Home

Bevloeien betekenis

bevloeien. bevloeien - Werkwoord 1. (landbouw) Water op een stuk land brengen, vooral ter bevordering van de groei van landbouwgewassen bij droogte. Woordherkomst afgeleid van vloeien met het voorvoegsel be- Synoniemen begieten, gieten, sproeien, bewateren besproeien, irrigeren, water geven. Lees verder Betekenis bevloeien. Wat betekent bevloeien? Hieronder vind je een betekenis van het woord bevloeien Je kunt ook zelf een definitie van bevloeien toevoegen. 1: 0 1. bevloeien. bevloeien - Werkwoord 1. (landbouw) Water op een stuk land brengen, vooral ter bevordering van de groei van landbouwgewassen bij droogte Betekenis 'bevloeien' Je hebt gezocht op het woord: bevloeien. be·vl oe i·en (bevloeide, heeft bevloeid) 1 land (kunstmatig) van water voorzien; = irrigeren. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis De betekenis van bevloeien vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van bevloeien gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Bevloeien (waterb.). Onder b . verstaat men eene grondverbetering , welke berust op de gunstige werking van het tijdelijk overvloeien van gronden met water . Het is te beschouwen als de oudste vorm van cultuurtechniek

Bevloeiing =...het land staan van het water door een langdurige opstuwing, verzuring ten gevolg. Een vereiste voor bevloeiing was dat het verhang in de beek gering was en de aangrenzende vloeivelden vlak. De slechte afvoer van het vloeiwate... irrigatie = Kunstmatige bevloeiing met water in droge delen van de aarde Betekenis bevloeien; bevloeien betekenis; bevloeien betekent? Etc. Op deze website geven we antwoord op deze vragen! Wat Betekent bevloeien? De betekenis van bevloeien is: bevloeiing, irrigeren, besproeien, bevochtigen, drenken. Betekenis bevloeien. Er is al veel gezocht naar de betekenis van bevloeien en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis bevloeien - regelmatig werkwoord uitspraak: be-vloei-en 1. kunstmatig van water voorzien ♢ de terrassen in dit droge land worden bevloeid vanuit een waterbassin Regelmatig werkwoord: be-vloei-en ik bevloei jij/u bevloeit hij/zij bevloeit wij/zij/jullie bevloeien ik/jij/u/hij/zij bevloeide wij/zij/jullie bevloeiden hij heeft bevloeid de/het/een bevloeide

Wat is de betekenis van bevloeien - Ensi

De betekenis van bevloeiing vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van bevloeiing gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Het begrip irrigeren heeft 2 verschillende betekenissen: 1) van voldoende water voorzien door middel van kanalen, sloten of greppels die in het terrein worden aangelegd; bevloeien 2) een wond, de darmen, een lichaamsholte e.d. met medische hulpmiddelen uitspoele

Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'bevloeien', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken Begrippenlijst over Hoofdstuk 7 t/m 11 voor het vak aardrijkskunde. Dit verslag is op 12 juni 2011 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (3e klas vwo Geschiedenis. Archeologische onderzoekingen hebben aangetoond dat in het zesde millennium VC irrigatie werd toegepast in Mesopotamië en Egypte, waar gerst werd verbouwd in gebieden met onvoldoende regenwater om zonder irrigatie gewassen te laten groeien.. In de Zanavallei van het Andesgebergte in Peru vonden archeologen overblijfselen van drie irrigatiekanalen uit het vierde millennium VC De betekenis van besproeien vind je op deze pagina. Er werden 3 verschillende definities van besproeien gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken

Betekenis Bevloeien

 1. Iemand met kwaad bedreigen of kwaad over iemand of iets afsmeken. Het is iets anders dan gevloek of hevige woede. Een vervloeking is vaak een formele uitspraak of een voorspelling van kwaad. Als God of een bevoegd persoon dit doet, heeft het profetische betekenis en kracht (Ge 12:3; Nu 22:12; Ga 3:10)
 2. 2 (bevloeien ; Andere betekenissen voor natmaken Het word vaak gebruikt binnnen de landbouw ; ( ze besproeien het land tijdens droge tijden ) , Geïrrigeerde landbouw word het genoemd . Als je als boer aan geïrrigeerde landbouw doet , dan werk je met een sproeisysteem, of je bevochtigd het land met de hand
 3. Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom
 4. bevloeiing betekenis. De betekenis van bevloeiing is: Bepaalde wijze van watervoorziening in een gebied met onvoldoende neerslag Betekenis bevloeiing. We hebben al veel bezoekers geholpen met de betekenis van bevloeiing. En we hopen in de toekomst nog meer mensen te helpen met de betekenis van moeilijke Nederlandse woorden

