Home

Sneltoets pagina einde Word

Word afsluiten Ctrl+X: Knippen Ctrl+Y: Herhalen Ctrl+Z: Ongedaan maken Ctrl+Spatiebalk: Alle toegepaste tekenopmaak (zowel direct toegepaste tekenopmaak als toegepaste tekenstijlen) verwijderen Ctrl+ ↵ Enter: Pagina-einde Ctrl+home: Ga naar het begin van het document Ctrl+end: Ga naar het einde van het document Ctrl++ Superscript Ctrl+= Subscrip Combineer met SHIFT. Alles selecteren. Ctrl + A. Diverse fragmenten selecteren. CTRL + selecteren met muis. Selectie ongedaan maken. ⇨ / ⇩. Bij openen naar laatste wijziging (vanaf 2010) Shift + F5 Het pagina-einde wordt in je tekst aangegeven door een niet mis te verstane mededeling: Pagina-einde. Indien de markering van het pagina-einde niet op je beeldscherm verschijnt, klik dan op de knop 'Weergeven/verbergen' in het tabblad 'Start'. Om een pagina-einde in te voegen kan je tevens: in het tabblad 'Invoegen', groep 'Pagina's' op de opdrachtknop 'Pagina-einde' klikken; Of nog: druk de toetscombinatie Ctrl + Enter in op je toetsenbord. 3. Oefenin Sneltoets Handeling; Ctrl + Home en Ctrl + End: Verplaatsen naar het begin of einde van het document: Ctrl + Pijltoetsen: Verplaatsen per woord of per alinea: Ctrl + Shift + * (boven cijfertoets 8) Niet-afdrukbare tekens weergeven: Ctrl + Enter: Pagina-einde invoegen: Ctrl + muisklik: Onderliggende zin selecteren: Shift + Enter: Handmatig regeleinde invoege Step 1, Open het Word-document. Vaak zijn overtollige blanco het gevolg van extra toegevoegde blanco pagina´s of paginaonderbrekingen. Om erachter te komen wat het probleem is in jouw document moet je de opmaaktekens in Word zichtbaar maken.Step 2, Druk de toetsencombinatie Ctrl+⇧ Shift+8 (Windows) of ⌘ Cmd+8 (Mac) in. Nu zul je de alineatekens (¶) te zien krijgen aan het begin van iedere witregel en aan het einde van bestaande alinea´s. Het kan ook zijn dat je regels ziet waar de.

Als u bijvoorbeeld een sectie-einde voor oneven pagina's invoegt aan het eind van pagina 3, begint de volgende sectie op pagina 5. Een sectie-einde verwijderen Als u sectie-einden hebt toegevoegd in uw document, kunt u het gemakkelijkst zien waar ze beginnen en eindigen door opmaakmarkeringen weer te geven Sneltoetsen voor Word. Indien u nog een sneltoets weet stuur dan een e-mail. Sneltoets: Functie: Ctrl+P: Afdrukken: Ctrl+A: Alles selecteren: Ctrl+E: Centreren: Ctrl+I: Vanaf de cursor tot bovenaan de pagina selecteren: Shift+PgDn: Vanaf de cursor tot onderaan de pagina selecteren: PgUp: Venster omhoog: PgDn: Venster omlaag: Ctrl+PgDn.

