Home

Griffie gemeente Assen

Griffie U bent hier: Organisatie; Griffie; De gemeenteraad beschikt wettelijk verplicht over een raadsgriffier. Daarnaast zijn er een aantal personen die onder leiding van de raadsgriffier alle werkzaamheden voor de raad doet, de griffie. De griffier geeft advies en ondersteuning aan de raad en de (raads)commissies bij de uitoefening van hun taak Stadhuis. Noordersingel 33 9401 JW Assen. Postbus 30018 9400 RA Assen. Milieupark. Van Doornestraat 11 9403 AN Assen Openingstijden Milieupar De gemeente Assen doet mee aan een proef voor het online verlengen van een rijbewijs of het aanvragen van een categorie-uitbreiding. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Voordelen. 1 keer naar loket in plaats van 2 keer (alleen ophalen). Ophalen na 2 in plaats van 5 werkdagen

Advocaten of partijen die zonder advocaat procederen dienen bij de griffie stukken over een zaak in, zoals een verzoekschrift of bewijsstukken. De griffie zorgt ervoor dat alle processtukken in het juiste dossier terechtkomen. Verder kan de griffie u informeren over het verloop van uw procedure. Ook kunt u bij de griffie terecht om bijvoorbeeld uitstel te verzoeken van een geplande zitting of. De griffie is binnen de gemeente Emmen een onafhankelijke dienst die de raad ondersteunt. De raadsgriffier is de eerste adviseur van de raad, de commissies, het presidium en van de raadsvoorzitter. De griffie maakt geen deel uit van de ambtelijke organisatie, maar kan wel hulp vanuit de organisatie krijgen. Er is een nauwe samenwerking Kalender. Recent; Toekomst; 21 JAN. 19:00 Raadsvergadering Digitaal ; 28 JAN. 15:00 Kinderraad Digitaal ; 19:00 Raadsactiviteiten Digitaal via starlea

Griffie, Gemeente Midden-Groninge

 1. Griffie. De griffie ondersteunt en adviseert de raad bij de uitoefening van zijn functies. Ze verzorgt de voorbereiding en de verslaglegging van de vergaderingen. De griffie bereidt ook hoorzittingen en werkbezoeken van de raad voor en verzorgt de voorlichting vanuit de raad. Bij de griffie kunt u terecht met al uw vragen over de gemeenteraad en de.
 2. Een rechtszaak begint meestal bij de rechtbank. Er zijn 11 rechtbanken. De rechtbank Noord-Nederland behandelt zaken die nog niet eerder bij de rechter zijn geweest in de regio Noord-Nederland
 3. Maar ook voor een bouwvergunning, een paspoort of verhuismelding moet u bij de gemeente zijn. Dagelijks zetten de ruim 700 medewerkers van de gemeentelijke organisatie zich graag in voor de stad en voor u als inwoner van Assen. Onze huisregels. Servicenorme
 4. E-mail: griffie@tynaarlo.nl; De griffier. Iedere gemeente heeft een griffier, die de raad ondersteunt en adviseert. De griffier wordt benoemd door de raad en werkt rechtstreeks onder hun verantwoordelijkheid. De belangrijkste taken van de griffier zijn
 5. De griffier ondersteunt de raad op drie manieren.Secretariële ondersteuningDe griffier fungeert als secretaris van de raad als geheel en woont de raadsvergaderingen bij. In die hoedanigheid heeft hij onder meer een ondersteunende taak bij het vaststellen van de agenda, de verslaglegging en de verzending van vergaderstukken
 6. Griffie. Elke gemeente heeft een griffier als onafhankelijke eerste adviseur van de volksvertegenwoordiging. De griffier is benoemd door de gemeenteraad en is aanwezig bij de vergaderingen van de raad, de commissies en het presidium. De griffier is aanspreekpunt voor vragen over de gemeenteraad en de raads- en commissieleden
 7. g hagen en heesters: Ingekomen stukken: Eergisteren: Motie 2021.3 Vellinga e.a. Tynaarlo raad 26 januari 2021 Stop gaswinning winningsplan Westerveld: Ingekomen stukken: Eergistere