Het bevloeien gebeurt gewoonlijk 's winters, waarbij het water door lage kaden wordt vastgehouden. Na 1900 begonnen de vloeivelden voor de hooibouw geleidelijk aan betekenis te verliezen door de invoering van kunstmest en door het verdwijnen van de paardentractie bevloeien Geen resultaat voor 'bevloeien' Het woord is verkeerd gespeld of het staat niet in het gratis woordenboek. Wil je meer woorden en mogelijkheden? Neem een abonnement. Dit woord opzoeken in onze grootste woordenboeken? Bestel nu uw toegang of probeer Van Dale Online gratis. U krijgt direct en zonder verdere. (overgankelijk), (landbouw) op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien VB: Door te irrigeren kan in grote delen van de wereld voedsel verbouwd worden vlak, bevloeid gebied langs een rivier. Dus meestal tuinbouw. Vega is een oud-moors woord en de moren wisten veel van irrigatie (let op: 1 v/d 10 speciale termen). Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik! Help mee,.

De betekenis van drenken is: doordrenken, doortrekken, doorweken, impregneren, verzadigen, begieten, bevloeien, bevochtigen, verven. Betekenis drenken. Er is al veel gezocht naar de betekenis van drenken en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad bevloeien En nous délectant du sang de la nuit, nous arrosons les fleurs de nos âmes. Door de opname van het bloed van Thnight bevloeien we de bloemen van onze zielen. @fr.wiktionary2016. besproeien La pelouse a besoin d'être arrosée. Het gras moet besproeid worden. @fr.wiktionary2016

Gratis woordenboek Van Dal

 1. Rijmwoordenboek BEVLOEIEN 112 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op BEVLOEIEN. Wat rijmt er op BEVLOEIEN
 2. irrigeren [bevloeien] {1847} < frans irriguer < latijn irrigare [besproeien, bevochtigen], van in [naar] + rigare [(een vloeistof) leiden, besproeien, bewateren]. Dateringen of neologismen N. van der Sijs (2001), Chronologisch woordenboek: de ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen , Amsterda
 3. Ander woord voor bevloeien? Op deze pagina vind je een lijst van synoniemen met dezelfde betekenis als bevloeien in het Nederlands
 4. Onder bedrijfsmatige beregening wordt verstaan het onttrekken van grondwater ten behoeve van het beregenen of bevloeien van agrarisch terrein, daarbij moet onder andere gedacht worden aan akkers, weilanden, velden enz. Voor het onttrekken van grondwater voor bedrijfsmatige beregening / bevloeiing zijn door het waterschap regels opgesteld
 5. ↑vloeien in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ vloeien op website: Etymologiebank.nl ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b
 6. Bevloeien in plaats van besproeien: Zo bescherm je je tuin tegen de extreme droogte. Het is al weken droog en het lijkt er niet op dat het snel gaat regenen
 7. begieten, bespoelen, besprenkelen, bespuiten, betten, bevloeien, bevochtigen, bewateren, irrigeren, nat maken, sprenkelen woordverbanden van 'bewateren' grafisch weergegeven in de lijst met antoniemen (woorden met een tegengestelde betekenis)

Watering, dial. wetering, is een afleiding van wateren 'bevloeien'. De eigenlijke betekenis is 'gegraven sloot'; te Pelt is Watering enkel als terreinwoord bekend, nl. hooi- of weiland, i.c. uitgegraven en met sloten en greppels doortrokken heide Arteria carotis externa; deze buitenste halsslagader verzorgt de doorbloeding van: . schildklier; het strottenhoofd; de tong; het gezicht; de gelaatspieren. Arteria carotis interna; deze binnenste halsslagader vertakt zich pas bij de schedelbasis en maakt daar een S-bocht, geeft dan een tak af naar het oog en vertakt zich daarna verder in:. Arteria cerebri anterior / voorste hersenslagader.

