Home

Drachme Bijbel

Drachme u.a. bei eBay - Große Auswahl an Drachme

 1. De definitie van 'drachme' zoals die verband houdt met de Bijbel. Voorbeelden van 'drachme' in Bijbelverzen
 2. Bijbel. Wordt in 1 Kronieken genoemd, moet een anachronisme, een drachme was nog niet aanwezig ten tijd van David. Wordt in het Nieuwe Testament alleen genoemd in de gelijkenis van de vrouw met de verloren penningen (Luk. 15:8-9)
 3. Drachme . Christipedia.nl. Artikelen. D. Dächsel, Karl Augus... Dag. Dag van Christus Je... Dag van God. Dag van het Land (P... Dag van Jhwh. Dakloze. Dal Refaïm. Dal van Beracha. Dal van Josafat
 4. Dit filmpje hoort bij {{media_2440_Het verdwaalde schaap}} (Matteüs 18), uit: Stefan van Dijk, Alles is anders. 8 gelijkenissen, Heerenveen 2010

Een sikkel (4 drachme) van 17,24 gr. zilver, komt dan overeen met 17,24 / 68 = 0,25 gram goud voor vier drachme De waarde van een gouden drachme is 20 drachme. Het gewicht voor een gouden drachme is dan 0.25 gram goud (4 drachme) x 5 = 1,25 gram goud. De gouden drachme komt in de bijbel oa. voor bij: Nehemia 7:69 en Ezra 2:69. (NBV) > Bijbel Basics materiaal. Programma's. Series. Informatie. Meer over Bijbel Basics. Startersgids Bijbel Basics. Jaarprogramma Bijbel Basics. Bible Basics in English. Bijbelgenootschap . 13 Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei tegen hen:. Drachme en Denarie), omdat het Bijbelse land in de tijd van Jezus deel uitmaakte van de Griek-Romeinse cultuur. Ook Jezus was goed op de hoogte van de verschillende muntnamen. (Luc. 23:8).Van welke vorst lezen we in de Bijbel dat hij erg blij was dat hij Jezus zag

Munt. Lange tijd is de drachme in onbruik geweest, maar zij werd opnieuw ingevoerd toen Griekenland in de 19e eeuw onafhankelijk werd. De moderne drachme bestond uit 100 lepta.De hedendaagse vervanging van de drachme, de euro, is onderverdeeld in 100 delen, die ook de naam lepta dragen. Eén euro is 340,75 (nieuwe) drachme waard De Bijbel online lezen doe je op debijbel.nl. Met debijbel.nl brengen het Nederlands Bijbelgenootschap en het Vlaams Bijbelgenootschap de Bijbel dichtbij. Op deze website vind je de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), de Bijbel in Gewone Taal (BGT), de Herziene Statenvertaling (HSV) en vele andere vertalingen Bijbel. De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen. Daarom vind je in deze Jongerenbijbel behalve de volledige NBV vertaling online, ook tips en handvatten van de EO- en onze Jongerenredactie Beam om je daarbij op weg te helpen Drachme. De drachme was bij de Grieken oorspronkelijk de naam van een gewicht, later van een zilveren munt, die dit gewicht vertegenwoordigde. Het woord 'drachme' betekent oorspronkelijk een handvol, d.i. zoveel als men in de hand neemt om op de weegschaal te leggen

Drachme. Griekse munt. Dubbeldrachme. Griekse munt. Duivel. De tegenstander van God die mensen op de proef stelt en hen aanklaagt bij God. In de bijbel krijgt hij ook namen als Satan en Beëlzebul, de naam van een heidense godheid. Edom. Een koninkrijk ten zuiden en zuidoosten van Juda. Eed. Een formule ter bekrachtiging van een gedane belofte. Jezus vertelde een gelijkenis over een vrouw die een van haar tien drachmen kwijtraakte. Daarna pakte ze een lamp en ging ze haar huis vegen tot ze de munt terugvond (Lukas 15:8-10). In Jezus' tijd was een drachme bijna een dagloon waard; het ging dus om een flink bedrag. Maar het beeld dat Jezus schetste was om nog meer redenen realistisch Drachme - Griekse munt Dubbeldrachme - Griekse munt Quadrans - Romeinse munt . Maten. El - ca. 45 centimeter Schoinos - ca. 6 kilometer De Bijbel is nog steeds het meest verkochte boek ter wereld. Toch vinden veel mensen het moeilijk de bijbel te lezen en te bestuderen