Gemeente Assen

Rijbewijs online verlengen of categorie - Gemeente Assen

Griffie Rechtspraa

Medewerker Griffie Baan gegevens. Bedrijf: Maandag® Assen Toegevoegd op 15-01-2021 door Maandag® Assen. bij een provincie of gemeente.Zo hebben wij op dit moment een concrete opdracht vacant als Juridisch Adviseur bij een gemeente in Groningen Welkom op het open data platform van de gemeente Assen Op deze website vindt u een overzicht van de beschikbare open data van de gemeente Assen. Als u ideeën heeft, verbeterpunten ziet of vragen wilt stellen, neem dan contact met ons op

Je rijbewijs verlengen in gemeente Assen? Bekijk de kosten, wat je mee moet nemen en hoe je het verlengen vlot regelt. Rijbewijs info Gemeente Assen Auto nieuws. Nieuwe Tesla Model S: 1100 pk sterk, 840 kilometer rijbereik én een afgezaagd stuurwiel '2021 moet hét jaar worden voor de. Medewerker Griffie vacatures. Teamleider (m/v), Directiesecretaresse (m/v), Raadsadviseur Griffie Bestuur En Financiën en meer op Indeed.co De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal De gemeente Assen biedt samen met Unive een collectieve zorgverzekering aan voor haar inwoners met een laag inkomen. Deze dekking is uitgebreid met extra vergoedingen voor kosten zoals bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie of de tandarts. De verzekeraar geeft hierbij korting en de gemeente betaalt een deel van de premie De griffie helpt en adviseert de gemeenteraad. Ook inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffie terecht voor vragen over vergaderingen, het toezenden van informatie aan de raad of als zij gebruik willen maken van het spreekrecht. U kunt mailen naar griffie@medemblik.nl of bellen via 0229 85 63 67

Het algemene telefoonnummer van de griffie is 0345 477 712, u kunt ook bellen met de receptie van het stadskantoor 0345 477 700. Postadres: Gemeenteraad Culemborg T.a.v. de Griffie Postbus 136 4100 AC Culemborg. Bezoekadres: Stadskantoor (tijdens openingstijden) Ridderstraat 250 4101 BK Culemborg. Samenstelling griffie. Anouk van Aarsen, griffie Welkom op het Youtube-kanaal van de gemeenteraad van Gulpen-Wittem. Vanaf 8 oktober 2020 streamen wij via ons eigen systeem en kunt u de openbare vergaderingen live volgen via: https://gulpen. De griffie helpt u als u een onderwerp op de agenda van de raad wilt zetten of wanneer u wilt inspreken tijdens een raadsvergadering of een sessie. Contact met de gemeente. 14 0255 of 0255 567200. Meer contactinfo. De griffie verzorgt onder andere de voorbereiding en afwikkeling van de Raadsavond en geeft advies en ondersteuning aan de raadsleden. Ook zorgt de griffie voor de communicatie vanuit de raad en contacten met inwoners en organisaties. Contact. e-mail raadsgriffie@sittard-geleen.nl; tel. 046-477869

Dat kan op een aantal manieren: Contact via de griffie. De ondersteunende afdeling van de gemeenteraad - de griffie - is te bereiken via griffie@eindhoven.nl of via het telefoonnummer van de gemeente 14040. De griffie bestaat naast de griffier Jeanke Verbruggen uit 2 raadsadviseurs, 3 commissiesecretarissen, een communicatieadviseur, een secretaris/onderzoeker van de Rekenkamercommissie en een. De griffie verzorgt alles wat nodig is om de vergaderingen van de gemeenteraad voor te bereiden en goed te laten verlopen. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de raadsleden en fractievolgers met informatie over de vergaderorde, de onderwerpen en de procedures. Niet alleen raadsleden, maar ook u kunt rekenen op de griffie Mocht u gebruik willen maken van het burgerinitiatief, dan kunt u bij de griffie te rade gaan. Wanneer u een brief voor de gemeenteraad heeft, dan kunt u die via de raadsgriffie laten versturen. Wanneer u de griffie wilt bereiken, kan dat per email: raadsgriffie@wageningen.nl of per telefoon (0317) 49 24 07 Gemeenteraad, Commissies en Griffie. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raad is volksvertegenwoordiger, stelt de kaders vast en controleert het college van burgemeester en wethouders. Eens per 4 jaar bepaalt u bij de gemeenteraadsverkiezingen de samenstelling van de gemeenteraad De griffie werkt onafhankelijk binnen de gemeente en de gemeenteraad stelt de leden van de griffie aan. De griffie doet de communicatie van de gemeenteraad en helpt de gemeenteraad bij haar werk door: het geven van advies aan de gemeenteraad en de raadscommissies

