Home

Werkvormen groepssessies

• Werkvormen voor Plezier (energizers) • Werkvormen voor Inspiratie en Creativiteit • Werkvormen voor Resultaat/Praktijkgerichtheid • Werkvormen voor Evalueren of Borging www.icm.nl Werkvormenboek: 100 werkvormen om iedere bijeenkomst tot een succes te maken Cover Boekje Werkvormen gew. herdruk v2.indd 1 09-08-16 10:2 Echt nieuwe werkvormen zijn nieuwe manieren waarop je een vraag interactief beantwoordt met een groep. Met deze stelling wordt het natuurlijk ook een stuk lastiger om echt nieuwe werkvormen te vinden. In deze blog reeks wil ik je 10 manieren van werken aan reiken die je wellicht nog niet kent 17 coöperatieve werkvormen. Bij coöperatief leren zijn er zeventien werkvormen die de leerkracht kan inzetten. In dit artikel worden ze één voor één behandeld. Per werkvorm staat aangeven voor welke groepen hij geschikt is en welke samenwerkingsvaardigheden aan de orde komen

Contact De Gruyterfabriek Ingang L - Kantoor 5338 Veemarktkade 8 5222 AE Den Bosch Manon: 06 - 53634582 // mail Sectie C Daalakkersweg 2-186 5641 JA Eindhoven Karin: 06 - 28133601 // mai Ook een informeel groepsgesprek heeft baat bij een goede begeleider. 15 tips voor het begeleiden van een groepsgesprek. Voor onervaren coaches en managers Veel van de werkvormen vereisen groepswerk. Het groepswerk zelf kan desgewenst door de docent geobserveerd en beoordeeld worden. Als leerlingen gedurende langere tijd met elkaar samenwerken dan kan de docent een groep vragen waar hij op moet letten als hij die groep observeert

Blogreeks: 10 Nieuwe werkvormen voor facilitators

Omdat iedere leerling een eigen stijl van leren heeft (Kolb, een Amerikaanse psycholoog, onderscheidt vier stijlen, nl. de doener, de bezinner/dromer, de denker/theoreticus en de beslisser/pragmaticus), bereikt men meestal beter resultaat door te variëren in lesstijl en werkvormen Dit boek bevat maar liefst 120 verschillende werkvormen, geordend naar doelstelling, zoals: kennismaken, uitwisselen, kennis overdragen, discussiëren, beslissen, brainstormen, plannen maken, evalueren, vaardigheden oefenen en informeren sitemap info@werkvormen.info 020-4221323 licence RSS acteursbureau Kapok. Deze werkvorm wordt u aangeboden door acteursbureau Kapok.. Activerende werkvormen zijn werkvormen in trainingen waarin de deelnemers actief kennis en vaardigheden verwerven en verwerken. Een training met activerende werkvormen heeft doorgaans een veel hoger leerrendement, en wordt als leuker ervaren, dan trainingen waarin alleen een presentatie wordt gegeven Activerende werkvormen zijn belangrijk voor leerlingen, en vooral voor jongens. Wanneer jongens onvoldoende geactiveerd worden, verslapt hun aandacht en doen ze niet meer actief mee met de les. Werkvormen waarbij van leerlingen een actieve rol wordt gevraagd zijn daarom belangrijk

De werkvormen zijn uitgewerkt voor creatieve sessies met groepen, maar kunnen soms ook voor individuele brainstormsessies gebruikt worden. Zo kun je op verschillende manieren werken aan het tot stand komen van nieuwe ideeën die uiteindelijk tot innovaties en verbeteringen leiden 60 werkvormen voor creatieve sessies 2e druk Creatief denken kun je zien als een ontdekkingsreis. Soms laat je het logisch denken even voor wat het is en zoek je je grenzen op wil je zoveel mogelijk out of the box denken en laat je je verbeelding spreken. In andere gevallen heb je juist je logische..

