Home

Deuteronomium 18

Zij mogen de offergaven eten die de HEER toekomen, 2 18:2 Deut. 10:9 14:29 maar eigen grond zoals de anderen hebben ze niet; zij mogen immers bestaan van de dienst aan de HEER, zoals hij hun heeft beloofd. 3 Van de gaven van het volk komt de priesters het volgende deel toe: van het offerdier - of het nu om een rund, een schaap of een geit gaat - moeten de schouder, de wangen en de lebmaag aan de priester worden afgestaan. 4 Ook het eerste en beste deel van uw koren, wijn en olie en van. 18 Als de koning eenmaal over zijn rijk heerst moet hij een afschrift van dit wetboek laten maken, naar de tekst die bij de Levitische priesters berust. 19 Hij moet het onder handbereik hebben en erin lezen zolang hij leeft. Zo leert hij ontzag te hebben voor de HEER, zijn God, en alle wetten uit dit boek in acht te nemen 18 Ik zal hun een profeet geven, iemand uit hun eigen volk, een Israëliet zoals jij. Ik zal hem vertellen wat hij tegen hen zeggen moet. 19 Als de mensen niet luisteren naar wat de profeet namens Mij moet zeggen, zal Ik hen daarvoor straffen 18. Erfdeel en recht der priesters. 1 De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israël; Num. 18:20. Deut. 10:9. 1 Kor. 9:13. de vuuroffers des HEEREN en Zijn erfdeel zullen zij eten. 2 Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broederen; Num. 18:20 enz. Deut. 10:9

Deuteronomium 18:1-22 18 De Levitische priesters, en zelfs de hele stam Levi, zullen geen erfdeel of bezit * krijgen zoals de rest van Israël. Ze zullen eten van de vuuroffers voor Jehovah, die zijn erfdeel zijn. + 2 Ze mogen dus geen erfdeel hebben te midden van hun broeders Deuteronomium 18. 18. Inkomsten van priesters en Levieten. 1 De levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of erfdeel hebben tezamen met Israël; van de vuuroffers des Heren en Diens erfdeel zullen zij eten, 2 maar onder zijn broeders zal hij geen erfdeel hebben: de Here is zijn erfdeel, zoals Hij hem beloofd heeft 18 Het boek met alle wetten van God wordt bewaard door de priesters. Als de nieuwe koning gaat regeren, dan moet hij een kopie laten maken van dat wetboek. 19-20 Hij moet het bij zich houden en er veel in lezen, zijn hele leven lang. Zo leert hij om eerbied te hebben voor de Heer, zijn God Deuteronomium 18:15-20. 16 Naar alles, wat gij van den HEERE, uw God, aan Horeb, ten dage der verzameling, geeist hebt, zeggende: Ik zal niet voortvaren te horen de stem des HEEREN, mijns Gods, en ditzelve grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve Deuteronomium 18:18-19 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die... Read verse in Statenvertaling (Dutch

Deuteronomium 18 18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. 19 En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken Deuteronomium 18. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): Van het erfdeel en recht der priesters en Levieten aan offeranden en eerstelingen, vs. 1, enz. Verbod van de heidense afgodische duivelse gruwelen na te volgen, 9. Een zeer heerlijke belofte van de zending van onzen Heere Christus, Die het Hoofd aller profeten is, 15

