Home

Vakoverstijgend thematisch werken

Met behulp van een subsidie van het Leraar Ontwikkelfonds hebben we de samenwerking gevonden in een gezamenlijke visie en vakoverstijgende vaardigheden. Vanuit deze toekomstgerichte visie werken we waar mogelijk thematisch aan de grote vraagstukken van deze tijd: klimaatverandering, smart cities, globalisering, ongelijkheid en democratie Door vakoverstijgend te werken binnen thema's, is er ruimte voor onderzoekend leren, persoonlijke invulling en leren van en met elkaar. Losse vakken krijgen betekenis, leerlingen gaan relaties tussen de verschillende domeinen zien

Vakoverstijgend of multidisciplinair werken betekent dat de bijdrage van de afzonderlijke vakken herkenbaar blijft. Bij vakintegratie of interdisciplinair werken zijn de afzonderlijke vakken niet of nauwelijks nog herkenbaar IMYC is een onderwijsmethode die is gebaseerd op cyclisch werken aan de hand van een thema. Zoveel mogelijk vakken sluiten hier bij aan. Hierdoor kunnen verbanden makkelijker worden gelegd en kan er vakoverstijgend gewerkt worden. Kijk maar eens naar dit voorbeeld bij het thema Celebration. Leerdoelen omschrijve Door groepsoverstijgend en vakoverstijgend te werken binnen thema's, is er ruimte voor onderzoekend leren, persoonlijke invulling en leren van en met elkaar. Doel en werkwijze Het doel van het initiatief is het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn van groep 3 t/m 8 in het thematisch werken, waarbij alle kerndoelen van de zaakvakken aan bod komen

Thematisch werken. Smal/mono Breed/ overlappend Vaardigheden: Vakoverstijgende benadering/ Thematisch werken. Houding Nieuwsgierige houding: Neiging om creatieve vragen te stellen en wil om iets te weten, te explorere Zaakvakken geïntegreerd aanbieden, wordt ook wel 'thematisch' onderwijs genoemd. Een thema, veelal uit de belevingswereld van leerlingen (het weer, vakantie, gezondheid), fungeert dan als kapstok voor een reeks van leerinhouden. Thematische zaakvakintegratie is overigens meer dan thematisch onderwijs Dit ga ik doen door me te verdiepen in thematisch werken en onderzoekend leren vanuit literatuur en het bezoeken van diverse scholen. Daarna ga ik kijken welke vaardigheidsdoelen de kinderen moeten beheersen en dit koppel ik aan de kerndoelen voor groep 3 t/m 8

Thematisch auf eBay - Bei uns findest du fast Alle

Doel van het vakoverstijgend werken is het onderwijs aantrekkelijker aanbieden en leerlingen meer zelfstandig laten werken. In de video vertellen leraren van Zonecollege (voorheen AOC De Groene Welle) in Zwolle waarom het belangrijk is om vakken te integreren. Vertrekpunt is nu een leergebied, zoals Mens en natuur, of Lifestyle (Door Willemijn) Thematisch leren, vakoverstijgend leren, werken aan sociale vaardigheden en 21st century skills. Het kan allemaal met IPC (International Primary Curriculum). IPC is een methode voor kinderen van 4 tot 12 jaar. IPC richt zich vooral op de creatieve en zaakvakken. Per thema zijn er verschillende leerdoelen opgebouwd Thematisch werken - Een verhaal uit In navolging hiervan is met elkaar besloten om in de ochtenden vanuit een opbrengstgerichte aanpak te werken aan de basisvakken zoals rekenen en taal, en in de middagen wordt groepsdoorbrekend en vakoverstijgend gewerkt vanuit de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren' Door thematisch te werken met een gecombineerde groep 2-3 kunnen leerlingen makkelijker doorstromen, vinden leraren van basisschool de Doolgaard, een Daltonschool in Horst. Zij zorgen voor betekenisvolle thema's en een rijke leeromgeving. Elk kind kind kan zo op zijn eigen niveau werken aan lezen en schrijven

