen tellen bij de huurcommissie als een gebrek waardoor de huurverhoging wordt gestopt GGD Amsterdam wil met dit gezondheidsportaal inwoners van Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn informeren over ziekte en gezondheid en de werkzaamheden van de dienst. U kunt loden leidingen herkennen aan de onregelmatige vorm, de dikte en de grijze kleur

Actueel | Waternet

Niemand weet waar de loden leidingen liggen - NR

 1. 'Een eerdere poging van de gemeente Amsterdam om een eigenaar te verplichten tot het vervangen van de loden leidingen op basis van de zorgplicht in de Woningwet, hield voor de rechter geen stand.
 2. De grote steden als Amsterdam hadden graag een verbod op loden leidingen gehad, maar die wet is er landelijk niet gekomen. Om toch de eigenaren te dwingen, richt de gemeente zich nu op het.
 3. In Amsterdam zijn naar schatting duizenden woningen en andere gebouwen van vóór 1960 met loden leidingen. Uit de studie is gebleken dat vooral baby's, jonge kinderen en zwangere vrouwen risico lopen als zij water drinken uit loden leidingen. Te veel lood kan leiden tot verstoring van de ontwikkeling van de hersenen. Particuliere
 4. 60 procent huurkorting door loden leidingen in woningen De twee huurders krijgen daarom een huurkorting van 60 procent tot de leidingen vervangen onderdeel van Publieke Omroep Amsterdam
Middeleeuwse brouwerij Amsterdam teruggevonden - Drinks

Loden waterleiding? Gratis watertest via gemeente !WOO

Veel bewoners maken zich zorgen over (mogelijke) looddeeltjes in drinkwater. Alle Amsterdamse corporaties delen deze zorgen. Samen sporen we deze leidingen op en werken we aan ee Woont u in een huis gebouwd voor 1960? Controleer dan of u loden waterleidingen heeft. Als dit het geval is, adviseren wij u de loden leidingen te vervangen.Lood kan namelijk oplossen in water en teveel lood kan effect hebben op uw gezondheid In Amsterdam-Noord haalden mensen eind vorig jaar water bij waterpunten, vanwege loden leidingen Hollandse Hoogte / Jena-Pierre Jans zoom in NOS Nieuws • Binnenland • 14-02-2020, 14:4 Als u loden leidingen heeft, is het advies om de leidingen na lange stilstand (ongeveer 8 uur) goed door te spoelen, ongeveer 2 minuten. Het water kunt u opvangen en voor iets anders gebruiken (handen wassen, schoonmaken, de wc doorspoelen, de planten water geven)

Loden leidingen zijn dikker, dofgrijs van kleur en vaak hangen ze een beetje door. Je herkent ze snel, en ze zijn vrij makkelijk te verwijderen, zegt woordvoerder Hans André de la Porte Hoe herken ik een loden leiding? Sinds 1960 worden loden leidingen niet meer gebruikt bij de bouw van huizen. Is je huis na 1960 gebouwd, heb je ze dus niet. Is je huis gebouwd voor 1960, dan check je de aanwezigheid van loden leidingen het gemakkelijkst bij de watermeter, volgens Dick Reijman van Techniek Nederland

Wat te doen met loden leidingen in huis? Drinkwaterplatfor

 1. Als je de discussie in Amsterdam gevolgd hebt, dan zitten er vooral veel lode leidingen in vastgoed dat in bezit is van met name particulieren/ pandeigenaren. Zij hebben niet in kaart gebracht waar de leidingen zich bevinden en of er zich leidingen bevinden en zij (vastgoedeigenaren) hebben bewust vermeden dit aan te pakken (en hebben alles bewust of onbewust onder vloeren en achter muren.
 2. Loden leidingen zorgen voor gezondheidsproblemen, vooral in oude huizen. Gemeente Amsterdam maakte eerder al bekend zich zorgen te maken om de risico's door lood in drinkwater. Daarom zijn er.
 3. Loden leidingen. Loden waterleidingen mogen niet meer worden gebruikt. De Alliantie heeft de meeste al vervangen, toch kunnen er nog oude leidingen liggen. Daarom onderzoeken we onze woningen en bedrijfsruimten. We zijn begonnen met steekproeven nemen in Amsterdam
 4. Amsterdam vervangt loden leidingen van oude panden. 27 november 2019, 18.28 uur · Aangepast 27 november 2019, 18.44 uur · Door Redacti
 5. Verhuurder Rappange gaat op korte termijn de loden leidingen uit hun complex op de Kramatweg verwijderen. Dit besluit volgt 2 weken nadat boze bewoners en SP verhaal gingen halen op het hoofdkantoor over de hoge loodwaarden in het drinkwater
 6. De gemeente Amsterdam wil dat er meer haast wordt gemaakt met de vervanging van loden leidingen. Verhuurders en woningcorporaties moeten niet treuzelen met de aanpak daarvan, vindt wethouder Joris Ivens (Wonen)