Deuteronomium 18 (NBV) - EO

 1. Deuteronomium 18. 18. Waarschuwing tegen heidense godsdiensten. 1 'Denk eraan dat de priesters en de andere leden van de stam Levi geen grondgebied krijgen zoals de andere stammen. Daarom moeten zij leven van de offers die het volk naar het altaar van de Here brengt
 2. Deuteronomium. 18 De Levitische priesters, en zelfs de hele stam Levi, zullen geen erfdeel of bezit* krijgen zoals de rest van Israël. Ze zullen eten van de vuuroffers voor Jehovah, die zijn erfdeel zijn.+ 2 Ze mogen dus geen erfdeel hebben te midden van hun broeders. Jehovah is hun erfdeel, zoals hij hun heeft gezegd. 3 Dit is het deel van het offer dat het volk aan de priesters moet geven.
 3. Deuteronomium 18 201 Verzen 1-2 Het erfdeel van de stam Levi 201 Verzen 3-5 Het recht van de priesters 202 Verzen 6-8 Iedere Leviet deelt in het voedsel 205 Verzen 9-14 Verbod op occulte praktijken 207 Verzen 15-19 De ware Profeet 208 Vers 20 De valse profeet 209 Verzen 21-22 De toetssteen: het Woord van God 210 Deuteronomium 19 21
 4. Deuteronomium 18; Nieuwe-Wereldvertaling van de Heilige Schrift — met studieverwijzingen Voor dit gedeelte is geen video beschikbaar. Helaas was er een fout bij het laden van de video. Deuteronomium 18:1. Voetnoten
 5. 18 Ik zal in hun midden profeten ligt de nadruk in Deuteronomium in eerste instantie op iets anders. In de setting van Deuteronomium hebben de woorden van Mozes betrekking op de geschiedenis van de Israëlieten die de Jordaan oversteken en zich in het beloofde land gaan vestigen
 6. 18 Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. 19 En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken
 7. 18 Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levietische priesteren is

Deuteronomium 18 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Deuteronomium 18 18:1 De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; de vuuroffers des HEEREN en zijn erfdeel zullen zij eten Deuteronomium 18:15-22 is een heel bekende passage uit het boek Deuteronomium. Het maakt deel uit van een groter geheel, Deuteronomium 18:9-22.Dat gedeelte gaat over het profetisch spreken in Israël. De Israëlieten worden opgeroepen om allerlei vormen van waarzeggerij af te wijzen (Deuteronomium 18:9-14).De verschillende manieren waarop men bij andere volken de toekomst tracht te leren. tekst Deuteronomium 18:18 Gezang 9 Liedboek gezang 140. Loenen-Abcoude 13/12/98 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus, Zo'n gedeelte Deuteronomium als dit kun je in deze adventsdagen niet lezen, zonder meteen aan de Here Jezus te denken

Deuteronomium 18 - BasisBijbe

18 11:18-20 Deut. 6:6-9 Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 19 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 20 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. 21 Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land dat de. Aantekeningen. Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; Een Profeet, Meestal wordt vers 15 en 18-19 christologisch geïnterpreteerd. Als onderbouwing zien we onder andere dat het deze passage is waarnaar de Samaritaanse vrouw verwijst als ze tegen Jezus praat (), terwijl ook in Handelingen 6:22 en 7:37 naar deze. De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; de vuuroffers des HEEREN en zijn erfdeel zullen zij eten. Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broederen; de HEERE is zijn Erfdeel, gelijk als Hij tot hem gesproken heeft. Dit nu zal het recht der priesters zijn van het volk, van hen, die een offerande offeren, hetzij een os, of.

HSV - Deuteronomium 18 - Het vijfde boek van Mozes

Tora - Torah - Einführung in das 5

Jetzt neu oder gebraucht kaufen 18: Een Profeet zal Ik hun verwekken uit het midden hunner broederen, als u; en Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, 21) en Hij zal tot hen spreken alles, wat Ik Hem gebieden zal. 19: En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar Mijn woorden, die Hij in Mijn Naam zal spreken, van dien zal Ik het zoeken. 2 Deuteronomium 18 Het Boek 1 Denk eraan dat de priesters en de andere leden van de stam Levi geen grond krijgen zoals de andere stammen. Daarom moeten zij leven van de offers die het volk naar het altaar van de HERE brengt. 2 Zij hebben geen erfelijk bezit nodig, want de HERE is hun erfdeel Deuteronomium 18:1 NBG-vertaling 1951 (NBG51). De levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of erfdeel hebben tezamen met Israël; van de vuuroffers des Heren en Diens erfdeel zullen zij eten