Pagina-einde (ga naar nieuwe pagina) CTRL+ENTER: Kolomeinde : CTRL+SHIFT+ENTER: Irma Beginner Microsoft Office Software Tips en trucs Sneltoets,sneltoetsen,Word Sneltoetsen voor Word De invoegpositie verplaatsenEén teken naar links PIJL-LINKSEén teken naar rechts PIJL-RECHTSEén woord naar links CTRL+PIJL-LINKSEén woord naar rechts CTRL. Speciale tekens hebben sneltoetsen die u ook eenvoudig kunt aanpassen naar andere sneltoetsen. Bijvoorbeeld sneltoets € = Ctr + Alt + 5 of Alt + 137 Navigeren in Word Door een aantal sneltoetsen te onthouden, kunt u snel en eenvoudig door documenten van meerdere pagina's navigeren. Einde van het document: Ctrl + En Tot einde regel Shift + End Tot einde alinea Ctrl + Shift + Tot begin van regel Shift + Home Tot einde document Ctrl + Shift + End Tot begin document Ctrl + Shift + Home Vensters Wisselen tussen open vensters Alt + Tab Venster maximaliseren Ctrl + F10 Wisselen document Ctrl + F6 Lettertype Tekst vet maken Ctrl + Ctrl + N. Open nieuw document. Ctrl + S. Opslaan. Ctrl + P. Afdrukken. Ctrl + Z. Ongedaan maken. Ctrl + Y

Sneltoetsen in Word - Wikipedi

 1. Download hier het kaartje met de meest gebruikte sneltoetsen. Wil je dit kaartje ontvangen? Stuur mij een mail (heleen@secretarialservices.nl) met je naw-gegevens en je ontvangt het kaartje dan zo snel mogelijk. Hieronder volgt een lijst met alle sneltoetsen. Sneltoetsen Word - Algemee
 2. Om het sectie-einde in te voegen ga je naar het tabblad Pagina-indeling en kies je bij Pagina-instelling voor Eindemarkeringen; vervolgens kies je bij Sectie-einden voor Volgende pagina. Het sectie-einde komt nu op de volgende pagina. Het is ook mogelijk om een sectie-einde ergens op de pagina te plaatsen
 3. SNELTOETSEN WORD Algemeen Bewerken Speciale tekens Nieuw bestand CTRL + N Kopiëren (Copy) CTRL Onderstrepen excl. spaties CTRL + SHIFT + W Uitvullen hele pagina CTRL + SHIFT + J Hyperlink (2003/2007) CTRL + ALT + H Letters Kop 3 CTRL + ALT + 3 Begin/einde zin HOME / END Velden selecteren TAB / SHIFT + TAB Standaard.
 4. Ik werk in een groot document (100+ pagina's) en ik wil van pagina 2 naar pagina 34. Kan ik dan een bepaalde shortcut gebruiken om naar pagina 34 te gaan zonder dus heel het document door te moeten scrollen? Ik weet dat het in Powerpoint mogelijk is en in een PDF is het ook geen probleem... Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland
 5. Klik op de groep Pagina's en selecteer voorblad . Dit zal een lege pagina invoegen aan het begin van het huidige document . 5. Druk op de Ctrl + Enter -knoppen samen om een pagina-einde invoegen in uw bestaande document . Dit proces voegt ook een lege pagina zonder uw muis te gebruiken
 6. Plaats 1 de cursor waar u het regeleinde of kolom breken in uw document. kopen van 2 Ga naar het menu Invoegen en selecteer break. 3 Selecteer de pagina break radio -knop om een pagina-einde invoegen of de kolomeinde radioknop om een kolom in te voegen
 7. pagina-einde (De pagina wordt beeindigt. Men begint aan een nieuwe pagina) CTRL Shift return: kolomeinde (Het einde van de kolom is bepaald) Handige sneltoetsen in Word en Windows De meeste mensen die Microsoft Word gebruiken, weten slechts de functies van een aantal knoppen

Het sectie-einde wordt in dat geval bijvoorbeeld ingevoegd net voor 'Kop 1' van elk nieuw hoofdstuk. 2.3.2. Doorlopend. Deze sectie zal onmiddellijk na de voorgaande tekst aanvangen, zonder toevoeging van een pagina-einde. Dit type sectie zou je gebruiken om op dezelfde pagina over te stappen van 'normale' tekst naar een tekstdeel in kolommen Zo kan elk hoofdstuk in je document een eigen koptekst krijgen. Als je dit hebt gedaan kan Word ook automatische een inhoudsopgave voor het hele document maken! Een tweede reden voor de Ctrl + Enter. is, dat bij een wijziging in de opmaak of inhoud van een pagina voorin het document, geen invloed heeft op het begin van de andere pagina's Sneltoetsen in Windows 10 leren gebruiken om je productiviteit een boost te geven. Leer werken met sneltoetsen in Word, Windows 10, Google Chrome en Facebook