Contact met de griffie. De raadsgriffie bestaat uit Corry Holtslag, griffier, en Antoinette Kroon-Stam, griffiemedewerker / commissiegriffier. Adres: Raadhuis Laren, Eemnesserweg 19 in Laren Tel. Corry Holtslag: 035 - 751 34 52 / 06 - 51 34 47 90 Tel. Antoinette Kroon: 035-751 33 61 / 06-30 22 02 20 Contact per e-mai Griffie Crackstraat 2 8441 ES Heerenveen E-mail: griffie@heerenveen.nl Telefoonnummer: (0513) 617 70

Video: Gemeenteraad Emmen: Griffie

De griffie treedt hierbij als adviseur voor de ambtelijke organisatie op. De griffie ondersteunt de raadsleden bij het opstellen van initiatiefvoorstellen, amendementen, moties en schriftelijke raadsvragen. Zij bewaakt dat deze ook daadwerkelijk door het college worden opgepakt. De griffier. De griffier is de heer Didier Franssen De griffie ondersteunt en adviseert de gemeente bij verschillende taken. Bekijk hier meer informatie over de griffie en de griffier Bekijk het profiel van Inge Rozema op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Inge Rozema heeft 10 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om.

Persvoorlichting griffie gemeenteraad Anne Marie Kortleve 06 - 42 23 93 86 en annemarie.kortleve@utrecht.nl. Hulp en contact Gemeenteraad. Telefoon . 030 - 286 10 69 . Gemeente Utrecht op Facebook Gemeente Utrecht op Instagram Gemeente Utrecht op LinkedIn Gemeente Utrecht op Twitter. Griffie De gemeenteraad van Eemsdelta heeft een eigen website. Daar kun je terecht voor informatie over vergaderingen van de raad, wie de raadsleden zijn en hoe je contact opneemt Elke gemeente moet een raadsgriffier hebben. De griffie in Weert bestaat uit de raadsgriffier en één beleidsadviseur van de raadsgriffie. Raadsgriffier De raadsgriffier van de gemeente Weert is mevrouw mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten GriffierIn de Gemeentewet is bepaald dat er in iedere gemeente een griffier is die de raad bij de uitoefening van zijn taak terzijde staat. De griffier is in elke vergadering van de raad aanwezig en ondertekent, samen met de burgemeester, de stukken die van de raad uitgaan (zoals raadsbesluiten). De griffier fungeert als eerste adviseur van de raad en geeft leiding aan de griffie. In de. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraadsleden bij het raadswerk. Bijvoorbeeld het opstellen van de agenda's voor de vergaderingen, stukken op tijd versturen en zorgen dat de besluitvorming klopt. Daarnaast doet de griffie nog veel meer, gemeente-zeewold

iBabs Onlin

Alles over afval Gemeente Assen

Voordracht kwartiermaker griffie / beoogd griffier gemeente Land van Cuijk i.o. Publicatiedatum: Vrijdag 22 januari 2021 Richard van der Weegen. Een inspirerende en actieve kwartiermaker griffie/griffier die weet wat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk effectief en herkenbaar te laten functioneren Op funda in business vindt u 130 bedrijfspanden te koop en te huur in Gemeente Assen. Funda in business helpt u direct uw nieuwe bedrijfsruimte te vinden