Drachme (Maten, gewichten en munten) - Definitie en

Lukas 15:1-32—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Vindplaatsen van drachme in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers. Tobias (Tobit) 5:21 Broeder, gij zijt van een groot geslacht. Maar zeg mij, wat loon zal ik u geven? een drachme des daags, en hetgeen u nodig zijn zal, gelijk als mijn zoon, en ik zal boven het loon u nog wat toeleggen, indien gijlieden gezond wederkeert.. Dit is een officiële website van Jehovah's Getuigen. Hier kun je nazoekwerk doen in publicaties van Jehovah's Getuigen in verschillende talen Drachme. As. Quadrans. Lepton . Waarde van de munten . Het is altijd heel moeilijk om de waarde van een bepaalde munt in Euro's weer te geven. Dat is al moeilijk omdat wij met inflatie te maken hebben. Wij krijgen te maken met stijgende prijzen. Daardoor is over 10 jaar de waarde van munten in de Bijbel anders dan nu Bijbel; drachmen: 6: 0: 4: 10: Vindplaatsen van drachmen in het Oude Testament. Het woord komt er 6 keer voor, in 6 verzen. 1 Kronieken 29:7 En zij gaven, tot den dienst van het huis Gods, vijf duizend talenten gouds,.

Aantekeningen bij de Bijbel: Drachme

Drachme In de Griekse Geschriften een Griekse zilvermunt, die toen 3,4 g woog. In de Hebreeuwse Geschriften wordt er gesproken over een gouden drachme uit de Perzische periode die gelijkgesteld wordt aan de dariek ( Ne 7:70; Mt 17:24 ) In 'Bijbel van A tot Z' verklaren we verkeerd begrepen of vergeten woorden uit de Bijbel. Vandaag: de denarie en Jezus' verhouding tot geld Lucas 19: 11vv. Wie legt onderstaande vergelijking van Jezus uit? De gelijkenis van de koning en de drachmen . 11 Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis, aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. 12 Hij zei: 'Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in. 'Drachmen' in de Bijbel. 1 Kronieken 29:7 1 Kronieken 29:7. Tools. En zij gaven, tot den dienst van het huis Gods, vijf duizend talenten gouds, en tien duizend drachmen, en tien duizend talenten zilvers, en achttien duizend talenten kopers, en honderd duizend talenten ijzers. SVG. Vers Begrippen. Munstelsel Ijzer

Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Hij nog een gelijkenis, aangezien Hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei: 'Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei. drachme had ongeveer de waarde van een Romeinse denarie, een denarie was echter het dagloon van een arbeider [vgl.Mt. 20,2]) waren zeker niet het huishoudgeld van de vrouw. Gezien de ondergeschikte positie van de gehuwde vrouw in die tijd werd het huishoudgeld stellig door de man beheerd Toen kwam de derde dienaar, die zei: Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen Vier drachmen. Het viel mij opeens op, lezend in de bijbel, hoe origineel en nieuw de beelden en woorden zijn, waarmee Jezus zich richt tot zijn toehoorders. In de verslagen van het evangelie wordt ons een beeld getekend van het leven van Jezus 8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. 10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van.

Lucas 15 – Wikipédia, a enciclopédia livre

Hetgeld van de Bijbel 04-02.doc 1 (Luk.6:35) en die de terugkerende verloren zoon verwelkomt in huis. 3 Strong 1323: didrachmon of dubbele drachme, eenzilveren munt gelijkwaardig aan twee Attische drachmen of een Alexandrijnse, ofeen halve sjekel. 4 ½ sikkel = 2 drachmen = 1 didrachm Bijbel: Nieuwe Testament. Zie Parabels van Jezus voor het hoofdartikel over dit onderwerp. La Drachme Perdue (De parabel van de verloren penning) van James Tissot. De gelijkenis van het onkruid onder de tarwe (Mattheüs 13:24-30; 36-43), 1590 and 1610,. In mijn bijbel, een ouderwetse van het bijbelgenootschap, begint de parabel met 'Want'. Alsof men middenin een redenering begint. De eerste zin zou kunnen zijn: aan een ieder die heeft, zal gegeven worden en hij zal overvloedig hebben, maar enz. Daarna zou dan als uitleg van die opmerking dit verhaal kunnen zijn gekomen. Want