Coöperatieve werkvormen: 17 werkvormen voor groepe

 1. Bericht lezen Coöperatieve werkvormen Dobbelspel kern 1 t/m 6 juf Krista heeft voor kern 1 t/m 6 een aantal... Bericht lezen Coöperatieve werkvormen Ik heb wie heeft ; klokkijken groep 4 Juf Ria werkt in het speciaal onderwijs. Zij heeft voor... Bericht lezen Coöperatieve werkvormen Zoe
 2. Activerende werkvormen zijn een uitstekende manier om hiervoor te zorgen. Voor wie aan de gang wil om zijn lessen interessanter te maken, hebben we een aantal praktische en veelgebruikte werkvormen op een rij gezet: 1 Denken-Delen-Uitwisselen
 3. Begeleid jij regelmatig groepssessies of wil je dat meer gaan doen? Wil jij op een leuke manier interactie en betrokkenheid creëren en meer doen met werkvormen? Of wil je nou eindelijk wel eens die onderbouwing bij het werken met groepen wat je nu meer doet op gevoel, en weten welke systematiek eronder ligt
 4. Voor cliënten met vermijdende, dwangmatige en afhankelijke persoonlijkheidsproblematiek is er een aparte (cluster C-)groep, die bestaat uit 30 wekelijkse sessies groepstherapie en gevolgd door 5 maandelijkse booster-groepssessies als nazorg. Individuele gesprekken ernaast op aanvraag. Halsteren

Creatieve werkvormen voor groepssessies, trainingen en

 1. Groepssessies Verdieping In je leven! Verdieping in je leven is een cursus van tien lessen voor iedereen die écht met zichzelf aan de slag wil. Je krijgt praktische handvatten aangereikt waarmee je hobbels in je leven beter de baas kunt, je beter staande houdt en in j
 2. Aanbiedende werkvormen Gespreksvormen Samenwerkingsvormen Individualiserende werkvormen Geraadpleegde bronnen Alle pagina's Pagina 4 van 6. 3. Samenwerkingsvormen (vormen van coöperatief leren) Wat/hoe? Leervorm die leerlingen ertoe aanzet om in samenwerking met elkaar een taak tot een goed einde te brengen. Rol van.
 3. WELKOM! Welkom op mijn website traumatherapeut.be, hier vind je onder andere allerlei informatie terug over trauma's, mijn specialisaties en de werkvormen die ik hanteer.. Ik bied therapie aan volwassenen waarbij mijn specialisatie gericht is op mensen die getraumatiseerd zijn in hun jeugdjaren

15 tips voor het begeleiden van een groepsgesprek of

De kinderen werken samen aan een opdracht en helpen elkaar om deze opdracht goed uit te voeren. De kinderen leren op deze manier niet alleen van de leerkracht, maar ook van elkaar. Er zijn 17 coöperatieve werkvormen. Een aantal hiervan is voor de kl geschikt. Deze werkvormen worden hier beschreven. Mix & koppel. De kinderen krijgen een. Een blinddoek werkvorm die je gemakkelijk binnen kunt doen is deze; ook met veel dank aan Heleen van Tol!! Deze werkvorm bevordert: Vertrouwen op eigen zintuigen Vertrouwen op anderen Hieronder de instructie: Tijd: 30 minuten Deelnemers: 5 tot 15 Binnen (maar buiten kan natuurlijk ook) niet Actief Benodigd materiaal Voldoende blinddoeken, een geschikte fysiek veilige omgeving

Werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland Zuid – Nieuwejaarprogramma duurzame talentontwikkeling sept

Didactische werkvormen - activerende werkvormen

Vanaf maart zijn de groepssessies met Kickbokscoaching in verband met het heersende COVID-19 virus aangepast. Veiligheid staat voorop. Het is echter niet nodig om stil te blijven staan. Je kunt blijven bewegen en trainen sfeer en de werkvormen in de groepssessies werden posi-tief gewaardeerd. Wel misten de deelnemers individuele feedback op de opdrachten in de module en vonden zij het moeilijk om de vertaalslag naar hun dagelijks leven op de afdeling te maken. Van het inloopspreekuur werd nauwe-lijks gebruikgemaakt. Het lotgenotencontact werd wisse-lend. Aangepaste begeleiding afhankelijk van je ervaring door persoonlijke begeleiding naast groepssessies. Na afloop van de module heb je een ontwerp voor je afstandsonderwijs met een overzicht van actiepunten voor verdere ontwikkeling. De adviseurs van Onderwijsadvies & Training en Educate-it kunnen je naast en na de module hierbij verder begeleiden