Doopsgezinde Gemeente Assen stopt en verkoopt kerk - RTV

Gemeenteraad Borger-Odoorn: Griffie

Contact. De raadsgriffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad en is de belangrijkste spil in uw contact met de raad. U kunt bij de griffie terecht met uw vragen over raadsaangelegenheden en inspraak.Stuur een e-mail naar griffie@uden.nl of bel naar 0413 - 28 19 11.. Marja Breeuwer - Medewerker Griffie De raadsgriffie is de ambtelijke ondersteuning van de gemeenteraad. Ook inwoners van Woudenberg kunnen een beroep doen op ondersteuning, u kunt de griffie bijvoorbeeld vragen stellen over vergaderstukken of u helpen bij de voorbereiding in het geval u wilt bijdragen aan een openbare raadsvergadering De griffie is de schakel tussen raad en de gemeentelijke organisatie en is onafhankelijk van het college, gemeente@heerde.nl. Openingstijden. Maandag tot en met vrijdag: van 08.30 uur tot 12.30 uur. Burgerzaken heeft ruimere openingstijden op woensdag, van 08.00 uur tot 20.00 uur De gemeente Tynaarlo neemt tijdelijk de aandelen van gemeente Assen over betreft Groningen Airport Eelde. Dit werd besloten tijdens de raadsvergadering. De gemeenteraad wil wel dat er een onderzoek komt naar de voor- en nadelen van het hebben van aandelen in het vliegveld

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt in onze gemeente en waar het geld naartoe gaat. Neem dan contact op met de griffie op telefoonnummer 0575-568 597 of via griffie@brummen.nl. Rekenkamercommissie. Ga naar de pagina over de rekenkamercommissie De griffie ondersteunt de raadsleden bij hun werk. Zo zorgt de griffie voor alle agenda's, Logo gemeente Heemstede, terug naar home. Contact. Griffie Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 Postbus 352 2100 AJ Heemstede. 023 54 85 646 griffie@heemstede.nl. Over deze site. Home; Contact Griffie. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies bij hun werk. De griffie zorgt ervoor dat de vergaderingen van de gemeenteraad en van de raadscommissies goed worden voorbereid en dat ze goed verlopen. De griffie doet bijvoorbeeld secretariële werkzaamheden, ze geeft informatie en ze maakt mensen wegwijs in procedures

Griffie West Betuwe U bent hier: Raadsleden; Maar ook voor de inwoners van de gemeente staat de griffie klaar! Wilt u in contact komen met de raad of raadsleden, dan kan de griffie dit voor u regelen. Zij zorgen dat alle vragen op de goede plek terechtkomen Vacatures Medewerker griffie in Assen. Werk zoeken binnen 264.000+ actuele jobs. Snel & eenvoudig. Beste werkgevers in Assen. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Vacature-alert. Werk vinden: Medewerker griffie - is makkelijk De raadsgriffier is een functionaris in het Nederlandse lokale bestuur.De griffier vormt samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur (en eventuele andere directeuren) de top van de gemeentelijke organisatie. De griffier heeft daarbinnen een bijzondere onafhankelijke en eindverantwoordelijke positie met rechtstreekse verantwoording aan de gemeenteraad en staat aan het hoofd van de griffie Alles over de griffie vindt u op de website van de gemeenteraad

Rechtbank Noord-Nederland Rechtspraa

Afvalkalender gemeente Assen bekijken? Assen ligt in de provincie Drenthe en heeft ongeveer 68.743 inwoners. Het afval in Assen wordt verzorgd door de gemeente. Afvalkalender gemeente Assen. In de gemeente Assen wordt ongeveer 449 kilo huishoudelijk afval per inwoner aangeboden gemeente Assen voor 2021 en een doorkijk naar de jaren tot en met 2025. In dit activiteitenoverzicht geven we aan wat de volkshuisvestelijke bijdrage is van Actium aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente Assen. De gemeente Assen heeft in 2016 de Woonvisie Assen 2016 vastgesteld De Ark is een gemeente van Jezus Christus. Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt en wat je verhaal ook is; je bent van harte welkom om samen met ons te ontdekken dat God van je houdt. Op basis van de adviezen van het RIVM is onze wekelijkse samenkomst voorlopig uitsluitend te bezoeken middels inschrijven via kerkbezoekplanner.nl

Wat doet de gemeentelijke organisatie voor u? Gemeente Assen

Contact met de griffie. De griffie bestaat uit 2 medewerkers. Raadsgriffier is Rosanne Slootweg en Joy Jeunink is werkzaam als junior raadsadviseur. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 088 - 909 70 14 of 088 - 909 70 94 of via e-mail raadsgriffie@castricum.nl Griffie. De griffie voert het secretariaat van de gemeenteraad en heeft de volgende taken: informatievoorziening, advisering, ondersteuning bij initiatieven, moties en amendementen, voorbereiding besluitvorming en is de vraagbaak voor de raads- en burgerleden. De griffie bestaat uit de griffier, de raadsadviseur en de raadsondersteuner Officiële site met informatie over de gemeente, het bestuur en de gemeentelijke diensten voor bedrijven, inwoners en toeristen