Bijbel en kunst. home » Oude Hattirsatha gaf tot den schat, aan goud, duizend drachmen, vijftig sprengbekkens, vijfhonderd en dertig priesterrokken. 71 En anderen van de hoofden der vaderen gaven tot den schat des werks, aan goud, twintig duizend drachmen, en aan zilver,. drachme in het oog van de vrouw een bijzondere waarde, die de marktwaarde overtrof. Het verlies van één van de drachmen, waardoor het geheel incompleet zou zijn, zou door haar zeer betreurd worden vanwege de moeilijkheid deze te vervangen. Dit gegeven, dat de verloren drachme voor de eigenares een speciale persoonlijke waarde bezat Bijbel Oude Testament. De eerste volkstelling wordt door Mozes uitgevoerd (Num. 1:2ev.).Verder lezen we dat satan (1 Kron. 21:1) of God zelf (2 Sam. 24:1) koning David verleidt om een volkstelling te houden.Nieuwe Testament. In het Nieuwe Testament worden een tweetal volkstellingen genoemd, de eerste in Lukas (2:1-2) welke betrekking heeft op de geboorte van Christus Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, welke resulteren in allerlei aantekeningen. Literatuur Bijbelteksten. Geld, Munten. δραχμή G1406 drachme, munteenheid (drachme),.

BIJBEL; PUBLICATIES; VERGADERINGEN; dx46-85; Drachme Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Drachme; Index van Wachttoren-publikaties 1946-1985; Index van Wachttoren-publikaties 1946-1985. dx46-85. DRACHME Aantekeningen bij de Bijbel. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, (45 n.Chr.) de hoofdelijke belasting had betaald, een bedrag van zestien drachmen voor een gezin van acht personen. Niemand betaalt zijn belastingen voor zijn plezier en twee drachmen per persoon was veel geld Vindplaatsen van drachmen in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 4 keer voor, in 4 verzen. 2 Makkabeeën 4:19 Zond deze goddeloze Jason toeschouwers van Jeruzalem, alsof zij van Antiochië waren, medebrengende driehonderd drachmen zilver tot een offerande van de afgod Herkules; waarvan die ze brachten nochtans baden, dat ze tot die offerande niet zouden gebruikt worden

3. (waarde, Bijbels) 4 drachmen.(4 daglonen) 4. (waarde, Bijbels) 1 sheqel (uit hetzelfde tijdperk). Matt 17:27 opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp den angel uit, en den eersten , die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden; neem dien, en geef hem aan hen voor Mij en u Het eerstelingenoffer brengen, betekende in de oudheid dat men een deel van de nieuwe oogst van de akkers of de vruchten van bomen offerde aan een god of godin.Men vindt er een vermelding van in de Bijbel: Het beste van de eerste vruchten van het land moet u naar het huis van de Heer brengen.. Algemeen wordt aangenomen, dat een deel van deze opbrengst weliswaar geofferd werd, maar vervolgens. Vooral God is barmhartig. Maar die barmhartige God verlangt ook van de mensen dat zij elkaar barmhartigheid bewijzen. Barmhartigheid is een houding of ingesteldheid én altijd ook een daad, een actie. Chesed betekent vriendelijkheid èn goedheid . God betoont zich barmhartig aan de mens als Hij hem vriendelijk en vol goedheid en genadig tegemoet treedt en hem zijn schuld vergeeft bijbel.startpagina.nl. Jezus, het koningschap, en de drachmen. 26-06-2012 14:32. Jij stelt dat iedereen een kind van God kan worden of eigenlijk is aan Lotje, dus ook die joden waar Jezus tegen spreekt. Ik laat je dus zien dat dat niet zo is door je te laten lezen wat Jezus zegt