bevloeien betekenis en definiti

TALLOZE BETEKENISSEN. In het Grieks heeft het woord baptizo veel betekenisnuances. Het komt voor in talloze verschillende situaties. Taalgeleerden zijn het er over eens, dat het woord eigenlijk niet is te omschrijven vanwege die vele betekenissen Ter hoogte van de nieren vindt men twee soorten capillairbedden : de glomeruli en de peritubulaire capillairen. De glomeruli vertegenwoordigen een hoge-druk-systeem (hoge hydrostatische druk bevordert filtratie). De peritubulaire capillairen worden bevloeid door bloed afkomstig uit het glomerulair capillairbed en vertegenwoordigen dus een lage-druk-systeem (lage hydrostatische druk bevordert. Het traditioneel bevloeien van graslanden is één van de manieren om water te bergen, Het Lankheet is een voorbeeld hoe de combinatie van cultuurhistorie, wetenschap en recreatie betekenis kan krijgen bij het oplossen van de watervragen. Kunstwerk. Stroomversnelling. Stappenpad In het natuurreservaat De Wildernis liggen enkele hooimaatjes die in het verleden werden bevloeid. Voor het nieuwe beheersplan dat Landschap Overijssel voor De Wildernis opstelt heeft Alterra onderzocht wat de cultuurhistorische betekenis van deze hooimaatjes is en welke mogelijkheden er bestaan die betekenis te integreren met natuurbehoudsdoelen

Video: Bevloeien - de betekenis volgens Oosthoek 191

Bevloeiing - 4 definities - Encycl

Nederlands: ·(landbouw) het op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien Met behulp van irrigatie kan in grote delen van de wereld voedsel verbouwd worden.··↑ irrigatie in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam. Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 8 dec 2020 om 16:18. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk van voldoende water voorzien door middel van kanalen, sloten of greppels die in het terrein worden aangelegd; bevloeien Figuurlijke uitdrukkingen, waardoor de aandrang van buiten op iemand wordt aangeduid, om hem tot sneller of krachtiger handelen te bewegen. Aansporen en opwekken geven het algemeene begrip te kennen.Zij drukken de wijze, waarop de wil bewerkt wordt, niet uit Tuintaal en tuinbouwtaal voor snoeien, tuinbouw, landbouw, tuinieren, fruitteelt, groenteteelt, bloementeelt en sierteelt. Betekenis/definitie van tuinbouwtermen. (Vakjargon). Tip--> PlantenboekABC van het plantenlatijn Klik op de eerste twee letters van het woord dat je zoekt. Bijv. de betekenis/definitie van veredelen vind je onder ve

Betekenis irrigeren; irrigeren betekenis; irrigeren betekent? Etc. Op deze website geven we antwoord op deze vragen! Wat Betekent irrigeren? De betekenis van irrigeren is: bevloeien, uitspoelen. Betekenis irrigeren. Er is al veel gezocht naar de betekenis van irrigeren en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis Wat is Cross Compliance en is dat relevant voor decentrale overheden? februari 2013. In een nieuwsbericht lazen wij dat een aantal milieuorganisatie ervoor pleit om via de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de bescherming van de natuur beter te garanderen Bevloeien van weiland in de winter en het vroege voorjaar kan ook als doel hebben om ervoor te zorgen dat de ondergrond niet te veel bevriest. Op die manier werd schade door vorst aan de graszode voorkomen en tegelijkertijd werd hierdoor bereikt dat het gras zich in het voorjaar sneller herstelde en eerder ging groeien Nederlands: ·overgankelijk, (landbouw) op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien Door te irrigeren kan in grote delen van de wereld voedsel verbouwd worden.· (medisch) (een wond, lichaamsholte) (met een irrigator) uitspoelen··↑ irrigeren in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De. Samenvatting. Sinds 1 januari 2013 is het tijdloze werk 'Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950)' van Joël Burny weer in een beperkte oplage verkrijgbaar