Gemeente gaat loden leidingen vervangen Amsterdam AD

Amsterdam gaat loden waterleidingen in de stad zo snel mogelijk vervangen. In de stad hebben mogelijk duizenden oudere woningen en gebouwen nog loden leidingen. Normaal gesproken is de eigenaar van een pand verantwoordelijk voor het vervangen van loden leidingen. Maar Lees verde Loden leidingen in Amsterdam-Noord - AT5. Haar uitslag van 28,3 - bijna drie keer boven de norm - geeft haar dan ook volop reden tot zorgen

Duitsland vertraagt trein Amsterdam-Berlijn - NPO Radio 13/4'' dikwandige CV leiding afdoppen - WerkspotOndergrondse Afvoerbuis vervangen of repareren - Werkspot

Hoewel loden leidingen al sinds 1960 niet meer aangelegd worden, blijkt dat in een aantal wijken in Amsterdam nog steeds te hoge loodwaarden in het drinkwater voorkomen. Gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat elk huis vrij is van loden leidingen en heeft particuliere verhuurders gevraagd hun panden te controleren en loden waterleidingen te vervangen Een klein deel van de bevolking heeft nog te maken met loden leidingen. Dat levert gezondheidsrisico's op en daarom zijn maatregelen gewenst, stelt de Gezondheidsraad. Woningcorporaties hebben loden binnenleidingen meestal al vervangen. Aedes adviseert corporaties die nog loden binnenleidingen in woningen hebben deze snel te verwijderen Amsterdam De gemeente Amsterdam controleert momenteel al op loden leidingen. Scholen die in oude panden zitten, hebben van de gemeente het advies gekregen om voorlopig enkel flessenwater te gebruiken De gemeente Rotterdam gaat net als Utrecht en Amsterdam haar gemeentelijke gebouwen controleren op de aanwezigheid van loden leidingen. Water uit loden leidingen kan schadelijk zijn voor de. Loden leidingen gelden als een gebrek en kunnen leiden tot huurverlaging. De gemeente is dus niet wettelijk verantwoordelijk voor de situatie bij mensen thuis en hoeft dan ook geen actie te nemen. De regering ziet daarentegen een morele sleutelrol voor gemeenten: .

 • Nijleend.
 • Vrijgezel zijn.
 • Duizelig na yoga.
 • Kosten sterilisatie konijn.
 • Minigolf Waregem.
 • Watervergiftiging symptomen.
 • Brukomtegel keramische tegels.
 • Lord of the Rings Book Set hardcover.
 • Picea abies Bonsai.
 • Heteluchtpistool praxis.
 • Windows Pro Key Allkeyshop.
 • Student verhuizers Rotterdam.
 • Tracheacanule verzorgen voorbehouden handeling.
 • Boss Hoss BELGIË.
 • Plaza del Duque.
 • S3 glacier aws.
 • Wat is tuigleer.
 • Kleding maken online.
 • Ford Focus ST Line 1.5 EcoBoost specs.
 • Hartige muffins gezond.
 • Losloopgebied Oostvoorne.
 • Pedro betekenis.
 • Bekende voetballers nederland 2020.
 • FIU meldplicht.
 • Hoe hard kan een zwarte beer rennen.
 • Corpus luteum bloeding.
 • Shell brandstofprijzen historie.
 • Leuke rijmwoorden.
 • Blue dragon osrs.
 • Zalando gratis verzending.
 • Camping Spaanse Pyreneeën Nederlandse eigenaar.
 • NCB Utrecht contact.
 • Formule 1 speelgoed auto.
 • Karten ZERO55.
 • Ca Languedoc fr accès au compte.
 • Wapenkluis Marktplaats.
 • Café De Toeter Pubquiz.
 • Wondje op tong.
 • Love Story Trailer.
 • Zesde ziekte zwangerschap RIVM.
 • Puur Fotografie.