B.v. Het verloren schaap; De verloren drachme . De parabel (in strikte zin) Dit is een verhaal waarin buitengewone en unieke gebeurtenissen verteld worden, die niet gaan over een werkelijke gebeurtenis. Vergelijk elk van de teksten in een kinderbijbel met de originele tekst in de Bijbel Bijbelse belastingen. Bijbelse belastingen . Salomo's zoon Rehabeam, gaf op een verzoek om vermindering van lasten (belastingen) het verwaten antwoord, dat zijn pink zwaarder zou zijn dan zijn vaders heu Een talent (Latijn: talentum, van Oudgrieks: τάλαντον/talanton, gewicht) was de naam van diverse eenheden van gewicht die in de oudheid gebruikt werden. Talenten, impliciet talenten zilver, werden eveneens gebruikt als valuta-eenheid.. Een Grieks of Attisch talent was 26 kilogram, een Romeins talent was 32,3 kilogram, een Egyptisch talent was 27 kilogram en een Babylonisch talent was.

GOD ZOEKT JE GELIJKENISPAAR VAN HET VERLOREN SCHAAP EN VAN DE VERLOREN DRACHME [Lc.I5,3-IO; vgl. Mt.I8,I2-I4] Om de oorspronkelijke betekenis van dit gelijkenispaar te kunnen begrijpen, moeten we allereerst op de voorafgaande context wijzen waarin beide parabels in het derde evangelie voorkomen De waarde van munten in de Bijbel door Dr. A. Dirkzwager Inleiding Abraham kocht het graf van Sara voor 400 sikkels zilver (Genesis 23: 16). Jacob kocht voor 100 stukken geld een stuk land in Sichem (Jozua 24: 32). De dagloners uit een bekende gelijkenis kregen een schelling per dag (Mattheüs 20: 2). In de eindtijd zal ee

Drachme - Christipedia

Lucas 15,1-10 Grrr De Naardense Bijbel klinkt veelal anders dan de vertaling die we in gedachten hebben - als we er überhaupt nog een in gedachten hebben of welke vrouw die tien drachmen heeft, grijpt niet, als ze één drachme verliest, een lamp, veegt het huis en zoekt naarstig totdat zij vindt?- 9: en als zij vindt roept zij de vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt: weest mét mij verheugd, omdat ik de drachme heb gevonden die ik had verloren!- 10: zó, zeg ik u, geschiedt er vreugd De drachme was een Griekse munt en daarom geen wettig betaalmiddel in Israël. Daarom lijkt het erop dat de 'drachmen' gebruikt werden voor persoonlijke versiering van hoofd, nek of arm. Deze versiering stelt de vrouw op hoge prijs en daarom wil ze die graag ongeschonden bewaren, mogelijk meer uit gevoelswaarde dan om de geldelijke waarde ervan bijbel.startpagina.nl. Jezus, het koningschap, en de drachmen. 26-06-2012 15:19. Weinig onkruid in tuintjes hier, en hoe is jouw geestelijk tuintje? 26-06-2012 15:20. Zoiets waar jij je vrouw voor gebruikt, of maak je zelf de wc schoon? 28-06-2012 12:0

Want de drachme die ik was kwijtgeraakt, heb ik weer gevonden.' Ik zeg jullie dat op dezelfde manier de engelen van God blij zullen zijn over één slecht mens die gaat leven zoals God het wil. Dit kun je lezen in de Bijbel, Lukas, hoofdstuk 15 de verzen 8 tot 10. Contex bijbel.startpagina.nl. Jezus, het koningschap, en de drachmen. 26-06-2012 12:08. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid

Video: Verloren drachme - debijbel

Ten tijde van het Romeinse rijk. De munt werd waarschijnlijk rond 211 v.Chr. ingevoerd, tijdens de tweede Punische Oorlog ten tijde van de Romeinse Republiek. Het woord denarius komt van denarius nummus, wat munteenheid van tien betekent, want zijn waarde was aanvankelijk 10 as.Dat kwam overeen met ruim een halve kilo brons (540 g). Aangezien de waarde van brons tot zilver zich in die tijd. 15. Het verloren schaap. 1 En Matt. 9:10. Mark. 2:15. Luk. 5:29. al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem, om Hem te horen.. 2 En de farizeeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet met hen.. 3 En Hij sprak tot hen deze gelijkenis, zeggende:. 4 Matt. 18:12. Wat mens onder u, hebbende honderd schapen; en één van die verliezende, verlaat niet. De drachme was een Griekse zilveren munt, ongeveer ter waarde van een denaar. Met de naam drachme vertalen onder meer de Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling de Hebreeuwse uitdrukkingen uitdrukkinge De Israëlische sjekel (Hebreeuws: שקל, sjeqel) is de Israëlische munteenheid.. Het officiële valutasymbool is ₪. De sjekel is onderverdeeld in 100 agorot. In mei 2018 was 1 euro ongeveer 4,22 sjekel waard, oftewel 1 sjekel was 0,23 euro waard Bijbel en kunst. home » Apocriefen » Tobias (Tobit) Maar zeg mij, wat loon zal ik u geven? een drachme des daags, en hetgeen u nodig zijn zal, gelijk als mijn zoon, en ik zal boven het loon u nog wat toeleggen, indien gijlieden gezond wederkeert. 22 En zij zijn zo overeengekomen

lachairo

Deze vogel vinden we 14 x genoemd in de bijbel, de eerste maal in Gen. 15:9 en verder onder andere in Hoogl. 2:12, Jer. 8:7 en Psalm 74 : 19. Hoo 2:12 De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem der tortelduif wordt gehoord in ons land. (SV Aantekeningen bij de Bijbel. Vragen, overdenkingen en achtergronden over de Bijbel, welke resulteren in allerlei aantekeningen. Context Literatuur Vertalingen. 1 Kronieken 29:7. SV: En zij gaven, tot den dienst van het huis Gods, vijf duizend talenten gouds, en tien duizend drachmen, en tien duizend talenten zilvers,. LUKAS. Aantekeningen — Hoofdstuk 15 15:3. illustratie: Of 'gelijkenis', 'parabel'.(Zie aantekening bij Mt 13:3.). 15:8. tien: Zoals blijkt uit de aantekening bij drachmen in dit vers, was een drachme bijna een dagloon waard.Maar de verloren munt had misschien bijzondere waarde als deel van een set van tien drachmen — misschien ging het om een erfstuk of een kostbare sierketting Sinds de perzische tijd (± 450 v. Chr.) kent men munten met gewichts- of waardeaanduiding. De oudste munt die in de bijbel wordt genoemd, is de drachme (Ezra 2:69) ook wel dariek geheten (1 Kron. 29:7; Ezra 8:27). De meest genoemde munt in het n.t. is de romeinse denarius (di. 4e munt die tien 'as' waard is)

Lucas 19 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

In de Bijbel staat: Hij zag ook dat een arme weduwe er twee muntjes in gooide, en hij zei: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer gegeven dan alle anderen'. Een zilverstuk of zilverling was een zilveren munt. Bij de Israëlieten de sjekel (sikkel) en bij de Grieken de drachme. De denaar of denarie was een zilveren munt van de Romeinen De Bijbel zegt: En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: 'Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.

Bijbelse munte

3-mrt-2020 - Bekijk het bord herder van Margriet Wijland op Pinterest. Bekijk meer ideeën over herder, schapen knutselen, bijbel Uit de Bijbel‌ Lucas 15:9,10 - 'En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was. Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt. Pember, George Haw... Peninna. Pennin

Drachme - Wikipedi

Maar ook op andere plaatsen in de Bijbel staan deze bekende getallen: 3e dag, 3 maal, 3e hemel, 4 stuks kleinvee, 4 gouden ringen, 4 pilaren, 4 hoornen van het altaar, 4 windstreken, 4 wezens, 4 raderen, 4-kant, 4 dieren uit de zee, 4 horens en 4 smeden, verlamde door 4 gedragen, 12 zonen van Jakob, 12 waterbronnen en 70 palmbomen, 12 verspieders, 12 stammen, een paar koningen regeerden 12. Lees de Bijbel Jezus. Teksten van Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de drachmen 2. februari 2, 2020 januari 26, 2021 Ben Mondriaan. Toen kwam de derde dienaar, die zei: Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde Hij nog een gelijkenis, aangezien Hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Hij zei: 'Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich, gaf elk van hen honderd drachme en zei. Toen kwam de derde dienaar, die zei: Heer, hier is uw geld, ik heb het in een doek voor u bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem: Je bent een slechte dienaar, met je eigen woorden zal ik je veroordelen! Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb. 24 Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden: Betaalt uw Meester de twee drachmen niet