14. Pagina-einde. Als tekst niet meer op één pagina past, maakt Word automatisch een nieuwe pagina aan. Je kunt dus gewoon doortypen, de tekst komt automatisch op de volgende pagina. Het paginanummer waar je met de cursor bent vind je linksonder op de statusbalk. Je kunt deze met een sneltoets opvragen Hiermee is die onzichtbare markering aangebracht (sectie-einde) en kun je de nieuwe pagina-instelling doorvoeren. Stap 3. Ga op hetzelfde tabblad Indeling (of Pagina-instelling in oudere versies van Word) naar Afdrukstand en kies daar voor Liggend. (en in mijn Engelse versie van Word 2016 is het Layout, vervolgens naar Orientation en Landscape. 12 sneltoetsen voor MS Word Productief 21/04/2008 by Redactie Lifehacking 21 Comments Ondanks het feit dat je steeds meer online kunt doen inclusief tekstverwerking, zijn er nog hele volksstammen die Microsoft Word gebruiken Overzicht van veel gebruikte sneltoetsen Allereerst volgt op deze pagina een overzicht van de meest gebruikte sneltoetsen. Deze kunt u in de meeste Windows programma's gebruiken. Op hierna volgende pagina's vindt u een uitgebreide opsomming van sneltoetsen. De Windows toets Windows Start Dit opent het startmenu

Word Sneltoetse

Met behulp van een tekstvak plaatst u eenvoudig een apart stuk tekst in een Word-document. Deze tekst kunt u opmaken en uitlijnen, zonder dat het invloed heeft op de rest van de pagina. Plaats in het tekstvak bijvoorbeeld de gegevens van een geadresseerde van een brief. Of maak er een vrolijk kader van, om bepaalde teksten te benadrukken Op een toetsenbord van een Windows-pc gebruikt u de Alt-toets in plaats van Option en de toets met het Windows-logo in plaats van Command. Sommige toetsen op bepaalde Apple toetsenborden hebben speciale symbolen en functies, zoals de toetsen voor de helderheid van het beeldscherm , de helderheid van de toetsenbordverlichting , Mission Control, enzovoort SNELTOETSEN WORD. Opmaakprofielen / Stijlen Navigeren & selecteren Dialoogvensters Kop 1 CTRL + ALT + 1 Per teken/regel ⇨ / ⇩ Tabblad selecteren (1) CTRL + TAB Kop 2 CTRL + ALT + 2 Per woord/paragraaf CTRL + ⇨ / ⇩ Tabblad selecteren (2) CTRL + PAGE DOWN / UP Kop 3 CTRL + ALT + 3 Begin/einde zin HOME / END.

Stap 3: druk op Cmd + 8 om de paragraaftekens te tonen. Als het een extra alinea (of vijf) is waardoor de blanco pagina is weergegeven, selecteert u eenvoudig de alineamarkeringen en drukt u op verwijderen. Als de lege pagina is veroorzaakt door een Pagina-einde, selecteer gewoon pagina-einde en druk op verwijderen Gebruik de sneltoets (combinatie) [Shift]+ [F5] om naar de vorige positie van het tekstinvoegpunt terug te keren. Binnen het actieve document onthoudt Word de laatste drie bewerklocaties. Druk direct na het openen van een eerder bewerkt bestand op de genoemde toetscombinatie om terug te keren naar de plaats van laatste bewerking