Bedenk dat de betekenis van een woord vaak afhankelijk is van de context. Dit is ook mogelijk met het woord bevlogenheid. U moet ervoor zorgen dat de synoniemen die u vindt, passen in de context waarin ze worden gebruikt. Hartelijk dank bij SynoniemBoek.co van de darm bevloeien, worden aan de basis ervan afgebonden. De darmuiteinden worden manueel of mechanisch aan elkaar gezet. 04. Voorbereiding op de operatie aaBij het plannen van de ingreep (meestal op de polikliniek van de chirurg of via telefonisch contact) krijgt u uitleg over de behandeling. U krijgt dan ook de vraa Hortus conclusus is Latijn en betekent letterlijk omsloten tuin.Het is een middeleeuws begrip, maar vindt zijn oorsprong in het Bijbelse Hooglied.Het concept voldeed aan een aantal voorschriften die voornamelijk bij de aanleg van abdijtuinen en ook begijnhoven toegepast werden. De hortus conclusus beantwoordde aan een fundamentele drang naar introspectie en gaf uitdrukking aan een bijzondere.

Dieren in de Middeleeuwse kunst. Hond op Goudse glazen in Sint Jan, Gouda (16e eeuw). Iconen religieuze afbeeldingen die op een houten paneel zijn geschilderd, het betreft vaak een afbeelding van Christus, Maria, heiligen of belangrijke kerkelijke dagen in de katholieke kerk een nieuw gebied te gaan bevloeien of een bestaand gebied uit te breiden, rijst de vraag naar de beschikbare hoeveelheden water. En ook tijdens het in bedrijf zijn is het verdelen en dus het meten van waterhoeveelheden onontbeerlijk. Met de gestadige uitbreiding van het bevloeide areaal, neemt de betekenis van de hydro-metrie toe 11 betekenissen bevatten `vis` visnamig (=daar is het goed vissen, er zit daar veel vis) tussen mal en dwaas zijn (=de bakvisleeftijd hebben) hij heeft met een zilveren (of gouden) hengel gevist (=die heeft vis gekocht in plaats van gevangen. Ook: met bedrog zijn doel bereiken Synoniem betekenis. Een synoniem is een woord, morfeem of zin die exact of bijna hetzelfde betekent als een ander woord, morfeem of zin in dezelfde taal. De woorden begin, start, aanvang en sprong zijn bijvoorbeeld allemaal synoniemen van elkaar; ze zijn synoniem. De standaardtest voor synonymie is substitutie: de ene vorm kan in een zin door een andere worden vervangen zonder de betekenis.

Etymologie en betekenis. Eden is afgeleid van de wortel עדן ‛dn die in verband wordt gebracht met weelderigheid en een luxueus leven. De naam עֵדֶן ‛edæn duidt in de Hebreeuwse Bijbel een plek van gelukzaligheid aan. Oorspronkelijk kan het een eigennaam zijn geweest van een specifieke streek of plaats (Geluksland), waarin een door God zelf aangelegde tuin lag irrigatie: (landbouw) het op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien Betekenis. Betekenis van irrigatie. irrigatie (landbouw) het op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien Met behulp van irrigatie kan in grote delen van de wereld voedsel verbouwd worden Betekenissen van AICP in het Engels Zoals hierboven vermeld, AICP wordt gebruikt als een acroniem in tekstberichten te vertegenwoordigen Werkelijke bevloeide teelt. Deze pagina gaat over het acroniem van AICP en zijn betekenissen als Werkelijke bevloeide teelt. Houd er rekening mee dat Werkelijke bevloeide teelt niet de enige betekenis van AICP is Het bevloeien van hooilanden om de grasgroei te stimuleren is als reguliere landbouwtechniek vanaf de 10e eeuw ontstaan. De gewasopbrengst kon vroeger flink worden vergroot door de graslanden te bevloeien door het opbrengen van water

Ik deed grote dingen: ik bouwde huizen, plantte wijngaarden, legde hoven en parken aan en plantte daarin allerlei vruchtbomen, ik groef watervijvers om daaruit een bos met jonge bomen te bevloeien; ik kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die vóór mij te Jeruzalem geweest waren; ik. We hebben 1 synoniemen voor irrigeren gevonden. Zie hieronder wat irrigeren betekent en hoe het in het Nederlands wordt gebruikt. Irrigeren heeft meer dan één betekenis, afhankelijk van de context . 1) -bevloeien, 2) - Zie alle synoniemen hieronder In het natuurreservaat De Wildernis liggen enkele hooimaatjes die in het verleden werden bevloeid. Voor het nieuwe beheersplan dat Landschap Overijssel voor De Wildernis opstelt, heeft Alterra onderzocht wat de cultuurhistorische betekenis van deze hooimaatjes is en welke mogelijkheden er bestaan die betekenis te integreren met natuurbehoudsdoelen Itter is een zeer oude waternaam die verspreid wordt aangetroffen in het Nedersaksisch taalgebied. Itter-beken komen (modern) nog voor in; Limburg, Waals-Brabant, Antwerpen, Overijssel, Hessen, Düsseldorf. In Noord-Brabant is de waternaam niet overgeleverd