debijbel.n

De Bijbel, Mattheüs 17 Doorzoek Bijbel Zoeken Oude Testament. Nieuwe Testament. Vorige Hoofdstuk Toen zij Kapernaüm binnengekomen waren, gingen zij die de twee drachmen inden, naar Petrus toe en zeiden:. En als een vrouw tien drachmen heeft Iemand had twee zonen. Lucas 15:4a, 8a, 11b. Hoe vaak heb jij Lucas 15 al gelezen of horen lezen? In dertig korte stukjes verdiepen we ons in de boodschap van dit bekende hoofdstuk. Jezus vertelt hierin een gelijkenis, bestaande uit drie verhalen De Bijbel is niet een boek om zomaar even van kaft tot kaft te lezen. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Drachme: gelijkenis van de verloren drachme.....Luc.15,8-10 Drusilla: jodin,. Een denarie was een zilvergeld, wegende omtrent een drachme of vierendeel lood zilvers, waarde zijnde omtrent een enkele reaal of zes stuivers. 30) greep [hem] bij de keel, Grieks, worgde; dat is, greep hem bij de keel, dat hij hem bijna worgde. 31) leverde hem den pijners over

Lucas 19 (NBV) - EO

De vloer erg ongelijk en je kon zo gemakkelijk een geldstuk kwijtraken, zoals die vrouw uit Lucas 15: 8 die het hele huis moest aanvegen om de drachme te vinden die ze had verloren op de vloer. Jezus wist er van hoe gemakkelijk je een geldstuk dáár kon verliezen Zoeken in de bijbel. 13 Hai raip tien van zien knechten, gaf heur elk honderd drachme en zee tegen heur: 'Dou der zo laank zoaken mit, dat ik ter weer bin.' 14 Mor zien börgers hoatten hom en stuurden hom boden achternoa mit bosschop:. en zond het bedrag daarvan, tweeduizend drachmen, naar Jeruzalem om voor de zonden van de overledenen een offer op te dragen. Dat was een mooie en edele daad, ingegeven door de gedachte aan de verrijzenis. Want als hij niet gehoopt had, dat de gevallenen zouden verrijzen, dan was het overbodig en zinloos geweest voor de overledenen te bidden W. J. Hocking Het geld van de Bijbel - Er zijn interessante en belangrijke waarheden in de Schrift verbonden met opmerkingen die in de tekst worden gemaakt over de valuta uit die tijd. Enkele geldstukke

Drachme - Christipedi

71 En anderen van de hoofden der vaderen gaven tot den schat des werks, aan goud, twintig duizend drachmen, en aan zilver, twee duizend en tweehonderd ponden. 72 En wat de overigen des volks gaven, was aan goud, twintig duizend drachmen, en aan zilver, twee duizend mijnen, en zeven en zestig priesterrokken Voor een deel hebben de vaderhoofden gaven gegeven voor het werk; de landvoogd gaf voor de schatkist aan goud: duizend drachmen, vijftig sprenkelschalen, en aan priestermantels dertig, en vijf honderdtallen Bijbels Prentenboek - 086 - Jesus jaagt de kopers en verkopers uit de tempel Van het boek of de maker van de prenten zijn verder geen gegevens bekend. Gedrukt in 1672 in Lunenbur g. Nu aangevuld met de verhalen uit de Bijbel door s.j.s Overzicht van alle plate Dag van het Land (P... Dag van Jhwh. Dakloz Schriftgeleerden waren geleerden die veel studie maakten van de Bijbel. Het volgende gedeelte, dat Jezus tot hen spreekt, Weest blij met mij, want ik heb de drachme gevonden die ik had verloren. Zo, zeg Ik u, ontstaat er blijdschap voor de engelen van God over een zondaar die zich bekeert. Hij nu zei: Iemand had twee zonen