Pagina-einde invoegen - UCL

Alt-codes van sneltoetsen van aparte leestekens en symbolen Zoek je alt code in een overzicht van de meest gangbare alt-toetsen om vreemde tekens en symbolen in een tekst te kunnen voegen. Tip: klik op een teken voor snel kopiëren Pagina herladen: F5 of Ctrl+F5: Cursor naar begin/einde doc: Ctrl+Home / Ctrl+End: Cursor naar begin/einde regel: Home / End: Ga naar de adresbalk: Alt + d: Ga naar het Openen dialoogvenster: Control + o: Ga naar de vorige pagina: Backspace of Alt + pijl links: Ga naar de volgende pagina: Alt + pijl rechts: Stop downloaden pagina: Escape: Ga naar de Home pagina: Alt + hom 100 Sneltoetsen voor Microsoft Office Word 2003, Word 2007, Word 2010, en Word 2013 Gebruik uw Microsoft Office als een professional. U kunt met een toetsencombinatie een opdracht aan Word geven die u normaal gesproken met de muis moet uitvoeren U kunt Microsoft Word vrijwel geheel bedienen met sneltoetsen. Begin met de sneltoetsen die u het meest gebruikt en ga dan steeds een stap verder. Tip: navigeren en selecteren met sneltoetsen bespaart u enorm veel tijd omdat u niet steeds meer wisselt met de muis

Liever geef je gewoon het begin en einde aan van wat geselecteerd moet worden. Gelukkig kan dat! Klik met de muis op de eerste regel van de tekst die je wilt selecteren. Ga naar het einde van de tekst die je wilt selecteren. Dit kan al scrollend, met de scrollbalk of via het navigatievenster (overzicht van pagina's) Voor een pagina-einde is de sneltoets combinatie CTRL + ENTER. Als wilt gebruiken deze sneltoets, plaatst u de invoegpositie op de plaats waar u het pagina-einde. Dan houd de CTRL-toets ingedrukt en druk op ENTER. Microsoft Word wordt op dit punt een pagina-einde ingevoegd In dit filmpje leg ik uit hoe en waarom je een pagina einde invoegt in Word Met de toetsen Home en End plaatst u de cursor aan het begin of aan het einde van een regel. Voegt u hier de toets Ctrl aan toe, dan plaatst u de cursor aan het begin of einde van een document. Via.. Makkelijk naar begin of einde van je werkblad gaan SNELTOETSEN CTRL+HOME en CTRL+END Ook deze sneltoets-combinaties dienen ertoe om snel en makkelijk door je werkblad of werkmap te manoeuvreren. Zie bijvoorbeeld ook Ctrl+pijltjestoetsen. Maar in plaats van per regel of kolom, pagina van deze download.

Pagina sluiten: Ctrl + bestand slepen: Bestand kopiëren: Ctrl + Shift + bestand slepen: Snelkoppeling maken: Ctrl + Tab: Naar volgend tabblad gaan: Ctrl + F4: Actief programma sluiten: Ctrl + Esc: Startmenu openen: Shift + Delete: Item direct verwijderen: Shift + F10: Snelmenu item weergeven (rechter muisknop) Shift + CD / DVD lade sluiten. WikiZero Özgür Ansiklopedi - Wikipedia Okumanın En Kolay Yolu . Sneltoetsen in Microsoft Office Word zijn toetsencombinaties of functietoetsen die snel toegang geven tot functies die normaal gesproken alleen via menu's te bereiken zijn.. In onderstaande tabel staan de meest voorkomende sneltoetsen die in MS Word kunnen worden gebruikt

Spring naar einde / begin van document: F6: Doorloop het lint / open vensters / statusbalk / documentvenster: Ctrl + g of f5: Ga naar een pagina, bladwijzer, voetnoot, tabel, opmerking, afbeelding of andere locatie: Alt + Ctrl + z: Ga terug naar eerder bewerkte positie in het word document (maximaal 4 plaatsen) Shift + F Sneltoets gebruiken. Wie denkt dat alle letters op het toetsenbord gelijk zijn, Microsoft Word en Excel Maak met Ctrl+Z de laatste handeling ongedaan. u op Facebook of Twitter en bent u ingelogd bij het betreffende sociale netwerk dan wordt op uw profiel een link naar de pagina zichtbaar Pagina's herschikken in Word. Deze wikiHow laat je zien hoe je de volgorde van pagina's in een Microsoft Word-document kunt veranderen. Hoewel Word niet een eenvoudige manier biedt om dit te doen, kun je altijd nog de volgorde van content..