Deuteronomium 18 Online Bijbel Nieuwewereldvertalin

Denk eraan dat de priesters en de andere leden van de stam Levi geen grond krijgen zoals de andere stammen. Daarom moeten zij leven van de offers die het volk naar het altaar van de HERE brengt. (HTB Deuteronomium 18: 15. Deuteronomium 18. 15. Een Profeet, uit het midden van u, uit uw broederen, als mij, zal u de HEERE, uw God, verwekken; naar Hem zult gij horen; Delen & Download. Download preek Gegevens aanvullen Bladwijzer leggen Deel op Facebook Deel op Twitter. Preek Deuteronomium 18 - Schildwolde, 7 juni 2015 - Kees van Dusseldorp - Themadienst, voorbereid met jongeren - 'Be different. Geen geesten of magie, maar de Heilige Geest! De profeet uit Deuteronomium 18:18 wordt onderstreept in Handelingen 3:22-23. Mozes heeft gezegd dat God een profeet zal verwekken uit uw broederen, die gelijk is aan Mozes. Dit terwijl Jezus en Mozes niet gelijk zijn? Mozes ontving nieuwe wetten, zoals de Tien Geboden en stierf een natuurlijke dood

About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators. Home » Bijbelverklaring » Oude testament » Deuteronomium. Inleiding op Deuteronomium. Deuteronomium 1. Deuteronomium 2. Deuteronomium 3. Deuteronomium 4. Deuteronomium 5. Deuteronomium 6. Deuteronomium 7. Deuteronomium De naam Deuteronomium is afkomstig van het Griekse δευτερονόμιον, deuteronomion, tweede wet . Dit is de term die de Septuagint gebruikt in de vertaling van Deuteronomium 17:18, waarin staat dat de koning een eigen afschrift moest maken van de wet Deuteronomium Hoofdstuk 18. 1 De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; de vuuroffers des HEEREN en zijn erfdeel zullen zij eten.. 2 Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broederen; de HEERE is zijn Erfdeel, gelijk als Hij tot hem gesproken heeft.. 3 Dit nu zal het recht der priesters zijn van het volk, van hen, die een. Welkom bij ETS-online! Op deze online leeromgeving van de ETS-Bijbelcursus krijg je iedere (les)maand toegang tot tien leeslessen Oude Testament en 10 leeslessen Nieuwe Testament. Zo word je elke lesmaand in een vast ritme meegenomen in het lezen en bestuderen van alle Bijbelboeken. Houd zelf je leesvoortgang bij Heb je een les gelezen? Klik dan op [

Deuteronomium 18 NBG51 Bijbel YouVersio

 1. voor waarzeggers, wolkenschouwers, wichelaars, tovenaars
 2. Deuteronomium 18 De Leviet en de priester, de hele stam Levi, ontvangt geen erfdeel in Kanaän: hun erfdeel is de HERE. Ze zijn aangewezen om op speciale manier de HERE te dienen. De HERE draagt er dan ook zorg voor, dat het hen niet aan 'inkomsten' ontbreekt. In dit hoofdstuk doet de HERE verder twee dingen
 3. Deuteronomium 18:1-13 Met grond zonder grond 31 zondag Deuteronomium 18:14-22 Echte en valse profeten 1 Nieuwjaar 4 5 * 1 vrijdag * Psalm 8 Kijk naar de sterren 2 zaterdag Genesis 11:10-32 Halverwege 3 zondag Genesis 12:1-9 Vertreksein 4 maandag Genesis 12:10-20 Vertrouwenscrisis 5 dinsdag Genesis 13:1-18 Uit elkaar 6 woensda
 4. Deuteronomium 18 BasisBijbel (BB) Inkomsten van priesters en Levieten. 18 De Levitische priesters, en de hele stam van Levi, zullen geen eigen gebied en geen eigen stuk grond hebben, zoals de rest van Israël
 5. 18 november Prof. dr. Willem J. Ouweneel: Wa'etchannan (En hij Smeekte) Deuteronomium 3 vers 23 t/m 7 vers 11 Lezin