Kayana Next Level Studio Drenthe - Kayana, next level

Oefenen met werkvormen; Oefenen met functies in Zoom en Teams; Voor wie: Gezondheids- en leefstijlprofessionals en coaches die groepssessies (willen) geven via een online platform. Accreditatie: BLCN/KABIZ (4 punten) Val je onder een ander register en wil je graag accreditatie Tijdens individuele begeleidng of groepssessies ondersteun ik kinderen door met ze te praten, spelen, bewegen, lezen of middels creatieve werkvormen. De begeleiding start met een kennismakingsgesprek met de ouder(s)/verzorger(s) en waar mogelijk met het kind of de jongere zelf

werkvormen.info Overzicht werkvormen

In de groepssessies (max 6 kinderen) ontdekken we diverse manieren hoe je met elkaar kan omgaan, Daarna maken we gebruik van verschillende werkvormen zoals gesprekstechnieken, creativiteit, verhalen, spel en spelletjes, beweging, mijn ervaring. Elke sessie eindigt met een moment van rust Werkvormen en leermiddelen. Beoordeling van de kwaliteit van deelname aan de groepssessies volgens de methode van probleemgestuurd onderwijs (PGO), en dit zowel qua actieve bijdrage, leiding en rapportage. Dit deel wordt door de tutor gequoteerd op 10 punten na het verloop van de 6 groepssessies Iedereen kan elkaar zien en horen. Je kunt je scherm delen om iets te laten zien, zodat er een fijne interactie ontstaat. Als ondernemer kun je Zoom inzetten voor 1-op-1 coaching, groepssessies, trainingen, cursussen, workshops, webinars en nog veel meer. Ga online lesgeven met Zoom met behulp van de volgende stappen: Beginscherm van Zoo Groepssessies voor kinderen Begeleiding Een team van (kinder)psychologen begeleidt uw kind doorheen de sessies. Terugkoppeling Tijdens de reeks blijft u als ouder op de hoogte van de thema's die aan bod kwamen. Afsluitend overlopen we in een individueel gesprek samen met u hoe de samen-komsten door uw kind werden beleefd en wat er aan bod kwam

Leerkracht: verschillende didactische werkvormen

Werkvormen Beeldend verbind - Creatieve therapie en coachin

 1. Een training of coaching op locatie is doorgaans dé setting om met verschillende werkvormen en trainingsstijlen een veilige leeromgeving, De verdeling tussen de presentatie en de interactieve groepssessies was optimaal. De interactie tussen de trainer en de groep was heel goed
 2. Ik bied verschillende werkvormen: groepssessies en 1-op-1 sessies. Ik geef jou letterlijk richting. Ik begeleid je persoonlijk en stap voor stap, zodat je in de actiestand komt en gaat schitteren als onderneemster. Ik vertel jou wat de nieuwste Trends zijn op het gebied van (Online) Ondernemen
 3. Voor geslaagde resultaten in uw NT2-klas is een didactisch plan van groot belang. Daar hoort ook het op peil houden van uw didactische kennis bij. Lees hier hoe Boom NT2 u hierbij kan helpen
 4. 100% persoonlijke aandacht Bij de individuele sessies maken we net als bij groepssessies gebruik van diverse creatieve werkvormen. Ook bij deze individuele bijeenkomsten dagen we je uit om uit je
 5. Advies over werken in MS Teams, activerende werkvormen, manieren om uitleg van de docent vorm te geven. Advies over samenwerkingsvormen en contact met en tussen studenten. Aangepaste begeleiding afhankelijk van je ervaring door persoonlijke begeleiding naast groepssessies
 6. dset, prioriteiten en doorzettingsvermogen

Ervaringen en tips voor telewerken in groepssessies BUTTON

Groepssessies/workshops Wonen, werken en studeren op één plek Pitch en groepssessie door Buck Consultants Een goed woon-werkgebied kenmerkt zich door levendigheid en leefbaarheid. Denk mee over de toegevoegde waarde van functiemenging op een bedrijventerrein of een universiteitscampus! Nieuwe (creatieve) woon-werkvormen Wij werken via individuele sessies, groepssessies en trainingen of een combinatie hiervan. Voor kinderen en jongeren gebruiken we andere werkvormen. We handelen volgens de nieuwste (steeds veranderende) richtlijnen, zorgpaden en kwaliteitsstandaarden, die gelden voor de generalistische Basis GGZ Groepssessies: Tijdens groepssessies ligt de focus voornamelijk op het oefenen van allerlei sociale vaardigheden. Een groepssessie kan vanaf 3 personen. Elk kind of elke jongere heeft zijn eigen noden. Tijdens de sessies werken we met onderstaande werkvormen : Snoezelen (sensorische integratie, relaxatie) Poetsen en verzorge Bij Online Dutch ligt de focus meer op zelfstudie. We verwachten bij Online Dutch van cursisten dat zij 8 tot 10 uur per week aan zelfstudie besteden. Daarnaast worden er 3 interactieve groepssessies ingepland met de docent en medecursisten De groepssessies zijn op dinsdagavond van 19:30-21:00 om de week. Neem contact op voor meer informatie. Ons uitgangspunt is dat we samen met u als cliënt willen onderzoeken waar u tegenaan loopt in het dagelijks leven en in wederzijds contact proberen om u hiermee verder te helpen