Vakoverstijgend werken in de bovenbouw - Vernieuwenderwij

Een manier om dat te realiseren is vakoverstijgend werken: aan de hand van thema's die over de grenzen van vakken heen gaan, leren leerlingen kennis en vaardigheden in samenhang. In de ambitiegesprekken met scholen die meedoen aan De Cultuur Loper krijgt Kunstbalie vaak vragen over vakoverstijgend werken en de rol van cultuuronder- wijs daarin Zou jij thematisch aan de slag willen met jullie hele school? Wat zou je daar voor nodig hebben en wat mis je dan vooral op dit moment? Laat het me weten in een reactie hieronder! Te inspiratie nog een mooi filmpje waarin de 21st Century Skills nog eens haarfijn worden uitgelegd en waar het vakoverstijgende thematisch werken ook weer wordt genoemd Want daar kun je heerlijk thematisch werken en zoeken naar wat elk kind nodig heeft. Voor ik leerkracht werd werkte ik in de gehandicaptenzorg. Ook dat heb ik met veel plezier gedaan en ik kijk daar nog steeds met veel plezier op terug Vakoverstijgend werken. Bij vakoverstijgend werken worden er elementen uit verschillende vakken gecombineerd tot een groter geheel. Dit gaat vaak aan de hand van grotere opdrachten en projecten. Hierbij wordt vaak benoemd dat het eigenaarschap van leerlingen gestimuleerd kan worden door een onderzoekende houding honderden uitgaven voor taal, lezen, rekenen, engels en ict op de basisschool vindt u bij uitgeverij schoolsupport. lesmateriaal en leermiddelen voor alle doelgroepen binnen het basisonderwijs

Kracht Educatief - Thematisch werken

Uitnodiging informatiebijeenkomst - Strategisch beleidsplan

Kinderen denken niet in vakken: over vakoverstijgend

 1. Thematisch werken verbeteren: onze inspiratiesessies. We bieden inspiratiesessies waarin we tijdens 1-2 dagdelen samen een thema ontwerpen. Leren door doen. Niet alleen levert dit een doordacht thema op waar je in de eigen groep mee aan de slag kunt, je verrijkt je kennis over thematiseren
 2. g, kunstzinnige vor
 3. Thematisch werken heeft de toekomst, aldus het in 2015 opgerichte Platform Onderwijs2032. Binnen een thema integreer je dan meerdere vakken: je kunt er zowel de basisvakken (taal, rekenen, Engels) als zaak- en expressievakken prima in kwijt. Kinderen werken op hun eigen niveau aan hetzelfde project: individueel, in groepjes en klassikaal
 4. Bij thematisch werken ben je tenslotte zelf de regisseur van het onderwijsaanbod. Zorg voor kennis van de leerlijnen en de daarbij behorende (tussen)doelen en weet hoe je een gevarieerd aanbod samenstelt. Elk kind is een expert. In de klas komen thema's tot leven - alle kinderen beleven het en werken ermee
 5. Vakoverstijgend werken in de bovenbouw Dit artikel is afkomstig van Vernieuwenderwijs.nl | Inspiratie en Innovatie Deze kennis staat tegenover 'gezond-verstand-kennis' die je opdoet door eigen ervaring. Zo zien leerlingen terroristen als gewelddadige moslims. Een beeld dat zij in de media steeds bevestigd zien
21e eeuw vaardigheden - schooldialoog by schooldialoog - Issuu

Video: Thematisch en vakoverstijgend onderwij

Groeps- en vakoverstijgend leren in thema's

Praktijkvoorbeeld ontwikkeltijd: vakoverstijgend werken. Op het Vathorst College wordt veel vakoverstijgend gewerkt. Bijna alle leermaterialen voor de onderbouw zijn door het docententeam zelf ontworpen of gearrangeerd. Docenten worden hierin gefaciliteerd en gestimuleerd Thematisch werken binnen wereldoriëntatie met een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Volledig kerndoeldekkend met de schoolbrede thema's van Leskracht Thematisch werken Deze school kenmerkt zich door bij wereldoriëntatie thematisch te werken. Hierbij is de inbreng en door vakoverstijgende projecten. Scenario 3: samenhang door integratie van vakken in leergebieden. Er worden geen afzonderlijke vakken meer aangeboden,. Dit najaar starten leerlingen van het Canisius College met het project De Duurzame stad; een thematisch en vakoverstijgend project, ontwikkeld door de vakgroep aardrijkskunde i.s.m. de wiskunde-sectie van het Canisius College.. Michiel van Zoest is als externe deskundige betrokken bij de ontwikkeling van dit project en zal in een aantal gastlessen de leerlingen begeleiden