Deuteronomium 18 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Woord en Getuienis Bybel - Konings Olie

Deuteronomium: God heeft zijn wet gegeven: Deuteronomium 1:1-18: Gaat naar het land dat Ik u zal bepalen: Deuteronomium 1:8: Uit chaos, vuur en rotsen: Deuteronomium 1:19-46: Ach Heer, al wat er uit ons spreekt: Deuteronomium 1:31: Ik wil heel dicht bij U zijn: Deuteronomium 2:1-23: Leven wij niet alle dagen: Deuteronomium 3:23-29: Eenmaal. Met de tien geboden (Hebreeuws:, עשרת הדברות asèrèt hadibrot, tien woorden of tien uitspraken) of dekaloog (Oudgrieks: οἱ δέκα λόγοι, hoi déka lógoi, de tien woorden) worden de leefregels aangeduid die in de Hebreeuwse Bijbel volgens het jodendom en christendom door God via Mozes aan de mensen gegeven zijn. Deze leefregels hebben ook invloed gekregen op. Deuteronomium 18 Deuteronomium 19, 20 Deuteronomium 21 Deuteronomium 22 Deuteronomium 23 Deuteronomium 24 Deuteronomium 25, 26 Deuteronomium 27 Deuteronomium 28 Deuteronomium 29 Deuteronomium 30 Deuteronomium 31 Deuteronomium 32 Deuteronomium 33, 34 Jozua 1 Jozua 2 Jozua 3 Jozua 4 1 Korintiërs 7 1 Korintiërs Deuteronomium is veel meer dan een herhaling en een terugblik op de wet zoals die op de Sinaï werd gegeven. Men kan zeggen: het blikt terug naar het verleden met het oog op de toekomst. Er wordt een terugblik in gegeven op de woestijnreis en de schrijver verplaatst zich in gedachten reeds in het beloofde land, het land Kanaän Preken uit Deuteronomium 18. Audiopreken Audio/videopreken Leespreken Lezingen Meditaties. Zoekterm. Predikant / spreker. Gelegenheid. Hoofdstuk. Lezing Categorie. Gemeente. Serie. Sorteer op. Zoek Wis filters Geavanceerd Zoekopdracht bewaren Rss feed. 20-12.

De schrijver van het boek Deuteronomium is Mozes. Dat wordt in het Nieuwe Testament op verschillende plaatsen vermeld in verband met citaten uit dit boek (Dt 25:5-6 in Mt 22:24; Dt 18:15-19 in Hd 3:22; Dt 9:19 in Hb 12:21).Mozes heeft het boek kort voor zijn dood geschreven ().Het laatste hoofdstuk, waarin zijn dood wordt opgetekend, is waarschijnlijk door Jozua geschreven

Deuteronomium 18:15-20 - SVV - Een Profeet, uit het midden

PreekDeuteronomium 18 v 1 Deuteronomium 17:18 Voorts zal het geschieden, als hij op den stoel zijns koninkrijks zal zitten, zo zal hij zich een dubbel van deze wet afschrijven in een boek, uit hetgeen voor het aangezicht der Levietische priesteren is Deuteronomium 13:1-18—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Deuteronomium 17. 17:1 Gij zult den HEERE, uw God, geen os of klein vee offeren, waaraan een gebrek zij of enig kwaad; want dat is den HEERE, uw God, een gruwel.. 17:2 Wanneer in het midden van u, in een uwer poorten, die de HEERE, uw God, u geeft, een man of vrouw gevonden zal worden, die doen zal, dat kwaad is in de ogen des HEEREN, uws Gods, overtredende Zijn verbond

2 puzzelwoorden gevonden voor `Deuteronomium` 2 letters. DT. 4 letters. DEUT. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues Deuteronomium 18. Inkomsten van priesters en Levieten 1 De levitische priesters, de gehele stam Levi, zullen geen bezit of erfdeel hebben tezamen met Isra l; van de vuuroffers des HEREN en Diens erfdeel zullen zij eten, 2 maar onder zijn broeders zal hij geen erfdeel hebben: de HERE is zijn erfdeel, zoals Hij hem beloofd heeft. 3 Dit nu is het recht der priesters ten opzichte van het volk, van.