Dat is een van de belangrijkste manieren waarop wij als begeleiders van groepssessies ervoor zorgen dat er een vorm van interactie ontstaat waarin iedereen zich betrokken weet. We delen de grote groep op in kleinere groepen van tussen de 2 tot 6 mensen, afhankelijk van de werkvorm die je kiest Korte omschrijving Naar aanleiding van de invoering van het semester-examensysteem werd het programma van de Kandidaturen Rechten herbekeken. Door deze reorganisatie kwam er ruimte vrij om iets te doen aan een oud zeer: in de eerste kandidatuur werd er van de studenten nog veel te weinig zelfstandig werk verwacht. 'Lezen van teksten' is een facultatief onderdeel van he Interactie, activerende werkvormen en groepsdynamiek zijn essentieel. Door de juiste inzet van hulpmiddelen in een live online groep, zoals bijvoorbeeld chat, emoticons en goed visueel ondersteunend materiaal kun je jouw cliënten of patiënten echt actief betrekken en bereiken Werkvormen * Helende Yoga (zeer mild met als basis Trauma Sensitieve Yoga en Do-In Yoga) * Mindfulness meditatie * Instrumenten en oefeningen op het gebied van Zelfcompassie * 2 individuele coachings-sessies met Mieke * Werken met de beeldtaal van het onbewuste (creatief, intuitief, imaginatie) * Groepssessies gericht op uitwisseling en dialoo

101 werkvormen energizers kennismakers teambuilding

Training het Ontwerpen van Interactieve Bijeenkomsten. Wij geven deze training face-to-face en online. Corona-garantie: Op al onze trainingen is de Corona-garantie van toepassing. Dwz: als je niet kunt deelnemen doordat je Corona hebt of als een face-to-face training niet doorgaat omdat dit niet kan/mag kun je altijd op een andere datum deelnemen aan dezelfde training De opleiding bestaat uit vier individuele en drie groepssessies. Tussen de sessies zitten steeds circa 6-8 weken om aan de opdrachten te werken. Tijdens de opleiding ontvang je verschillende opdrachten, waarvoor je minimaal 1 dagdeel per week vrij moet kunnen maken werkvormen in vast groepsverband > oefenen van spreekvaardigheid in kleine virtuele groepjes met feedback van een docent > beantwoording van vragen in de les De focus in deze cursussen ligt op zelfstudie, aangevuld met 3 interactieve groepssessies en begeleiding van een docent. Deze sessies zijn flexibel en houden rekening met verschillende. Planning van de groepssessies en andere logistieke uitdagingen, Ervaringen m.b.t. specifieke kenmerken van de CooL deelnemers (niveauverschillen, beperkingen, lage SES, etcetera). Daarnaast gaan we in de eerste opleidingsdag praktisch aan de slag met de motivatie check bij de deelnemer, de PR van je eigen project en gaan we aan de hand van een casus een verdienmodel uitwerken Het faciliteren van inspirerende, resultaatgerichte groepssessies . Het boek met de titel Het gaat altijd anders dan je denkt!, geschreven door Job van den Berg en Anita Mulder, werd onlangs feestelijk gepresenteerd tijdens een inspirerende bijeenkomst in Amersfoort

Didactische werkvormen - Klaswerk

In coachingstrajecten bied ik de mogelijkheid om creatieve werkvormen te gebruiken ter ondersteuning van het proces. Niet het uiteindelijke resultaat is belangrijk maar het proces ernaar toe. Ik heb gemerkt dat deze opdrachten de coachee meer inzicht geeft in zijn of haar proces. Ik geef ook groepssessies beeldende coaching 5-jun-2013 - Deze pin is ontdekt door Rianne Klein Geltink. Ontdek (en bewaar!) je eigen pins op Pinterest Voor het Programmateam Omgevingswet is de Provincie Utrecht op zoek naar een: Medewerker Aanpassen manier van werken OmgevingswetAantal uren: 32 uur p/w,Schaalniveau: 10Contractvorm: op tijdelijke basis voor 1 jaar, tot 1 februari 2022 Help jij onze organisatie en partners in de voorbereiding op de Omgevingswet? Dan hebben we voor jou voor een uitdagende plek in het projectteam 'aanpassen.