Thematisch, samenhangend onderwijs: Alles-in-1 maakt je sterk In een mensenleven hangt alles met elkaar samen. Bij Alles-in-1 doen we dat ook: we leren, beleven en ervaren wereldoriëntatie, taal en lezen in samenhang. Wetenschappelijk onderzoek heeft de grote waarde van taal gekoppeld aan wereldoriëntatie inmiddels ruimschoots aangetoond thematisch leren. IPC Willemijn Bekebrede · 13 maart 2017 (Door Willemijn) Thematisch leren, vakoverstijgend leren, werken aan sociale vaardigheden en 21st century skills Okee, dan. Doe ik ook nog mijn zegje over #onderwijs2032.Maar laat ik Pedro de Bruyckere volgen en enige focus aanbrengen en het over het wel of niet focus hebben. Ik vind van alles van het advies, maar in de discussie die ik via twitter volg houdt me het vakoverstijgend werken bezig Thematisch leren Dit zou een positief effect hebben op de betrokkenheid van leerlingen, omdat de thema's raakvlakken hebben met de realiteit en tot de verbeelding spreken. Op Edualdo lees je vragen over o.a. vakoverstijgend werken, maakonderwijs en verschillende methoden De Nieuwste School is een middelbare school in Tilburg die sinds september 2005 bestaat. Onderzoekend leren en vakoverstijgend thematisch werken staat centraal in de onder- en bovenbouw. Op De Nieuwste School wordt gewerkt zonder les- en werkboeken. Leerlingen werken vanuit doelen waarvoor bewijslast verzameld wordt. Literatuur. Koopman, M.

Wat zijn de opbrengsten van vakintegratie

 1. Thema 6: Vakoverstijgend werken 1 Vakoverstijgend werken Inleiding Dit document hoort bij thema 6, leerarrangement 2 vakoverstijgend werken. Het helpt je om je goed voor te bereiden op de kennistoets van thema 6 en maakt duidelijk welke bewijslast je kunt verzamelen voor je portfolio van thema 5 en 6
 2. Effecten van werken in thema's. 1. De wereld om ons heen bestaat niet uit losse onderdelen zoals bij de aparte vakken, maar is een samenhang van allerlei factoren
 3. De 11 meestgestelde vragen over vakoverstijgend werken. Vakoverstijgend werken is een veel gehoorde ambitie in het kader van De Cultuur Loper. Reden voor Kunstbalie om in een Kennis- en Ontwikkelgroep (KOG) dit onderwerp eens onder de loep te nemen
 4. Klaarr, een frisse blik op de toekomst van educatie. Relatie staat hierbij centraal. Resultaat leveren Actuele vakkennis Ambitieuze doelen stellen Leren en doorvragen Kwaliteit van de te leveren diensten Klaarr is effectiever in educatie! Wij zijn Klaarr als u tevreden bent
 5. Door met kleine groepen te werken kan zij gericht observeren en zicht krijgen op ontwikkelingsignalerende gegevens van de individuele kinderen (Van Oers & Pompert, 1991). Didactische impulsen individueel. De didactische impulsen hanteert de leerkracht ook voor individuele leerlingen
 6. Bij thematisch werken ga je juist de diepte in. Als een docent vakkundig is, kunnen ze heel goed vakoverstijgend werken. Vakoverstijgend werken zorgt voor bevlogenheid bij kinderen. Bij vakoverstijgend werken is er juist meer ruimte voor kunst en cultuur omdat het niet aan vakken verbonden is