Deuteronomium 18:18-19 - SVV - Een Profeet zal Ik hun

Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen

Deuteronomium 18 Dutch Staten Vertaling - Bible Hu

De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; de vuuroffers des HEEREN en zijn erfdeel zullen. Deuteronomium 18:13-15Lezen: Deut. 18:9-22 13 U moet volledig op de HEER, uw God, gericht zijn. 14 Ook al luisteren de volken in het land dat u in bezit zult nemen wel naar wolkenschouwers en waarzeggers, ú heeft de HEER, uw God, dat verboden. 15 Hij zal in uw midden een profeet laten opstaan, een profeet zoals ik A topical Bible which shows the most relevant Bible verse for each topi Op maandag 23 oktober 2017 was Deuteronomium 10:17-18 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Deuteronomium is het vijfde boek van de Thora (Pentateuch) en Hebreeuwse Bijbel.. Naamgeving. De naam Deuteronomium is afkomstig van het Griekse δευτερονόμιον, deuteronomion, tweede wet.Dit is de term die de Septuagint gebruikt in de vertaling van Deuteronomium 17:18, waarin staat dat de koning een eigen afschrift moest maken van de wet.. De Hebreeuwse naam van dit boek is. Deuteronomium [vijfde boek van Mozes] {deutronomius 1285} < latijn Deuteronomium < grieks Deuteronomion [tweede wet], van deuteros [tweede] + nomos [wet], een benaming die voortkwam uit de onjuiste vertaling van Deuteronomium 17, 18: 'zo zal hij een dubbel (kopie) van die wet nemen' uit het hebr. in grieks deuteronomion touto [deze tweede wet] Deuteronomium 9:19 Statenvertaling (SV1750). Want ik vreesde vanwege den toorn en de grimmigheid waarmede de HEERE zeer op ulieden vertoornd was, om u te verdelgen; doch de HEERE verhoorde mij ook op dat maal

Deuteronomium 18 - Statenvertaling met kanttekeninge

Deuteronomium 11 Viering voor thuis - 'Hoog Sammy, kijk omhoog Sammy' 4 februari 2021 | by Aries van Meeteren | Blog, internetviering, Voorganger. Ds. Aries van Meeteren denkt na over anders denken, kringetjes doorbreken en een overbekend nummer van Ramses Shaffy Deuteronomy 18:10-13 10 There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter k pass 5 through the fire, l or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, 11 m or one who conjures spells, or a medium, or a spiritist, or n one who calls up the dead Deuteronomium 18:9-22 Gemeente van onze Heere Jezus Christus, De Bijbel komt uit een andere cultuur, een tijd van heel lang terug. Dat de Bijbel uit een andere, heel oude cultuur komt, kun je als Bijbellezer geregeld merken. Ook bij lezen van Deuteronomium kun je geregeld die ervaring hebben: dit is wel een heel andere cultuur En zeker bij dit. 18 Therefore e shall ye lay up these my words in your heart and in your soul, and f bind them for a sign upon your hand, that they may be as frontlets between your eyes. 19 g And ye shall teach them your children, speaking of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, when thou liest down, and when thou risest up. 20 h And thou shalt write them upon the door posts.