Al onze diensten kunnen ook incompany in groepssessies gegeven worden aan kleine dan wel grotere groepen. Jarenlange ervaring als docenten in het volwassenenonderwijs staan garant voor afwisselende didactische werkvormen, waarbij tijdens doelgerichte groepssessies nieuwe instrumenten en technieken worden ontdekt om beter te functioneren Docentonderzoeker Najat Kaabouni (Hogeschool Rotterdam) presenteerde het onderzoeksproject van versterking van ontmoeting en innovatie op lokaal niveau. Aansluitend begeleidde opbouwwerker Willem Beekhuizen (Beekhuizen Bindt) de ongeveer 25 deelnemers uit beleid, onderwijs en werkveld bij elkaars ontmoeting tijdens de groepssessies Trainen is een ambagt. Je bent je eigen gereedschap en los van alle tools, modellen, werkvormen en technieken moet je jezelf goed kennen om te weten voor welke klus jij de juiste bent mayer samenvatting discovery learning wordt vaak in verband gebracht met: constructivisme: kennis en inzicht komt omdat de lerende zelf cognitief actief bezi

bol.com Het groot werkvormenboek 9789052616131 Sasja ..

 1. In het artikel 'Dit gun in ik mijn landgenoten ook' van Laura Jansma in het NRC (18 april 2019) beschrijft zij de ervaringen met de methodiek centering pregnancy (groepsgewijze verloskundige zorg) aan zwangere Eritrese vrouwen in Amsterdam. Deze vrouwen krijgen groepsgewijs informatie in hun eigen taal over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en het leven met een baby in Nederland
 2. Een op de drie werknemers heeft last van thuiswerken. Het voorkomen van uitval door thuiswerken doe je samen
 3. bewoners door middel van groepssessies Het leuke aan zulke speelse werkvormen is dat ze ook, vaak zonder dat je er erg in hebt, over de vaardigheden gaan die hierboven staan opge-somd. Terwijl je in de activiteiten van de buitenklas en de verwerking dieper ingaat op de vaardigheden
 4. In groepssessies kan je door middel van associatieve werkvormen, stellingen of open discussie achterhalen hoe verschillende mensen de organisatie zien in relatie tot interne cultuur, klanten en concurrenten. Je kunt mensen uit verschillende lagen en afdelingen bij elkaar zetten,.
 5. Deze werkvormen bestaan onder meer uit: Brown paper sessies Plenaire (terugkoppel) sessies Groepssessies zogeheten KPI woordenboek, waarin alle onderdelen van de sessies worden verwerkt. Workshop sessies. balanced scorecard Kosten Aanmelding tot 3 maanden vóór workshop sessie
 6. De long-list is vaak de start van een of meerdere groepssessies met direct betrokkenen. Via interactieve werkvormen waarin de criteria worden toegepast op het geoogste materiaal, selecteert de groep een top-3 of een top-10. Vaak blijkt tijdens deze fase hoe krachtig de selectiecriteria zijn
 7. Werkvormen. Ik werk één-op-één of met (kleine) groepen deelneemsters. Er zijn lang- en kortlopende intensieve programma's en workshops, Groepssessies Verder na het op 1 op 1 traject Spiegelen, sparren, ervaringen uitwisselen Samen met andere ambitieuze vrouwen