Veel scholen streven naar meer samenhang in hun onderwijs en vakoverstijgend werken. Zij willen kunst en cultuur verbinden aan wereldoriëntatie, taal of rekenen. Kortom onderwerpen in de breedte en vanuit verschillende perspectieven belichten en verweven met levensechte kwesties en persoonlijke ervaringen.Heb je vragen over vakoverstijgend werken Leerlingen werken samen aan een bieding (pdf, 225 kB) om een sportevenement naar Zutphen te halen. Ze geven een pitch en reflecteren op hun aanpak aan de hand van de aspecten: kunnen, willen, gelegenheid hebben, vertrouwen krijgen en samen leren Het werken met thema's is vooral bij de kl een veel voorkomende manier van werken. Maar ook in steeds meer midden- en bovenbouwgroepen wordt er gewerkt met thema's. Ik heb je site bekeken en zie dat je een voorstander bent om thematisch te werken in de groep Thematisch werken met 21th Century Skills. door Marita | feb 6, 2016 | Algemeen, ICT en Tablets, lestips en ideeën, Werken met kl. Werken met thema's is in een kleutergroep heel gewoon. Je werkt een thema uit en zorgt dat alle leerlijnen, die voor die periode in het beredeneerde aanbod staan, erin verwerkt zijn. We doen dit al jaren Vakoverstijgend werken aan creatief, kritisch en probleemoplossend denken . Rens Gresnigt, Lou Slangen & Wim Brouwer, de Nieuwste Pabo . De leerling ontwikkelt kennis en vaardigheden door creativiteit en nieuwsgierigheid in te zetten, aldus het eerste kenmerk van de visie op toekomstgericht onderwijs uit he

Vakoverstijgend onderwijs: zelf lesmateriaal ontwikkelen

 1. Met Thematisch werken creëer je in groep 3 en 4 gelegenheid tot spelend en onderzoekend leren. De thema's zijn uitdagend en betekenisvol. Kinderen in groep 3 en 4 doen al spelend en ontdekkend kennis over de wereld op. Op deze manier creëer je boeiende middagen in groep 3 en 4 die beter aansluiten bij de kl
 2. De cursus geeft handvatten om met thematisch werken aan de slag te gaan. Het is fijn veel voorbeelden te zien en te lezen, zodat je direct een koppeling naar de praktijk kunt maken. De cursus is erg inspirerend! Ontdek hoe je net als 200+ andere scholen aan de slag kunt gaan met de e-cursus spelenderwijs leren
 3. stens een persoon aanwezig moeten zijn die bereid is om vakoverstijgend te werken. En indien een sectie deze niet bezit, moet bij sollicitatiegesprekken rekening gehouden worden met de bereidheid om met andere docenten samen te werken
 4. Om dit thematisch werken tot een succes te maken werken we met het traject 'Vraag het de kinderen'. Hierbij gaan we samen met de kinderen werken aan een gedeelde verantwoordelijkheid voor jezelf, elkaar en de school. Overzicht 21 ste-eeuwse vaardigheden Naast de kernvakken leren kinderen op de Prins Bernhard 21 ste-eeuwse vaardigheden zoals
 5. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken
 6. Vakoverstijgende opdrachten: twee vakken in één klap. Op het Scala College integreert docent Nederlands Nelleke van der Meer de inhoud van themavakken in haar opdrachten. Hierdoor gaat een leerling gemotiveerder aan de slag. Hoe werkt het? Nelleke maakt samen met docenten van andere vakken vakoverstijgende opdrachten

IPC (International Primary Curriculum) • Juf Maik

 1. Vakoverstijgend werken. Wat komt daarbij kijken? February 2, 2018. Mag je alles denken wat je wilt? February 2, 2018. Principes en ethische dilemma's in de klas. January 18, 2018. Please reload. Recent Posts Relaties: het nieuwe WHY Magazine voor mavo en.
 2. Vakoverstijgend leren van het concept hoek 7 1 Inleiding Naar onze ervaring sjokken leerlingen op traditionele scholen van vak naar vak, zonder de verbanden tussen deze vakken te zien. Leerlingen zien de vakken als losse onderdelen, die zij moeten halen om hun diploma in ontvangst te nemen. Docenten, aan de andere kant, doen hier on
 3. Kleuteronderwijs Mijn (t)huis Myrthe Peeters Thema's Thematisch werken Uitgewerkte thema's Mijn (t)huis. Dit lesmateriaal is geschikt voor afstandsonderwijs. Thema: Mijn (t)huis In dit document kan je een volledige uitwerking zien van het thema mijn (t)huis
 4. Scholen die werken met vakoverstijgend onderwijs werken maar met enkele overstijgende vakken omdat het anders te complex wordt en dan is er niet meer mee te werken. Dit is zowel vanuit de leerkracht als vanuit de leerling gezien. Tijdens het onderzoek ben ik anders gaan kijken naar scholen die schermen met woorden als Vakoverstijgend onderwijs