irrigeren: (landbouw) op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien Betekenis. Betekenis van irrigeren. irrigeren (landbouw) op grote schaal water naar landbouwgrond transporteren om de gewassen mee te bevloeien Door te irrigeren kan in grote delen van de wereld voedsel verbouwd worden De betekenis van bevochtigen is: invochten, irrigeren, nat maken, natten, netten, vochten, besproeien, bevloeien, drenken. Betekenis bevochtigen. Er is al veel gezocht naar de betekenis van bevochtigen en we hebben al veel mensen geholpen met het vinden van de betekenis. Wij hopen dat jij ook wat aan de informatie op deze website hebt gehad Synoniemen zijn woorden met vergelijkbare betekenissen die kunnen dienen als vervanging voor elkaar. Een verhaal wordt zoveel gemakkelijker te lezen en ook leuker als je niet steeds dezelfde zinnen blijft herhalen. Dat is wanneer synoniemen een verschil kunnen maken. 0 Bedenk dat de betekenis van een woord vaak afhankelijk is van de context Er staat geschreven dat de Heer een tuin plantte ten Oosten van Eden, en daar zette Hij de mens die Hij had gecreëerd. (Genesis 2:8) Vervolgens komen er zeer specifieke beschrijvingen: En een rivier kwam uit Eden om de tuin te bevloeien, deze splitste zich vervolgens op in vier stromen

Wat betekent bevloeien? WatBetekentHet

 1. betekenissen hebben: indopen [, verven door een stof in een verfbad te dompelen, overgíeten, besproeien, besprengen, bevloeien, maar ook beïnvloeden, veranderen [ en zelfs bont en blauw slaan. Bij al deze betekenissen gaat het erom iets of iemand in de invloedsfeer brengen van iets of iemand anders. Dat is nu ook precies d
 2. gen enz. bij de mens te wijten waren aan het kwaad en de demonen
 3. bevloeien - de betekenis volgens Muiswer
 4. Vloeien - 8 definities - Encycl
 5. Synoniemen van Bevloeien en ander woord for Bevloeien
 6. Bevlogenhei
 7. bevloeiing betekenis en definiti
 • Blauwe bessen zelf plukken.
 • Te koop Kustlaan Knokke.
 • Hematoloog oncoloog Erasmus.
 • Tekst in formule Excel.
 • Zeester bereiden.
 • Kapitalisme Wikikids.
 • Boeken over Amerikaanse geschiedenis.
 • Klassieke vlaggenstok.
 • Bright movie.
 • Cursus Photoshop.
 • BrickLink sets.
 • Woordenboek taal.
 • Jejunumsonde.
 • B&B Schoorl Simon en marita.
 • Tiramisu zonder slagroom.
 • Zitten teken in klimop.
 • Shell brandstofprijzen historie.
 • Vredestein Quatrac 5 vs Michelin CrossClimate Plus.
 • Dames schoenen outlet.
 • Praxis Doetinchem.
 • Bestanden terughalen na systeemherstel.
 • Autobiografie voorbeeld scholieren.
 • Marketing blogs 2019.
 • Pentair Haffmans Venlo vacatures.
 • AVEVE moestuin.
 • Kerkplein 2 Putten.
 • Neon tetra schimmel.
 • Winterjas dames ONLY.
 • Fraai haarmos.
 • Medewerkers SURF.
 • Soorten laxeermiddelen.
 • Niki Lauda Crash film.
 • Dichtheid gas berekenen.
 • Tuinset antraciet.
 • Amerikaanse recepten.
 • Imaverol verdunnen.
 • Green Happiness Detox.
 • Kleenex tissues AH.
 • Air Force Nike New.
 • GC Meting.
 • Betekenis Milan.