• Delen van eigen ervaringen met die van de andere door groepssessies en individuele opdrachten • Werkvormen gericht op eigen positieve kracht, talent en mogelijkheden • Werkvormen gericht op plezier en samen elkaar ondersteunen. • Zie ook afbeelding bij paragraaf 1.7. Deze werkvormen zijn verrassend, prikkelend en gericht op het ontwikkelen van wat jij in potentie in je hebt. De sessies van het leertraject worden voorafgegaan door een ontwikkelingsgericht intakegesprek en tussen de sessies door heb je twee wandelcoach-momenten om het water aan de kook te houden en met jouw persoonlijke thema's verder de diepte in te gaan Dit kan in groepssessies via maatwerk, open inschrijving of bestaande bedrijfstrainingen. We gebruiken uiteenlopende werkvormen: korte presentaties, uitwisseling van ervaringen, werken in subgroepen, onderwijsleergesprek, voorbereiden/ uitvoeren van eigen minitrainingen,. In beide programma's worden de één-op-één mentoringgesprekken ondersteund en aangevuld met groepssessies in verschillende werkvormen. En in beide programma's gaat het om wederzijds leren: zowel de mentees als de mentoren hebben er profijt van

Onder leiding van getrainde, lokale facilitatoren werden gedurende 15 weken wekelijks groepssessies van een halve dag gehouden; deelname stond open voor iedere volwassene; als werkvormen werden onder andere debat, rollenspel en onderlinge praktische hulp gehanteerd Cliënten kunnen tijdens de groepssessies persoonlijke thema's verder onderzoeken en tevens representant zijn bij de vraagstelling van andere deelnemers. Jaargroep: Deze jaargroep bestaat uit max 6 à 7 personen die samen een vaste groep vormen en 1x per maand bijeen komen op maandagavond. Data Jaargroep 5 Bunt Persoonlijke Ontwikkeling faciliteert dat met groepssessies. Medewerkers krijgen inzicht in zichzelf en in elkaar. Zo wordt u succesvol, niet ondanks maar Dit doen wij aan de hand van een gevarieerd programma waarin inspirerende werkvormen elkaar afwisselen. Elk programma richt zich op een specifiek onderwerp, zoals: persoonlijke. - trainingen geven via groepssessies, waardoor deelnemers van elkaar leren en beginnen met het opbouwen van een netwerk; - goede professionele ondersteuning door interne en externe begeleiders. 1.3 Effectieve aanpak richting werkgevers Werkzame instrumenten of dienstverleningsvormen richting werkgever

• Groepssessies Inspectie SZW Beleidsontwikkeling en -uitvoering Gebruikt voor Opbrengst Werkvorm Meer weten? DOE-MEE tool Doorgronden, Ontwerpen, Experimenteren, Monitoren En Evalueren • Gedragsanalyse • Ontwikkelen interventies • Evalueren interventies • Onderbouwd en • Workshop Hiervoor zet de therapeut bepaalde werkvormen, materialen en technieken in. De ervaringen die opgedaan worden binnen vaktherapie, levensfase en mogelijkheden van de cliënt en worden zowel in groepssessies als individueel gegeven. Vaktherapie wordt onder andere ingezet bij: Emotionele problemen werkvormen om de hoek coachkamer wie zijn wij contact : Welkom. Wij adviseren, geven trainingen en begeleiden groepssessies. Ook bedenken, en organiseren wij uw beleidsevenement: een bijzondere bijeenkomst om uw beleid vorm te geven en voor het voetlicht te brengen

werkvormen.info Line up

Alle werkvormen, muziek en materialen zullen ter beschikking worden gesteld en mogen door de deelnemers van de ademcoachopleiding gebruikt worden. Artikel 3: Opleidingskosten. De kosten voor de opleiding inclusief online materiaal en alle weekenden (excl overnachting en potluck maaltijden) bedraagt € 2200 (incl. BTW) Stoere Schildpadden is een groepsprogramma voor kinderen van vier tot en met zes jaar oud, waarvan de ouders gescheiden zijn. In 12 sessies leren kinderen omgaan met problemen en emoties rond de scheiding met als doel emotionele- en gedragsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken Een chronische ziekte verandert je leven enorm. Niet alleen van jezelf maar ook van je partner/ mantelzorger. Je moet beiden op zoek naar een nieuwe balans. Tijdens de medische behandeling is er vaak weinig tijd, ruimte en aandacht voor de psychische en psychosociale gevolgen van de ziekte. Daarom heb ik gekozen voor het aanbieden van [