Thematisch werken zorgt voor boeiend onderwijs rondom wereldoriëntatie. Spelend en onderzoekend leren daagt kinderen uit en geeft onderwijs betekenis Vakoverstijgend werken is een deel van wat wij doen als kunstenaars. Wij combineren, maken en bouwen, passen dingen aan, experimenteren, verplaatsen, zoeken naar betekenissen (soms in het betekenisloze), raken aan, voelen, ontdekken en creëren, we koesteren en verfraaien, recreëren en verbeteren, drukken uit, gaan achteruit en dwalen ook soms af

thematisch werken Om zoveel mogelijk vanuit samenhang te werken, zijn de kerndoelen en tussenleerdoelen van SLO van de vier domeinen verwerkt in zes verschillende thema's met drie subthema's. Dit betekent dat de aangeboden leerinhouden over twee (onderbouw) of drie leerjaren (midden- en bovenbouw) verdeeld worden en daarmee volledig afgedekt zijn Op veel scholen zijn de activiteiten tijdens de speelwerktijd thematisch geordend Het proces van thematiseren bestaat uit vijf fasen: Thematisch werken... hoorcollege INT Een thema gaat over sociaal-culturele activiteiten: het thema brengt de werkelijkheid in de groep, complee Jeelo in het kort. Kinderen ervaren de wereld als een geheel. Door samenhang in de leerstof aan te brengen en de maatschappij bij het leren te betrekken, leggen ze verbanden tussen wat ze leren op school en de wereld om hen heen Vakoverstijgend: bijscholing gericht op didactische vaardigheden, individuele of team ontwikkeling, thematisch onderwijs en vakoverstijgend samenwerken. Heeft u ideeën of suggesties voor het aanbod? Neem dan graag contact met ons op via: ONZ@iclon.leidenuniv.nl In Schoolpoort werken leerlingen online vanuit digitale portfolio's gericht aan leerdoelen.De leerkracht volgt de ontwikkeling van leerlingen vanuit een digitaal rapport. Je kunt week- of maandplanningen maken of vakoverstijgende leerarrangementen, gekoppeld aan 21e-eeuwse vaardigheden.Schoolpoort is uitermate geschikt voor Project- en Thematisch onderwijs

Thematisch werken - Een verhaal uit de praktij

Impressie regionale studiedag voor ICC'ers

Thematisch werken gedurende een periode van vakantie tot vakantie. Op die manier is er tijd en rust om te ontwikkelen en kunnen kinderen een heleboel leren! Het is een andere manier om onderwijs vorm te geven in de hele school. Toekomstgericht onderwijs waarbij veel aandacht is voor 21e eeuws Thematisch werken tijdens de lockdown Bij de voorbereiding van een thema, bedenken we altijd eerst een startactiviteit . De kinderen kunnen zich door middel van een startactiviteit goed oriënteren op een thema en serieuze vragen formuleren In onze lessen werken we daarom vakoverstijgend en zoeken we de inspiratie in bijvoorbeeld beeldende kunst, muziek of rekenen. Vanaf nu is het ook mogelijk om hier gericht je lessen op uit te zoeken. In het themalessenoverzicht hebben we een filter geplaatst waarmee je heel eenvoudig lessen kunt vinden die linken aan een ander vak Vakoverstijgend werken. Wat komt daarbij kijken? by Maxine Herinx | Geplaatst in: Creathlon, WHY-magazine | 0. Op het Roelof van Echten College in Hoogeveen staat het vak 'GMF' op het rooster. De leraren zijn geen docent godsdienst, maatschappijleer of filosofie meer, maar geven als docent 'GMF' les in deze drie gebieden tegelijk Thematisch onderwijs Goed onderwijs begint voor mij met thematisch onderwijs. Want thematisch werken staat volgens mij garant voor betrokken leerlingen. Dat geldt zeker voor jonge kinderen. M aar ook voor oudere leerlingen kan dit heel goed gelden. Al vraagt dit vaak wel om andere thema's. Ik heb altijd bewust gekozen om met kl te werken. En niet z