1:18: Ik gebood u in dat tijdsgewricht het geheel van de woorden die ge moet doen! 1:19: Opgebroken zijn we toen van Horeb en we gingen door heel die grote en vreeswekkende woestijn die ge hebt gezien op weg naar het bergland van de Amoriet, zoals de Ene, God-over-ons, ons heeft geboden; en we kwamen tot Kadeesj Barnea. 1:20: Toen zei ik tot u Deuteronomium: God heeft zijn wet gegeven: Deuteronomium 1:1-18: Gaat naar het land dat Ik u zal bepalen: Deuteronomium 1:19-46: Ach Heer, al wat er uit ons spreekt: Deuteronomium 1:31: Ik wil heel dicht bij U zijn: Deuteronomium 2:1-23: Leven wij niet alle dagen: Deuteronomium 3:23-29: Eenmaal zullen onze ogen: Deuteronomium 4:1-40: God sprak. Deuteronomium 11:18-20, herhaling In Deuteronomium 11:18-20 staan bijna dezelfde woorden als in Deuteronomium 6:6-9. Dit geeft dus aan hoe belangrijk het Shema is. eenheid en uniciteit van God In het Shema wordt de een heid en uniciteit van G'd uitgedrukt en bevestigd Deuteronomium 18:1-22. Erfdeel en recht der priesters ; De Levietische priesteren, de ganse stam van Levi, zullen geen deel noch erve hebben met Israel; de vuuroffers des Heeren en zijn erfdeel zullen zij eten.; Daarom zal hij geen erfdeel hebben in het midden zijner broederen; de Heere is zijn Erfdeel, gelijk als Hij tot hem gesproken heeft.; Dit nu zal het recht der priesters zijn van het. Deze woorden voegen sommigen bij de eerste woorden van Deut. 18:8, in dezen zin: Gelijken deel zullen zij eten, alzo nochtans, dat elk zich voege bij zijn vaderlijke familie. Anders, alleenlijk van hetgeen hem geleverd is naar de vaderlijke huisgezinnen. 9) volken. Der Kanaänieten, die er in wonen. 10) door het vuur doet doorgaan

Deuteronomium (Paperback). Mozes staat op de drempel van het beloofde land, als hij spreekt in Deuteronomium. Het onderwijs dat God in de woestijn gaf,.. In Deuteronomium 14:9 en Leviticus 11:9 staat dat alleen vissen die vinnen en schubben hebben rein zijn en als voedsel mogen dienen. Vissen en andere waterdieren, die slechts aan één of geen van deze twee voorwaarden voldoen zijn volgens de Tora onrein. Gevogelte / Vogels Leviticus 11:13-19 en Deuteronomium 14:12-18 Levieten of de stam van Levi was een van de twaalf stammen van Israël.De Levieten waren van de geslachtslijn van Levi, de derde zoon van Jakob.De Levieten werden ook de stand der hogepriesters genoemd omdat ze in de tijd van Mozes in de woestijn door JHWH gekozen zouden zijn, om in Gods tabernakel (Tent der Getuigenis) en later in de tempel te werken, als hulp van de priesters (de Kohaniem) Lezen: = tekst: Deut. 15:1-18 Zingen: Psalm 92;1 - 92:2; Ps.86:4-9:1,5,6; 146:4,5 - 92:6-8 Lieve gemeente van onze Heer Jezus Christus, Het boek Deuteronomium bestaat voor een groot deel uit een verklaring van de Tien Geboden In Deuteronomium 18 niet. Het is zelfs zo , dat indien er niet bij gemeld staat dat het om een uitzondering gaat, dat het vrijwel altijd om Israëlieten gaat. Als we kijken naar Deuteronomium 18 , dan zien we dat in heel die passages de term broeders altijd voor de Israëlieten zelf wordt gebruikt

2 puzzelwoorden gevonden voor `Deuteronomium` 2 letters. DT. 4 letters. DEUT. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues Deuteronomium 11 1 - 32: Mozes vermaant Israël opnieuw Gods geboden te onderhouden : Deuteronomium 12 1 - 32: Bevel aangaande den waren godsdienst : Deuteronomium 13 1 - 18: Waarschuwing tegen valse profeten : Deuteronomium 14 1 - 21: Van reine en onreine dieren : 22 - 29: Het gebruik der tienden : Deuteronomium 15 1 - 6: Van het vrijheidsjaar.