Activerende werkvormen Actieve deelnemers in je trainin

Werkvormen die ik bijvoorbeeld inzet zijn: Praten en luisteren; Coachingsmethodieken op maat; Creatieve therapie; Verschillende spelvormen; Psychofysieke training (Rots & Water) Groepssessies met verschillende thema's; Werkwijze. Eigenlijk start ieder traject met een telefonische kennismaking Daarnaast is er professionele begeleiding met gevarieerde groepssessies, waarin afwisselend gewerkt wordt met meditaties uit mindfulness en zelfcompassie, eenvoudige schrijf- en bewegingsoefeningen, stiltesessies in de natuur, muziek en andere creatieve werkvormen. De opzet is persoonlijk en kleinschalig (maximaal 10 deelnemers) De werkvormen zijn gevarieerd; korte colleges, inzichtgevende dialogen, groepssessies, individuele coaching zowel binnen als buiten in de natuur. De sfeer is los en informeel. Neem contact met mij op om verder te praten. TOOLS VOOR EEN FLOW LIFESTYLE. Jouw verhaal en uitdagingen zijn het startpunt

Activerende werkvorm - SL

Interviews, groepssessies en de juiste werkvormen en processen zorgen ervoor dat kennis deelbaar en bruikbaar wordt voor anderen. En daarbij ook nog breder wordt geladen en verdiept. Kennisdocumenten Een helder handboek, een handleiding, een procesoverzicht van de werkwijze De werkvormen zijn gevarieerd; korte colleges, inzichtgevende dialogen, groepssessies en individuele coaching zowel binnen als buiten in de natuur. De sfeer is los en informeel. Ook lekker hard werken als professionals onder elkaar. Neem contact met mij op om verder te praten Werkvormen De uitbreidingsset kan, ook in combinatie met het spel Een Steekje Los?, op veel verschillende manieren gespeeld worden. We geven workshops en trainingen om je vaardigheden aan te leren zodat je het spel op diverse manieren kunt toepassen programma zeer effectief door de rijke variatie in werkvormen (live trainingen, online groepssessies en persoonlijke PSP-coaching) en praktische stappenplannen, hulpmiddelen en sjablonen. Aanleiding voor deelname was mijn nieuwe functie binnen gemeente Venlo, waarin ik van mij

In elke bijeenkomst belichten we een andere kant van het onderwerp 'Geborgenheid vinden in jezelf' en gebruiken we afwisselende werkvormen. Alle dagen (zowel de basisworkshop als de bijeenkomsten) gaan wij in op creativiteit, intuïtie, voelen, ervaren, liefde, respect en bewustwording in relatie tot jezelf en de wereld om jou heen Groepssessies gevorderden: 60,- (incl. btw) voor 3 sessies . Intuïtieve ontwikkeling in groepsvorm voor volwassenen: 20,- per bijeenkomst (1x per maand een samenzijn met. verschillende werkvormen om de intuïtie te ontwikkelen) Het intakegesprek is vrij van kosten. Aan het einde van de maand wordt de factuur opgemaakt en verstuurd in individuele, team- en groepssessies. Ik laat je ervaren wat er in potentie aanwezig is in jou en in de groep. Ik werk als jouw spiegel, ik zie soms wat jij niet ziet, zo kun jij je leren afstemmen op de hoogste potentie en kun je oude patronen loslaten. Zo kun jij op jouw beurt anderen 'aanraken' in hun hoogste potentie Groepssessies zijn een krachtige methode om met elkaar een resultaat te bereiken. Met humor en een rugzak vol werkvormen zorg ik dat de groep aan het eind van de sessies een concreet plan heeft met actiepunten. Dan kan de groep vanuit daar echt verder en dát maakt voor mij een sessie krachtig. Yvonne Assmann-Berg

75 werkvormen voor creatieve sessies door Josine Gouwens

Werkvormen. Bewustzijnsoefeningen; Ontspanningsoefeningen; Meditatie-Visualisatie-Mindfulness; Systemisch/dialogisch werk; ACT (Acceptance and Commitment therapy) Video Interactie Begeleiding; Energetisch werk; Spreek- en stottercontrole technieken; HSP coaching; Naast individuele therapie is een mogelijkheid om groepssessies te volgen,. Onze visie en werkvormen met bruin papier zijn toepasbaar op verschillende gebieden en dat zie je terug in ons nieuwe trainingsaanbod dat na de zomer van start gaat! Bij Brown Paper Audit geloven wij in groepssessies. Een gezamenlijk beeld vormen en ideeën generen leidt tot draagvlak voor verbetering Voor het Programmateam Omgevingswet is de Provincie Utrecht op zoek naar een:Medewerker Aanpassen manier van werken OmgevingswetAantal uren: 32 uur p/w,Schaalniveau: 10Contractvorm: op tijdelijke basis voor 1 jaar, tot 1 februari 2022Help jij onze organisatie en partners in de voorbereiding op de Omgevingswet? Dan hebben we voor jou voor een uitdagende plek in het projectteam 'aanpassen van.