Griffie, Gemeente Tynaarl

Wie werkt er bij de griffie? Hieronder de namen en functie van de griffier, adviseurs en ondersteuners: Geertje de Schipper-Tinga, griffierWim Peijs, raadsadviseur/plv griffierLeanne de Waal, raadsadviseurMarianne Muijzer-van der Meijden, raadsadviseurLisette Maas, raadsadviseur communicatie Franny Bekker-Roskam, griffiemedewerkerClaudia Smit-Brobbel, griffiemedewerker Zie ook / Ga naar Wie is. in de gemeente Assen! PROFITEER MEE! Ons advies bespaart u energie Bespaar op uw energierekening. Door het groot aantal isolatieaanvragen die in de gemeente Assen gedaan worden heeft Onafhankelijk Isolatie Advies vorige week samen met uitvoeringspartners Rouwenhorst Isolatie en Smit Isolatie Groep een groot isolatie collectief gestart Assen is een middelgrote gemeente met bijna 70.000 inwoners. De stad Assen grenst aan prachtige natuur die doorloopt in de woonwijken. Assen is een ambitieuze stad met een innovatief en duurzaam beleid. Het beste van twee werelden. In onze stad komt het beste van twee werelden samen. Aan de ene kant zie je korte lijnen en een stevige sociale. Griffie De gemeenteraad en de 3 raadscommissies worden ondersteund door de griffie, onder leiding van de raadsgriffier. De griffiemedewerkers stellen, in overleg met de commissievoorzitters, de agenda's voor de vergadering op. Ze zijn bij alle vergaderingen aanwezig en maken tijdens de vergaderingen zogenoemde standpuntenlijsten en besluitenlijsten

‘NAM zet ondanks verzet gaswinning bij Assen door

Griffier Nederlandse Vereniging voor Raadslede

De griffie beheert de websites van de gemeenteraad gemeenteraad.leiden.nl en het Politiek Portaal (leiden.notubiz.nl). Op dit moment zijn deze websites nog niet voor iedereen toegankelijk. Voor gemeenteraad.leiden.nl is een nieuwe website in ontwikkeling die naar verwachting eind 2020 wordt opgeleverd De griffie van de gemeente Achtkarspelen is op zoek naar een: Medewerker griffie (32 uur per week) Dit zijn wij . De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. Wij helpen de 21 raadsleden uit de 8 politieke partijen (en 1 zelfstandig raadslid) bij hun werkzaamheden. Zij vormen de gekozen volksvertegenwoordigers van onze gemeente De griffie stimuleert daarnaast de duale werkwijze van de raad. Wat doet de griffie voor de raad? Secretariële ondersteuning Dit zijn de contactgegevens van de gemeenteraad van de gemeente Amstelveen. Videoverslagen vergaderingen (live en archief vanaf 1 september 2019) Audio- en videoverslagen vergaderingen. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeente Teylingen bij verschillende taken. Bekijk hier meer informatie over de griffie en de griffier Contact met de griffie. De griffier (mevrouw A.H. de Graaf-Gerrits) en de griffie zijn gehuisvest in het gemeentehuis, Zuidersingel 1, Eemnes. De griffie is bereikbaar onder telefoonnummer 14 035 of per e-mai

Land van Cuijk - Een inspirerende en actieve kwartiermaker griffie/griffier die weet wat nodig is om de nieuwe gemeenteraad van de gemeente Land van Cuijk effectief en herkenbaar te laten functioneren. Dit zijn eigenschappen die de selectiecommissie zocht en heeft gevonden in Richard van der Weegen, huidig griffier bij de gemeente Cuijk De griffie faciliteert de raadsleden op secretarieel, procesmatig, procedureel en inhoudelijk gebied. De medewerkers bereiden de besluitvorming voor en zorgen voor de informatievoorziening en correcte voortgang. Gemeente Bunschoten Stadsspui 1 3752 CL Bunschoten-Spakenburg Telefoon:.