Pagina-einde invoegen

Staplessen Sneltoetsen Word

Begin/einde zin: HOME / END: Begin/einde document: CTRL + HOME / END: Scherm omhoog/omlaag: PAGE DOWN / UP: Selecteren: Combineer met SHIFT: Alles selecteren: Ctrl + A: Diverse fragmenten selecteren: CTRL + selecteren met muis: Selectie ongedaan maken ⇨ / ⇩ Bij openen naar laatste wijziging (vanaf 2010) Shift + F5: Tabel: volgende / vorige cel: TAB / SHIFT + TA Naar het einde van de regel : END. Naar het begin van de regel: HOME. Naar de bovenkant van het scherm: ALT+CTRL+PAGE UP. Naar de onderkant van het scherm: ALT+CTRL+PAGE DOWN. Eén scherm omhoog (schuiven) PAGE UP. Eén scherm omlaag (schuiven) PAGE DOWN. Naar de bovenkant van de volgende pagina: CTRL+PAGE DOWN. Naar de bovenkant van de vorige pagina: CTRL+PAGE U

Kan ik sectie-einden toevoegen in Word Web App? - Word

Een lege pagina in Word verwijderen (met afbeeldingen

Een sectie-einde invoegen, verwijderen of wijzigen - Word

De gebruiker wil navigeren en zoeken in (grote) Word 2010-documenten. Remedie. Gebruik het navigatievenster. Verdieping. Word 2010 laat direct na de start aan de linkerkant in het venster een Navigatie-paneel zien. Daarmee kunt u handig snel in uw documenten bladeren of zoeken. Het paneel bevat drie tabs aan de bovenkant voor evenzoveel functies Sneltoets is een toetscombinatie op het toetsenbord waarmee functies/commando's in computerprogramma's geactiveerd kunnen worden. Snel betekent hierin dat het aanroepen van functies vaak sneller gaat dan met de computermuis.. Elk computerprogramma heeft zijn eigen functies. Hierdoor verschillen de sneltoetscombinaties in de verschillende programma's Cursus Word 2007 : Index - vorige - volgende : Les 22: Opmaken van Alinea's en pagina's (5) Sectie-einden: We gebruiken sectie-einden om de indeling of opmaak van een of meerdere pagina's in ons document te wijzigen. We kunnen bijvoorbeeld een deel van een pagina voorzien van één kolom, en een ander deel van diezelfde pagina met meerdere. 1 Sneltoetsen bij Microsoft Inhoud: 1. Sneltoets-combinaties bij MS Windows Sneltoets-combinaties bij MS Word Sneltoets-combinaties bij MS Excel Sneltoets-combinaties bij MS Outlook Sneltoets-combinaties Internet Explorer Sneltoets-combinaties bij MS Windows Activeer menu Start Activeer Bureaublad Minimaliseer alle vensters Windows Verkenner openen Zoekfunctie openen Gebruiker afmelden. Ctrl + F5 = Pagina vernieuwen, de cache vernieuwen, opnieuw downloaden van de hele pagina Escape = Stop. Scrollen: Spatiebalk, Page Down = Scroll een venster omlaag Shift + spatiebalk, Page Up = Scroll een venster omhoog Home = Naar de bovenkant van de pagina End = Naar het einde van de pagina. Zoomen: Ctrl en + of Ctrl + Muiswiel omhoog = Inzoome