Leren van elkaar met thematisch leesonderwijs groep 2-3

 1. imumloon, schulden, ontslag, pensioen en meer
 2. Thematisch werken is een heel mooie manier om je onderwijs anders vorm te geven. Door meerdere vakken te integreren tot Lees verder. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek. Mail naar info@nieuwleren.nl of bel met 06-13027919. Maarten van der Steeg 06 130 279 19, info@nieuwleren.nl
 3. Intro: wat is dat, thematisch werken? Hoe werk je een thema uit? Interessante thema'
 4. deren
 5. Wat is thematisch werken Home de leerlingen weten op welke manier stroom wordt opgewekt en wat de werking van stroom is Thematisch en vakoverstijgend; In het onderwijs is het tegenwoordig niet alleen belangrijk wat je allemaal weet. dat sommige lessen vakoverstijgend werken,
 6. Hierin staan reflectie- en hulpvragen, die je helpen om het thematisch werken stap voor stap te integreren. Volg me ook op Instagram (@klasvanjuflinda) voor meer inspiratie rondom spelenderwijs leren. Module 1: Starten met thematisch werken In de eerste module maak je kennis met thematisch werken en ga je aan de slag met het opzetten van een thema
 7. Vakoverstijgend werken Themalessen. In Wijzer! Geschiedenis, Aardrijkskunde en Natuur & techniek volgt na de hoofdstukken 1, 3 en 5 een vakoverstijgende themales. De thema's zijn voor de drie zaakvakken gelijk, maar de invulling verschilt. U kunt naar wens zaakvakken combineren en in samenhang geven

Nieuw werk vindt u op werk.nl. Op werk.nl kunt u een uitkering aanvragen en helpen we u bij het zoeken naar werk. Log in op Mijn Werkmap, uw persoonlijke account op werk.nl. Zoek vacatures, plaats uw cv, bekijk tips over solliciteren en lees de artikelen in de Werkhoek Vakoverstijgend werken Gemotiveerd en betrokken; woorden die een aantal maal aan bod komen wanneer we het hebben over Hanneke Venema (Intern Begeleider en Kwaliteitscoördinator op basisschool Meander) en haar deelname aan het High Potential Programma (HPP) Onderzoek naar de mogelijkheden om met Kunst Algemeen en Levensbeschouwing vakoverstijgend te werken. Krijnen, W.S.; Endedijk, J.C. (2010) Centre for Teaching and Learning These Van thematisch werken naar thematiseren. Prijs (ex. BTW) € 24,95. € 2,06. € 24,95. Interactie en spel met kinderen van 3 tot 7 jaar. P en kl gebruiken hun eigen leefwereld als vertrekpunt om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen. Hoe meer zij betrokken. Bijna alle leermaterialen voor de onderbouw op het Vathorst College worden door het docententeam zelf ontworpen of gearrangeerd

DE KRACHT VAN THEMATISCH WERKEN - Onderwijsdataban

Vakoverstijgend werken View full size: 960 × 960 ← Previous Image. Next Image. 20-apr-2016 - Bekijk het bord 'thematisch werken' van Beo Logopedisten, dat wordt gevolgd door 140 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over thema, lesideeën, familie woorden OVM: Thematisch werken voor beginners. Aan de slag met thematisch werken! Door. Dorien Korvinus - 31 mei 2018. 1403. Zonder meteen uw lesmethodes overboord te gooien of grote investeringen te doen, kunt u thematisch werken door zaakvakken te combineren met taal en creatieve vakken ''Vakoverstijgend werken betekent meer eigenaarschap voor zowel leerkracht als leerling.'' Maar wat is precies vakoverstijgend werken? En wat is de rol van cultuureducatie bij deze nieuwe manier van lesgeven? Tijdens een teamtraining combineren en bewust worden van de samenhang die er al is en deze zichtbaar maken. De vakdocent van Parkvilla begeleidt en inspireert de leerkrachten.

OA2SE - Cedin Onderwij

vakoverstijgend werken. Doe het lekker zelf! Posted by Paul Westeneng on januari 20, 2019 | Featured | No Comments. Eén van de belangrijkste taken die we als school hebben, is om onze leerlingen te leren om zelf de regie te nemen over hun eigen leerproces: zelfsturend leren ♪ Thematische en vakoverstijgende liedjes En natuurlijk werk je tegelijkertijd aan verschillende muzikale vaardigheden. Energizers voor tussendoor. Geef je klas een energieboost met 123ENERGIZERS! Snelle spellen vol muziek om de boel wakker te schudden of de concentratie terug te brengen DANS is an institute of KNAW and NWO. Go to page top Go back to contents Go back to site navigatio Vakoverstijgend werken is een veel gehoorde ambitie. Maar wat is het precies en wat is de rol van cultuureducatie bij deze nieuwe manier van lesgeven? Kunstbalie (Noord-Brabant) liet experts aan het woord. Bekijk het fimpje of download de publicatie met elf meestgestelde vragen