De Griffie ondersteunt de gemeenteraad, en diens voorzitter. Maar ook de fracties, de door de raad ingestelde commissies en het presidium. Daarnaast levert de griffie een bijdrage aan een goede publieke verantwoording en het betrekken van de inwoners van de gemeente bij de plan- en beleidsvoorbereiding. Griffier De griffie bestaat uit mevrouw B.S. van Ginkel-Schuur (griffier) en mevrouw G.J. Methorst-de Lange (griffiemedewerker). De heer H.F.B. van Steden is waarnemend griffier.De griffier is de adviseur en ondersteuner van de gemeenteraad, zoals de gemeentesecretaris dat voor het college is.De griffier zorgt ervoor dat de gemeenteraad vergadert en besluiten neemt en dat deze dit op de juiste wijze. U kunt voor al deze vragen, en natuurlijk ook andere, contact opnemen met de griffiemedewerkers, via telefoonnummer 0570 69 32 32 , of stuurt u een email aan griffie@deventer.nl. Dit is een overzicht van alle bijlagen behorende bij deze pagina gemeente Praat en doe mee Zoeken Zoeken Na aanmelding neemt de griffie contact met u op. Vanwege de coronamaatregelen bieden wij u verschillende mogelijkheden om in te spreken. Via het overzicht inspraakmogelijkheden (pdf, 86 KB) helpen wij u graag bij het maken van een keuze Griffie. De griffie ondersteunt de gemeenteraad en raadscommissies bij de uitoefening van hun taken. Griffier - Drs. J.H. (Hans) Rijs. Plaatsvervangend griffier - J.T.M. (John) Zwetsloot. Contact. Bezoekadres burgerzaken Julianastraat 6, 2411 CV Bodegraven. Bezoekadres gemeentehuis (o.a. college van B & W

Gemeente Assen, Historische kaarten

De griffie adviseert onafhankelijk aan de gemeenteraad, de fractievoorzitters en de individuele raadsleden. Tijdens de raadsvergaderingen zit de griffier naast de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie zorgt voor de planning van de raad. De griffie organiseert de raadsvergaderingen, raadsdebatten, dialoogbijeenkomsten en werkbezoeken De belangrijkste taak van de griffie is de gemeenteraad in brede zin te ondersteunen. Zo zorgen de griffiemedewerkers ervoor dat vergaderingen van de fora en gemeenteraad in goede banen worden geleid. In overleg met het presidium stellen zij de agenda's voor de vergaderingen op. Zij adviseren de raad, presidium, commissies, fora en de afzonderlijke leden.De griffie valt direc Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de griffie via het e-mailadres griffie@noordwijk.nl. De griffie is telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9:00 - 17:00 uur en op vrijdag van 9:00 - 13:00 uur via het telefoonnummer +31 (0)71 36 60 429 De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraad is te bereiken via de griffie. De gemeenteraad vertegenwoordigt inwoners bij het besturen van de gemeente. De gemeenteraadsleden hebben contact met inwoners, ondernemers en organisaties. Ze verzamelen ideeën, discussiëren daarover en nemen besluiten Contact griffie. U kunt contact opnemen met de griffie van de gemeente Uithoorn door te mailen naar: griffie@uithoorn.nl. Contact raadsleden. Wilt u liever de raadsleden persoonlijk aanschrijven bekijk dan de e-mailadressen van de raadsleden

Gemeente Asten: Griffie

Assenaren kunnen de komende twee jaar subsidie krijgen van de gemeente voor een regenton, de aanleg van een groen dak, of het afkoppelen van de afvoer van regenwater naar het riool. Assen hoopt. De griffier staat aan het hoofd van de griffie en is op alle vlakken eerste adviseur van de gemeenteraad. Lilianne Blankwaard-Rombouts is de griffier van Den Haag. In deze functie ondersteunt zij de burgemeester, de raad en het presidium. Ook maakt ze raadsleden wegwijs als ze beginnen als raadslid Neem dan contact op met gemeente Assen. Lopende zaken. Bekijk online de zaken die u digitaal heeft aangevraagd en die op dit moment in behandeling zijn bij de gemeente Assen. Gebruikt u de functie 'statusmelding', dan wordt u automatisch op de hoogte gehouden van de voortgang De griffie van de gemeente Bloemendaal is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de gemeenteraad, raadscommissies, het presidium, de agendacommissie, de auditcommissie en individuele raadsleden en fracties Contactgegevens van gemeenteraad en griffie. Perscontact Alleen voor persvragen belt u van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur met de Newsroom van gemeente Nijmegen. Voor alle andere vragen belt u 14 024 of 0031 24 329 90 00 als u vanuit het buitenland belt. Het.