Sneltoetsen voor Word Manders Onlin

Selecteren Bepaalde stukken tekst of gehele pagina's selecteren kan je doen door je muis ingedrukt te houden en te slepen. Windows heeft hier een paar sneltoetsen voor die dit stukken makkelijker maken. Door Ctrl+A in te drukken, selecteer je bijvoorbeeld alles in één keer. Ctrl+End zorgt ervoor dat je door springt naar het einde van [ About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. FACTSHEET: SNELTOETSEN Sneltoetsen Deze sneltoetsen werken in alle programma's van Windows, zoals Word, Excel, PowerPoint en Outlook en internetbrowsers. Ctrl + A Selecteer alles Ctrl + X Knip het geselecteerde item Ctrl + C Kopieer het geselecteerde item Ctrl + V Plak het geselecteerde item Ctrl + P Print Ctrl + S Sla op F12 Opslaan al

Sneltoetsen in Word (en Office) - Internetbegeleidin

Ze zorgen dat je een actie binnen een fractie van een seconde uitvoert, wat met het schuiven en klikken met de muis wel een paar tellen langzamer was gegaan. In dit complete overzicht vind je de belangrijkste Mac sneltoetsen! MacBook sneltoetsen top 11. Je kunt beter overweg met je Mac als je de belangrijkste sneltoetsen kent Collaborate for free with an online version of Microsoft Word. Save documents in OneDrive. Share them with others and work together at the same time Hallo, Ik heb een werkstuk, waarvan ik de 1e pagina wil verwijderen. Vanaf pagina 2 komt er namelijk een automatische voetnoot en hoofdnoot die ik nodig heb voor het document. Ik wil dus eigenlijk dat de voetnoot en hoofdnoot vanaf de 1e pagina begint. Het liefst zou ik die 1e pagina dus verwijder Sneltoetsen zijn handig voor het navigeren in Power BI-rapporten met behulp van een toetsenbord. Keyboard shortcuts are helpful for moving around in Power BI reports using a keyboard. In de volgende tabellen in dit artikel worden de sneltoetsen beschreven die beschikbaar zijn in een Power BI-rapport Samenvatting Hieronder ziet u een lijst van de sneltoetsen die beschikbaar zijn in Microsoft Word 2002 en in Microsoft Office Word 2003. De lijst geeft een totaaloverzicht van alle specifieke sneltoetslijsten die beschikbaar zijn in de Help van Word 2002 Help en de Help van Word 2003

Handige sneltoetsen in Word en Windows Pc en Internet

Toevoegen of verwijderen van een pagina in Word voor MacEen pagina-einde toevoegen in Word 2016 voor Mac - WordTekst bijeenhouden - Word

Populaire snelkoppelingen voor Word-opmaak omvatten Shift + Enter om een regeleinde toe te voegen, Ctrl + Enter om een pagina-einde toe te voegen en Shift + Ctrl + spatiebalk om een niet-brekende spatie toe te voegen. Hier zijn enkele meer-obscure toetscombinaties voor het opmaken van Word-documenten: Subscript - Ctrl + Je kunt woorden automatisch af laten breken door naar het tabblad Indeling te gaan en bij Pagina-instelling te kiezen voor Afbreken en vervolgens voor Automatisch. De woorden worden vervolgens automatisch afgebroken Hoe krijg je die pagina toch weer tevoorschijn? Houd je internetbrowser geopend (of heropen je browser) en tik simpel de toetsencombinatie Ctrl + Shift + T op je toetsenbord in. Hiermee open je de laatste pagina die je hebt gesloten. Als je de toetsencombinatie herhaalt open je de pagina die je daarvoor hebt gesloten

Sneltoetsen Microsoft Word - Tux

Sneltoetsen en aanraakcommando's van Windows. Deze pagina is onderdeel van het Windows 8.1 archief.Download eventueel ook het gratis SchoonePC e-boek voor Windows 8.1. Een sneltoets is een toetscombinatie waarmee Windows of een willekeurig, actief programma wordt aangestuurd om een actie uit te voeren waarvoor normaal gesproken een aantal muisklikken nodig zijn Samenvatting sneltoetsen 2. Functietoetsen 3. Windowstoets 4. VENSTERS 4. Bovenbalk 4. Toetsen 4. SELECTEREN 5. Bestandsbeheer 5. Binnen een tekst 5. Afbreekstreepjes en harde spaties 5. TEKSTVERWERKING 6. Bladeren door tekst 6. Zoeken (en vervangen) 6. Spelling controleren (Word/E-mail) 6. Synoniemen opvragen 6. Taal 6 Start studying Sneltoetsen in Word. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Slim werken met sneltoetsen in Word - Secretarial Service