Woordenlijst bijbelse begrippen - EO

Drachme 4e eeuw BC, Kop Nymph Sinope/Adelaar op dolfijn, cf.S.3692, zeer fraai. Taxatie / estimation. € 60. Opbrengst zittende vrouwenfiguur, S.1763, bijna zeer fraai, zg. Tribuutpenning, genoemd in de bijbel. Taxatie / estimation. € 65. Opbrengst € 210. Kavel 54. M1701-Antieke Munten; M1701-Romeins/Roman; Tiberius 14-37AD, Denarius. In de bijbel is er sprake van twee soorten slaven: . vreemdelingen die gekocht werden, of tijdens een oorlog buitgemaakt waren. . joodse mensen, die verkocht werden of zichzelf verkochten, om hun schulden te kunnen betalen. Slaven waren werkzaam in bouwprojecten of deden dienst in huizen van rijke mensen. Pond = honderd drachmen Hierop laat hij op een magische manier een 4-drachme munt verschijnen in de mond van een vis, Daarom zegt de bijbel tot op heden dat de Israëlieten de pees die gehecht is aan de heup niet mogen eten, aangezien Jacobs heup daar werd geraakt. Uit Genesis 32:22-31. 3 God is geen fan van mensen met rare ballen In dit derde seizoen van het Didaskalíon zal het gaan over de Bijbel en de oosterse christenen. In het bijzonder lezen wij teksten van de oosterse christenen van de Syrische traditie. Dat zijn Griekstalige teksten uit het gebied van de oude Syrische hoofdstad Antiochië , maar ook Arameestalige teksten uit een gebied dat ooit reikte tot voorbij het huidige Irak

27 En twintig gouden bekers, tot duizend drachmen; en twee vaten van blinkend goed koper, begeerlijk als goud. 28 En ik zeide tot hen: Gij zijt heilig den HEERE, en deze vaten zijn heilig; ook dit zilver en dit goud, de vrijwillige gave, den HEERE, den God uwer vaderen duizend drachmen, vijftig sprenkelschalen, en aan priestermantels dertig, en vijf honderdtallen. 70: Vanuit de vaderhoofden hebben er voor de schatkist van het werk gegeven aan goud: twee tienduizendtallen drachmen Diwali is één van de belangrijkste Hindoefeesten. Het wordt wereldwijd door veel Hindoes gevierd. Ook in Suriname en in Nederland. Divali valt volgens de westerse kalender in oktober of november. Een rij lichtjes Het woord Diwali (of Dipavali, Diwali of Deevali) is afgeleid van Dipavali. Dit is een woord uit het Sanskriet. Het betekent: 'een [

 • Richtingaanwijzer Schakelaar Renault Clio.
 • LEGO Dino.
 • Top of Minds search.
 • Nick Lachey.
 • Gaashekwerk laten plaatsen.
 • Sound quality test.
 • Lower body lift ervaringen.
 • Adele 25.
 • Aura Sopraan blokfluit.
 • Heteluchtpistool praxis.
 • Veritas contact.
 • Tropicana 2019.
 • Vijfdaagse per uur.
 • Freek Vonk ex vriendin.
 • Rekwisiet Engels.
 • Voordeeluitjes Zwarte Woud.
 • App. radio. be.
 • DVHN klantenservice bellen.
 • Markt Arta Mallorca Dienstag.
 • Spark mail osx.
 • Hoornaar koningin grootte.
 • Workshop taarten maken Lelystad.
 • Fietsen in de Var.
 • Vriendschap armband touw.
 • Paradigma voorbeeld.
 • Wikipedia english Shakespeare.
 • Author American Psycho.
 • Develpaviljoen boathouse parklaan 1 3335 lm Zwijndrecht.
 • CSGO gambling.
 • Edugo Glorieux Smartschool.
 • Snowboard Jones Mountain Twin.
 • Programma PNG gratis.
 • Ouderlijk gezag vader ontzeggen.
 • Feyenoord lied als ze scoren.
 • Cyste eierstok verwijderen herstel.
 • Mepal Take a Break.
 • Jollein slaapzak.
 • Beschaafd puzzelwoordenboek.
 • Veewagen aanhanger.
 • Doppio koffiebonen.
 • 4K videokaart 60fps.