Bouwen en wonen – Beeldbank gemeente Assen

Dashboard Assen - iBabs RI

Commissie 07 januari 2021 19:31 uur. Voorzitter: J.J.M.M. Wezenbeek. Aanvang van de inspraakbijeenkomst is 19.30 uur. Aansluitend vindt de commissievergadering plaats. Beide vergaderingen zijn live (en achteraf) te bekijken via raad.roosendaal.n Dan kunt u bij de griffie terecht. De griffie werkt onafhankelijk binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt de leden van de griffie aan. Taken griffie De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Zij hebben onder meer als taken: Geven van advies aan de raads- en burgerraadsleden, het college en directie.. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad. Bij de griffie kunt u terecht: als u vragen heeft over de gemeenteraad of over de vergaderingen; als u informatie wilt sturen naar raadsleden; als u raadsleden wilt uitnodigen voor een werkbezoek of informatiebijeenkomst; Contactgegevens. E-mail: raadsgriffie@wierden.nl Tel. 0546 580 800 Gemeente Gulpen-Wittem t.a.v. griffie Postbus 56 6270 AB Gulpen. Bezoekadres. Gemeente Gulpen-Wittem Willem Vliegenstraat 12 6271 DA Gulpen. Contact met de gemeente. U bent welkom in het gemeentehuis in Gulpen. Om direct geholpen te kunnen worden adviseren wij u om een afspraak te maken

Gemeente Assen onderzoekt eigen sportbeleid - RTV Drenthe

Neem dan contact op met het secretariaat van de griffie. Contact. Het centrale telefoonnummer van de raad is (070) 353 31 31. U kunt uw opmerkingen en vragen ook per e-mail sturen naar griffie@denhaag.nl. Post voor de gemeenteraad of griffie kunt u sturen naar: Gemeente Den Haag/Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag. Formulier Inspraa De griffie werkt voor de gemeenteraad. De medewerkers van de griffie ondersteunen, faciliteren en adviseren de gemeenteraad. Zij stellen onder meer de agenda's van de vergaderingen op en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid. De griffie staat onder leiding van griffier Bianca Espeldoorn. De griffie adviseert u graag over Griffie. Vragen over raadsaangelegenheden? Neem contact op met de griffie. Bel 0172- 465 352 of via e-mail griffie@alphenaandenrijn.nl.. De griffie zorgt voor de informatievoorziening, adviseert en ondersteunt bij initiatieven, moties en amendementen, bereidt besluitvorming voor en is de vraagbaak voor de raadsleden

 • Groen blauw mengen.
 • Clioquinol.
 • Protestantisme ontstaan.
 • Hoeveel ijzer in tomaat.
 • Humanitair oorlogsrecht Defensie.
 • Vervroegd zwangerschapsverlof.
 • Soorten schildertechnieken.
 • Pootaardappelen kopen intratuin.
 • Hoeveel graden is het in Nieuw Zeeland.
 • RAL kleurenwaaier Karwei.
 • Hpv vaccine type.
 • Bladerdeeg feta.
 • Zalando gratis verzending.
 • Griffie gemeente Assen.
 • Bekende Nederlanders die motorrijden.
 • Limoncello maken alcohol (96).
 • Big Navi.
 • Wasabi vervangen door.
 • Excel openen in beveiligde weergave blijft hangen.
 • Huisje in het bos huren Ardennen.
 • Bourgogne wijn.
 • Benjamin Button samenvatting boek.
 • Een schitterend gebrek analyse.
 • Kubieke decimeter naar kubieke centimeter.
 • Maximumgrens studietoelage.
 • TVA Frankrijk.
 • Bh 90A.
 • Export Argentinië.
 • Dubbele regenboog bijgeloof.
 • Bungalow tent.
 • TUI Vallarta.
 • Franse Bulldog kruising pups.
 • Hoe kip marineren.
 • Kluis GAMMA.
 • Screen capture tool Mac free.
 • Neon tetra schimmel.
 • Zwembad Maldegem lengte.
 • Krimlinde kopen.
 • Ski kaufen Deutschland.
 • Kastanje afsluiting brico plan it.
 • Le castle camping.