Uitleg Sneltoets Einde document CTRL+END Begin document CTRL+HOME CTRL+F Zoek & vervang tekst CTRL+H Ga naar locatie CTRL+G Ga terug laatste plaats SHIFT+F5 Algemene sneltoetsen MS Word Uitleg Sneltoetscodes Open nieuwe document CTRL+N Open dialoogvenster OPEN CTRL+O Nieuwe pagina CTRL+ENTER Bullets invoegen CTRL+SHIFT+ Sneltoetsen Word Algemeen Nieuw bestand CTRL + N Openen CTRL + O Opslaan (Save) CTRL + S Opslaan als F12 Begin/einde document CTRL + HOME / END Uitvullen hele pagina CTRL + SHIFT + Filed under: Sneltoetsen, Word Na een hard pagina-einde komt de cursor automatisch terecht op de eerste positie van een nieuwe pagina. Als je de vorige pagina helemaal voltypt en al doende op de volgende pagina terecht komt, schuift het harde pagina-einde automatisch een pagina op Opmerking: voor deze beschrijving is gebruik gemaakt van Word 2002. Het invoegen van een index gaat als volgt: 1. plaats de cursor op de plaats waar je de index wilt invoegen; 2. klik op invoegen dan op Verwijzing en vervolgens op Index en inhoudsopgave. Je krijgt nu een tabblad te zien. Het eerste tabblad, Index is meteen het goede

Sectie-einden - Haal meer uit Microsoft Offic

Adobe Photoshop sneltoetsen Adobe Reader sneltoetsen: Deze website biedt uitgebreide overzichten van sneltoetsen voor Microsoft Windows, Microsoft Office (Word, Excel, Outlook and PowerPoint), Adobe Photoshop, Acrobat Reader and internet browsers (Internet Explorer, Mozila Firefox en Google Chrome) Misschien ben je geïnteresseerd in het leren van de sneltoetsen van WordPad. Hier is de volledige lijst met sneltoetsen voor WordPad in Windows 10. Maak een bladwijzer van deze pagina als u ze niet allemaal kunt onthouden, zodat u er elke keer naar kunt verwijzen als u een nieuwe sneltoets wilt leren. WordPad-sneltoetsen in Windows 1 MS Word voor Windows. Lotus Wordpro voor OS/2 en Windows. WordPerfect voor Linux. Kopieer (copy) Ctrl-C. Ctrl-C. Ctrl-C. Ctrl-C. Naar einde. Ctrl-End. Ctrl-End. Ctrl-End. Ctrl-End. Zoeken (find) Ctrl-F. Ctrl-F. Ctrl-F. Ctrl-F2. Home. Ctrl-Home. Ctrl-Home. Ctrl-Home. Ctrl-Home. Insert modus. Ctrl-Insert. Insert. Insert. Insert. Nieuw bestand (new) Ctrl-N. Ctrl-N. Ctrl-N. Open. Ctrl-O. Ctrl-O. Ctrl-O. Ctrl- Donderdag - sneltoetsdag. Iedere donderdag op dit blog een nieuwe sneltoets. Met de toetsencombinatie Ctrl+Enter komt je cursor op een nieuwe pagina in je Worddocument terecht. Toelichting Wanneer je tijdens het typen aan het einde van een pagina komt en doortypt, wordt automatisch een nieuwe pagina gemaakt. De overgang tussen de twee pagina's wordt we Alleen de huidige pagina hardop lezen. Shift+Ctrl+V. Shift+Command+V. Vanaf de huidige pagina tot aan het einde van het document hardop lezen. Shift+Ctrl+B. Shift+Command+B. Hardop lezen onderbreken. Shift+Ctrl+C. Shift+Command+C. Hardop lezen beëindigen. Shift+Ctrl+E. Shift+Command+