Didactief Vakoverstijgend werken in Tilburgse bovenbou

3-dec-2020 - Bekijk het bord THEMATISCH WERKEN van Nyncke van der Steeg op Pinterest. Bekijk meer ideeën over steentijd, geschiedenis, prehistorie Haar conclusie: Thematisch werken is een uitdagende manier voor de leerkracht en leerlingen om de zaakvakken vorm te geven! Daarom ging het team van haar school met betekenisvol curriculum aan de slag. Thematisch werken vraagt een andere voorbereiding van de lessen. De leerkracht wordt weer regisseur van zijn eigen onderwijs Theater maken in de Klas (thematisch werken) Het doel van deze leerlijn is dat leerkrachten samen met hun leerlingen in de klas werken aan een presentatie waarin door verschillende vormen van podiumkunst zowel de talenten van de leerlingen als die van de leerkracht worden benut

Naar aanleiding van het theorieonderzoek over thematisch werken, werd het praktijkdeel gestart. In de praktijk is de vraag onderzocht in groep 5 op CBS Eben Haëzer in Nieuwpoort. Hierbij zijn de hoogst, de gemiddeld en de laagst scorende leerling geobserveerd, om een representatief beeld te krijgen van de groep Vakoverstijgend werken: voorbeelden, visies, mogelijke antwoorden. Presentatie Annemies Broekgaarden. Best practice voorbeeld: het educatieprogramma van het Rijksmuseum. Voor hoofd Publiek en Educatie van het Rijksmuseum, Annemies Broekgaarden is educatie een kerntaak, aangezien het alle facetten van het museum raakt Gerard Dümmer heeft een document online gezet dat hij gemaakt heeft zijn tweedejaarst studenten op de Hogeschool Domstad met als titel Vakoverstijgend werken. In het bericht staat een lijst met de bronnen waar hij naar verwijst en het document (PDF) is in zijn geheel te downloaden leerwerktaak vakoverstijgend werken inleiding: wij, lennard pape en stijn wessels, gaan deze leerwerktaak gebruik maken van de volgende scholen: het erasmus Inspiratieblog: thematisch werken met de hele school Nathalie Vermeule is leerkracht in groep 1/2 op Communityschool de Kameleon en ambassadeur van Kleuteruniversiteit. Nathalie werkt op de Kameleon vanuit de SLO doelen aan de hand van de Noordwijkse Methode en in dit blog vertelt ze hoe ze op haar school te werk gaan

 • Oliver Jackson Cohen films en TV programma's.
 • Valbeveiliging huren.
 • Nailner Kruidvat.
 • SilverDome schaatsen slijpen.
 • Test peugeot partner 2010.
 • Thomas & friends take n play.
 • Jackass and bull.
 • Contrareformatie maatregelen.
 • Draaicirkel auto.
 • Illustratie van foto laten maken.
 • Thomas Cook overgenomen.
 • Dagboek van een minnares 221.
 • Dola larven kweken.
 • Durable borduur en haakkatoen.
 • Heupomvang.
 • Handtekening in Excel.
 • Subcultuur disco.
 • Wanneer speelt Djokovic.
 • Wanneer speelt Djokovic.
 • Wens insturen.
 • Hoe werkt Steam.
 • Ronde salontafel industrieel.
 • Grappige drank gedichten.
 • Starterswoning Helmond.
 • Tofu marinade.
 • Laminaat kwaliteit test.
 • Michael Phelps Gold medals.
 • Totaalruptuur Engels.
 • Silverback Protein.
 • Popal Daily Dutch 24 inch 3 versnellingen.
 • Upgrade Estate.
 • Dymo etiketten afmetingen.
 • Molecuulformule honing.
 • Landal Texel Camping.
 • Eten en bioscoop Tilburg Euroscoop.
 • Menukaart Boothuys Rekem.
 • Touringcar te koop camper.
 • Museum kindvriendelijk.
 • Klasse houtworm.
 • Franjehaai.
 • Zakynthos stad winkels.