Dtn bibel | folge deiner leidenschaft bei ebayMatthëus 28:20 | DagelijkseBroodkruimels5Bijbel teksten van de Dag - EZBB

In Deuteronomium 18:15-19 profeteert Mozes over een andere profeet — de ultieme Profeet die nog komt en de Messias is. Net als Mozes zou Hij Goddelijke openbaringen ontvangen en prediken en Zijn volk leiden (Johannes 6:14; 7:40). Praktische toepassing: Het boek Deuteronomium onderstreept het belang van Gods Woord Laat er onder u geen wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt. Deuteronomium 29-18 StudieBijbel Oude Testament Bijbelcommentaar LEVITICUS | NUMERI | DEUTERONOMIUM Artikelen 1. De verscheidenheid aan offers en hun betekenis 2. De begrippen 'rein' en 'onrein' in de eerste bijbelboeken 3. Het begrip 'heiligheid' in de eerste bijbelboeken 4. Sabbatjaar en jubeljaar 5. De betekenis van rituelen en symbolen 6. De grote getallen in Numeri 7. Zegen [ Deuteronomium (in Latynske namme dy't ûntliend is oan it Grykske Δευτερονόμιον, Dheuteronomion, dat Twadde Wet betsjut), yn it oarspronklike Hebriuwsk: דברים, Deḇarim (Sprutsen Wurden), is it fyfde boek yn sawol de joadske as de kristlike Bibel.Yn 'e joadske Tenach falt it ûnder de Torah (de Leare of Wet); yn it Alde Testamint fan 'e kristlike Bibel falt it ûnder.

2 puzzelwoorden gevonden voor `Deuteronomium (afk.)` 2 letters. DT. 4 letters. DEUT. Puzzelhulp Staat je antwoord er niet bij of heb je een vraag waarbij het puzzelwoordenboek geen hulp kan bieden? Vraag het dan op `Puzzelhulp` CrosswordClues Voor wie ook wel eens in het Engels puzzelt is er nu Crossword Clues 31-aug-2014 - Laat er onder u geen wortel zijn, die gif of alsem voortbrengt. Deuteronomium 29-18 Je bent nooit alleen. De Heer zelf gaat voor je uit, Hij zal je bijstaan en geen moment van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. Deuteronomium 31: Joodse symbolen: Chai en het cijfer 18 Chai betekent leven Het Hebreeuwse woord Chai (חי) betekent in het Nederlands 'leven'. Het Jodendom hecht grote waarde aan het leven en het woord 'chai' staat symbool voor de waarde die aan het leven gehecht wordt en de hoop die daarmee gepaard gaat

 • Hoe kleur in zwart wit foto.
 • Love Story Trailer.
 • Kleurplaat politieauto.
 • Nijntje poppetjes.
 • Geboortekaartje blinddruk.
 • Kerkplein 2 Putten.
 • Koolhydraatarme friet Jumbo.
 • Traveldeal België.
 • Rosefield Wikipedia.
 • WordPress gallery lightbox without plugin.
 • Luchtpijpontsteking zelf behandelen.
 • CAO radiodiagnostisch laborant.
 • Aal dier.
 • Observatieformulier docent.
 • Carrie ten Napel ziek.
 • Verkleedkledij Toy Story.
 • Open keuken met bar.
 • Ruilverkavelingsrente looptijd.
 • Western Union geld wisselen.
 • Aandachtspunten maagsonde.
 • Schiphol arrivals.
 • Robbelaar frees.
 • Willow branch osrs.
 • Ligt Dubai in Afrika.
 • Productfoto webshop.
 • Mooiste steden Italië.
 • Djoser Azoren wandelen.
 • Canon 70D Specificaties.
 • Lagos stad in nigeria.
 • Stihl kettingzaag afstellen.
 • Rode baret rang.
 • Asbest brandtest.
 • Rattenslang in bed.
 • Brecht Goussey.
 • Plattegrond White House.
 • St Augustinus.
 • Bekkenbodem oefeningen.
 • Kastanje afsluiting brico plan it.
 • BMW X5 (F15 engine).
 • Smithing calculator.
 • Dichtheid CO2.