Van functionaris naar persoonlijkheid, dat is de stap die wij iedereen gunnen! Om de mens achter de medewerker tot volle wasdom te brengen, bieden wij maatwerk programma's voor persoonlijke ontwikkeling. Een traject van enkele of meerdere gesprekken, met of zonder groepssessies, met alle werkvormen die daarin mogelijk en wenselijk zijn. Omdat wij er niet in * 'Ken je Kracht!' kent een crossmediale vorm; e-voorbereiding op het Performance Platform, groepssessies, een toolbox voor teamoverleg en e- coaching tijdens èn na de training. Voor deze vorm is gekozen omdat er op deze wijze nadrukkelijk aandacht is voor de implementatie, de toepassing èn de borging van het geleerde in de dagelijkse praktijk Counseling: methoden en technieken en andere samenvattingen voor Counseling: methoden en technieken, Toegepaste Psychologie. Samenvatting van counseling (afstudeerrichting klinische psychologie). Enkel hoofdstuk counseling bij ouderen is niet opgenomen Baan ✓ Medewerker aanpassen manier van werken Omgevingswet op Werkzoeken.nl. ✓ Je gaat je bezighouden met de veranderopgave van de Omgevingswet. Je ondersteunt het projectteam 'aanpassen van de manier van werken' en adviseert, ontwikkelt en implementeert veranderinterventies gerich. Kies hieronder jouw ideale werkvorm met mij en werk aan een nieuwe invulling van jouw ouderschap na de echtscheiding. 6 maart 2021 - (VOLZET, nieuwe datum komt er gauw aan) Volgende groepssessies starten op: 20 maart 2021: De prijzen van ieder aanbod vind je telkens op de betreffende pagina. Workshop Houvast voor Ouders na de Echtscheiding

groepssessies op de lichaamsbeleving en zelfwaardering van 3 vrouwelijke adolescenten in deze leeftijd. Discipline: danstherapie Focus: materialen en werkvormen bijdragen aan het kunnen richten, vasthouden en verdelen van de aandacht van het kind op zichzelf, zodat gevoelens er mee Deze training bestaat uit 2 online (Zoom) groepssessies van 1,5 uur. Daarnaast is de trainer tussentijds en achteraf beschikbaar voor het beantwoorden van vragen. We zorgen voor inzicht, verdieping en het aanscherpen van vaardigheden door aantrekkelijke werkvormen te gebruiken waardoor deze online training niet alleen leerzaam maar ook leuk is

 • Rumer Willis' Masked Singer.
 • Retorisch synoniem.
 • Reuze octopus aangespoeld.
 • Vlieger valk.
 • Waterpijp Turkije.
 • Download/file/Volledige%20dagvaarding%20rechtszaak.
 • Boterkoekjes.
 • Wat is Tantum.
 • Veilige modus Windows 10.
 • Aquarium planten op hout.
 • Wandplank hout Metaal.
 • Janet Jackson 2020.
 • Aura Sopraan blokfluit.
 • Weer Buren.
 • Hoe kun je zien of een kat vergiftigd is.
 • Hardstyle football shirt.
 • Uitstekend betekenis.
 • Yottabyte Martin Garrix.
 • Phoebe tonkin series.
 • Aspirine dosering.
 • Rosanna Temptation Island voor en na.
 • Case parts list.
 • Takkenbezem.
 • BMW X5 (F15 engine).
 • De Kombuis Harlingen.
 • Prijs m² plat dak.
 • Onthaalliedjes peuters.
 • Chantelle bh 80 F.
 • Prym Nederland.
 • Tay Wah Den Haag menukaart.
 • Hoe weet je wanneer je voeten zijn uitgegroeid.
 • Pittige pepersaus recept.
 • SVR campings Duitsland Eifel.
 • Best Psychic Pokemon GO.
 • Rusland 1867.
 • Campino aardbei.
 • Phileine zegt sorry thema.
 • Kamervlieg.
 • Beverly Hills, 90210 aflevering 1.
 • Nero express free download for Windows 10.
 • Wiet kopen Spanje.