Hoe te verwijderen van een pagina in een Word-Document

Als je sneltoetsen gebruikt, gebruik je je muis minder. Zo voorkom je lichamelijke klachten die je kunt krijgen door veel met de muis te werken. Ook gaat het werken met sneltoetsen - de naam zegt het al - sneller. Tenminste als je de toetsencombinaties kent. Op de volgende pagina vind je een overzicht van de belangrijkste sneltoetsen Sneller op uw computer werken met de sneltoetsen voor taken die u het meest gebruikt. (Windows 10, 8, 7 In Word voor Windows is het mogelijk tekst te verdeeld over kolommen in de vorm van een krantenstijl. De tekst wordt van links naar rechts verdeeld over de kolommen. Zodra één kolom vol is wordt de tekst in de volgende kolom geplaatst. - Cursus Microsoft Word, Cursus over Word met o.a. hoe je tabellen kunt maken, kolommen kunt maken en sjablonen kunt gebruiken en maken Figuur 6 Word en Excel naast elkaar weergeven Sneltoetsen waarvan ik vind dat iedereen ze tenminste zou moeten kennen zijn: CTRL + C kopiëren CTRL + V plakken CTRL + X knippen CTRL + Z ongedaan maken (hetzelfde als het symbool links bovenin) Deze toetsen staan handig bij elkaar en kunnen de basis vormen van het leren van je sneltoetsen Sneltoets-combinaties bij MS Word Tot einde regel Shift + End Vernieuwen huidige pagina F5 Geselecteerde koppeling activeren Enter Tekst in adresbalk selecteren Alt + d Huidige pagina of actieve frame afdrukken Ctrl + p Zoeken Ctrl + f Ververs pagina Ctrl + r of F Gebruik dan in plaats van 'Pagina-einde' de optie 'Lege pagina'. Er wordt dan door Word een volledig lege pagina ingevoegd. Wanneer je een pagina-einde toevoegt, blijft de volledige indeling van het document, stijlen, pagina instellingen (staand of liggend), etc geldig voor alle opvolgende pagina's

 • Maxi Cosi Pebble.
 • Photoshop projects for beginners.
 • Jeans zakken maken.
 • Halve marathon trainingsschema 16 weken.
 • Ajax PEC Zwolle live stream.
 • Japans Jiu Jitsu Amsterdam.
 • PlayerUnknown's Battlegrounds.
 • Protestantisme ontstaan.
 • Funny Games film.
 • Louvre gratis.
 • VELUX alternatief.
 • Deutsche Bahn Fahrrad.
 • Monica Geuze Lars.
 • Wobbel Original.
 • Dames schoenen outlet.
 • Welke landen heeft Napoleon veroverd.
 • Hakan Çalhanoğlu Sinem Gündoğdu.
 • Linux command line append to end of file.
 • Lactose intolerantie testen baby.
 • Ner 2016.
 • Confabuleren voorbeeld.
 • Hoe vaak aan elkaar of los.
 • Zapp Don.
 • DVD releases MediaMarkt.
 • Marsepeinen varkentjes.
 • Aurochs.
 • Bismarck model 1/350.
 • Wie is er jarig op 9 juli.
 • Grohe doucheset onderdelen.
 • Ontbijtkoek recept roggemeel.
 • Ford Focus ST 2014.
 • Wtc rotterdam logo.
 • EK 2004.
 • Bestanden terughalen na systeemherstel.
 • Figi Hotel Zeist adres.
 • Dermakliniek Amsterdam.
 • Porsche 924 specs.
 • Donateurs werven aan de deur tips.
 • Toyota Prius 7.
 • PlayerUnknown's Battlegrounds.
 • Where to buy Bearbrick.